Examen Pesadilla de Darwin (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Geografia humana
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Llicenciatura de Ciències Ambientals Geografia Humana EXAMEN - Part I LA PESADILLA DE DARWIN Després de veure la pel·lícula La pesadilla de Darwin de Hubert Sauper respon a les següents qüestions: 1. Escull dues de les qüestions que es plantegen a continuació i respon-les breument: a. Explica quin és el desastre ambiental que ha ocorregut amb la introducció de la perca del Nil al llac Victòria.
b. Quina activitat econòmica desenvolupava la població assentada a les vores del llac abans de la introducció de la perca? A què es dediquen actualment? c. A qui venen el peix els pescadors? Qui en controla la producció i el comerç? Quin és el mercat final de la perca? d. Quin és el benefici de la producció i comercialització de la perca del Nil per als habitants de les vores del llac? Poden apaivagar la seva fam menjant els filets de “mero” que ells han contribuït a elaborar? e. Quines són les principals causes de mortalitat de la població que viu a la vora del llac? Per què hi ha tants nens del carrer? f.
Per què el procés de transformació de la perca en filets de “mero” es duu a terme al costat mateix del llac i no a prop dels centres de consum? Quines són les condicions laborals dels treballadors de les fàbriques que processen el peix? g. Quin paper desenvolupen els grans organismes i institucions internacionals (Banc Mundial, FMI, ACNUR...)? h. Què porten els avions que venen d’Europa? A qui i a que va destinada aquesta mercaderia? Què suposa per a la Unió Europea el llac Victòria i la producció de la perca? Creus que les donacions d’ajuda internacional desinteressades? de la Unió Europea a Tanzània són i.
Què denuncia la campanya No et mengis el món - No te comas el mundo (www.notecomaselmundo.org)? Quins són els seus objectius? 2. Un article periodístic titulat La pesadilla de Darwin. Testimonio dramático de los desastres de la globalización assenyala que “mientras en un bar de pescadores la televisión recuenta los sacos de harina y arroz de donaciones de ayuda internacional que llegan para combatir las hambrunas que azotan el país, la exportación anual de perca entre los tres países que se reparten el lago Victoria asciende a los 72 millones de kg.”.
Comenta aquesta paradoxa.
3. Contextualitza i comenta la frase “Los niños de Angola recibieron armas para Navidad. Los niños europeos, uva”.
4. Per què creus que Hubert Sauper va afirmar en una entrevista que “La pesadilla de Darwin podria haver-se realitzat a Sierra Leone substituint els peixos per diamants, a Hondures substituint-los per bananes o a Líbia, Nigèria o Angola substituint-los per petroli”? 5. Reflexiona entorn de la següent afirmació que fa el director del film: “la arrogancia de los países ricos hacia el Tercer Mundo (tres cuartas partes de la humanidad) está creando infinitos futuros peligros para todo el planeta”.
Notes: 1) L’examen es resoldrà individualment 2) S’haurà de presentar escrit a ordinador. Tipus de lletra i mida: Times New Roman 12, Arial Narrow 11 o equivalents. Interliniat: 1,3. Marges: 3cm.
3) Extensió màxima: 5 pàgs. (una pàgina per a cadascuna de les 5 qüestions plantejades) 4) Data de lliurament: 26 de juny de 2006 (a les 9.30 del matí) 5) Es valorarà especialment la capacitat d’identificar i interrelacionar els fets que apareixen en el film amb els diferents conceptes explicats a classe.
...