Práctica 9 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Profesor M.
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 22-11-2015 CURS 1A Pràctica 9.
Qüestió 1. Indiqueu el valor de la freqüència i el de l'amplitud de tensió a la sortida del transformador.
F = 1/(5ms*4) = 1/20ms = 1/ 0.02s = 50Hz Vef = 14V Vo= Vef * √2 = 14 * √2 = 19.8V Vmin=-20.6V Vmax=20.8V Tensió del transformador = Vamp= Vmax-Vmin= 41.2V Qüestió 2. Escriviu una taula amb tres columnes corresponents al valor de la resistència, l'amplitud de tensió i el corrent. Interpreteu els resultats.
1 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 22-11-2015 CURS 1A Resistència 10K la mateixa foto que en el primer......... V = 20.8V I = V/R = 20.8 / 10000 = 2.08mA Resistència 56i 3 W:  V = 18.6V I = V/R = 18.6V / 56 = 0.332A Resistència 27i 6 W: V = 16.6V I = V/R = 16.6/27 = 0.6148A Qüestió 3. Forma d'ona de la tensió de sortida.
Veiem que només condueix la part positiva de la senyal y la part negativa és 0.
Qüestió 4. Quina caiguda de tensió presenta el díode quan condueix? Quina tensió màxima ha de suportar el díode quan no condueix? Caiguda de tensió en el díode és: Vin = 21 V Vd = Vin – Vo = 21 – 20.4 = 0.6V Tensió màxima: La tensió Màxima que ha de suportar esta entre 0.6V - 0.7V, ja que el díode comença a conduir als 0.7V, i la màxima que pot arribar a tenir és precisament 0.7V.
2 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 22-11-2015 CURS 1A Qüestió 5. Forma d'ona de la tensió de sortida.
Qüestió 6. Quina caiguda de tensió presenta cada díode quan condueix? Quina tensió màxima ha de suportar cada díode quan no condueix? Caiguda de tensió en el díode és: Vd = Vin – Vo = 21 – 19.6 = 1.4V Com que hi han 4 díodes y només condueixen 2 en cada moment, quan la senyal es positiva condueixen 2 y els altres 2 condueixen quan la senyal és negativa, i aixó vol dir que només ha d’haver una caiguda de tensió de 2 díodes només: Vd = 1.4V / 2 = 0.7V Tensió màxima: La tensió màxima que pot arribar a suportar és de 1.4V, ja que a partir de 1.4V en davant el díode ja condueix.
Qüestió 7. C = 1 F. Quin són els valors de continua i de l'arrissat de la tensió de sortida? Tensió continua: V = 15.8V Tensió de l’arrissat: V = Vmax –Vmin = 20.2 – 11 = 9.2V 3 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 22-11-2015 CURS 1A Qüestió 8. C = 2200 F. Quin són els valors de continua i de l'arrissat de la tensió de sortida? Tensió continua: V = 19.8V Tensió de l’arrissat: V = Vmax –Vmin = 10.4mV – (-12.4mV)= 22.8mV Hem hagut d’apropar molt més l’oscil·loscopi per poder saber de quant és l’arrissat.
Qüestió 9. RL = 27 CF. Quin són els valors de continua i de l'arrissat de la tensió de sortida? Tensió continua: V = 9.8V Tensió de l’arrissat: V = Vmax –Vmin = 580mV– (-520mV) = 1.1V 4 ...

Tags: