Resum 2n Parcial (hormones) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia
Año del apunte 2016
Páginas 16
Fecha de subida 05/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6. MISSATGERS QUÍMICS: LES HORMONES 6.1 CONCEPTE D’HORMONA Hormona = missatger químic que és sintetitzat a una glàndula i secretat a la circulació sanguínia per actuar sobre determinats òrgans diana (receptors). Són substàncies químiques alliberades al torrent sanguini per òrgans especialitzats anomenats glàndules endocrines.
Igual que la transmissió sinàptica, la comunicació endocrina també és una forma de comunicació cel·lular.
Una cèl·lula secretora allibera les hormones al torrent sanguini. Aquesta hormona viatja fins als òrgans diana els quals poden estar allunyats del punt d’alliberament. Aquests òrgans diana tenen receptors específics per l’hormona segregada.
La producció de les hormones està regulada pel sistema nerviós i altres mecanismes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES HORMONES: - Son secretades a la sang i poden actuar a gran distància.
- El seu efecte sols es produeix en l’òrgan u òrgans diana (receptors).
- Els receptors poden ser de superfície (hormones hidrosolubles) o intranuclears (hormones liposolubles).
- Controlades de forma jeràrquica (retroalimentació).
- Interacció del SN i Sistema Endocrí.
6.2 CONNEXIÓ ENTRE EL SISTEMA NERVIÓS I ENDOCRÍ El sistema nerviós i el sistema endocrí interaccionen entre ells.
Hi ha força similituds entre la comunicació sinàptica i la comunicació endocrina.
NEUROTRANSMISSORS HORMONES Missatgers intercel·lulars Missatgers del sistema nerviós: format per neurones.
 Missatgeres del sistema endocrí: format per glàndules endocrines.
  Acció local Transmeten informació a cèl·lules properes.
Acció difusa Transmeten informació a cèl·lules que poden estar molt allunyades.
Unió neuromuscular.
Transmissió de neurona a neurona.(Sinapsis) Transmissió via sanguínia.
Les hormones son alliberades al torrent sanguini i les cèl·lules receptores són específiques. Tenen un receptor adequat per la hormona.
Especificitat en el neurotransmissor i en els receptors.
Especificitat en els receptors.
6.3 RECEPTORS HORMONALS CARACTERÍSTIQUES ALTA AFINITAT La hormona circula a la sang a baixa concentració.
SELECTIUS Receptors amb gran afinitat amb una hormona i menys per una altra.
DINÀMICS Increment o decrement del nombre de receptors segons la presència d’una hormona.
TIPUS RECEPTORS DE SUPERÍCIE RECEPTORS INTRACEL·LULARS 6.4 PRINCIPALS GLÀNDULES ENDOCRINES Sistema endocrí = utilitza senyals químiques (hormones) que es difonen a traves de la circulació sanguínia i provoquen canvis en les cèl·lules diana.
Encèfal = està influenciat per l’activitat neuronal i és productor d’hormones.
PRINCIPALS GLÀNDULES ENDOCRINES: Hipotàlem = controla la secreció d’hormones del nostre orgaisme.
Hipòfisi = òrgan efector del hipotàlem.
Més concretament...
HIPOTÀLEM Forma part del sistema nerviós endocrí.
- Controla la secreció de la majoria d’hormones del nostre organisme.
- Regula el sistema endocrí a través de la hipòfisi.
HIPÒFISI Es localitza per sota del hipotàlem i està unida a ell per l’infundíbul.
Esta formada per dues parts diferents: Es comunica per via neuronal amb la hipòfisi posterior i per via sanguínia amb la hipòfisi anterior.
- Hipòfisi posterior o neurohipòfisi. Emmagatzema i allibera hormones produïdes per l’hipotàlem.
- Hipòfisi anterior o adenohipòfisi. No té cap connexió nerviosa. Rep senyals del hipotàlem i sintetitza hormones que actuen sobre altres glàndules endocrines a tot el cos o sobre els teixits.
Hipotàlem – hipòfisi = dues estructures d’origen embrionari diferent unides per una funció comuna  El control neuroendocrí.
Neuropèptids = factors alliberadors d’hormones.
ADENOHIPÒFISI 1. L’hipotàlem allibera neuroèptids.
NEUROHIPÒFISI 2. Els neuropèptids arriben a la hipòfisi pel torrent sanguini.
1. Les hormones oxitocina vasopressina (o hormona antidiürètica ADH) són sintetitzades als nuclis supraòptic i paraventricular del hipotàlem.
3. Els neuropèptids estimulen o inhibeixen la secreció hormonal a l’adenohipòfisi.
2. Són transportades pels axons fins a la neurohipòfisi.
4. Aquestes hormones actuen sobre altres glàndules endocrines.
3. Una vegada a la neurohipòfisi, són alliberades a la circulació general des de les terminacions axòniques.
6.5 NEUROHIPÒFISI SNC VASOPRESINA Ronyons Vasos sanguinis Sintetitzades al hipotàlem  Transportades fins a la neurohipòfisi  alliberades a SNC OXITOSINA Úter Glàndula mamària VASOPRESSINA O HORMONA ANTIDIURÈTICA (ADH) - FUNCIONS: Provoca la reabsorció d’aigua als ronyons,per tant, disminuir la producció d’orina. Evita la diüresi.
Regula la pressió arterial.
- ESTIMULA: L’increment de l’osmolaritat plasmàtica.
- INHIBEIX: El descens de l’osmolaritat plasmàtica.
- OXITOCINA Té funcions relacionades amb la reproducció: - Promoure les contraccions dels conductes de la glàndula mamària.
- Promoure les contraccions uterines en el moment de la fertilització i el part.
- ESTIMULA: Succió del mugró mamari, estímuls tàctils en els genitals, factors emocionals i estrés.
També té funció sobre la conducta social: - Un experiment amb rates femelles va comprovar que desenvolupaven una conducta maternal al injectar Oxitocina al SNC.
Atenua l’emoció de la por: - En un estudi experimental s’administra Oxitocina i el resultat és una menor activació funcional en l’amígdala.
FUNCIONS PERIFÈRIQUES FUNCIONS CENTRALS ALTRES FUNCIONS ALTRES EFECTES VASOPRESSINA OXITOCINA Reabsorció d’aigua a nivell renal (antidiürètica).
Contraccions múscul llis (úter i glàndula mamària).
Reconeixement social: major resposta als estressos i afavoreix resposta més agressiva.
Reconeixement social: sociabilitat i confiança.
Efecte sobre el sistema nerviós autònom i ritmes circadians.
Efecte sobre sistema nerviós autònom i ritmes circadians.
Promou una resposta d’estrès i ansiosa.
Ansiolític i antidepressiu.
6.6 ADENOHIPÒFISI Dit anteriorment...
L’hipotàlem allibera neuropèptids que arriben a la hipòfisi pel torrent sanguini on estimulen o inhibeixen a les cèl·lules que secreten les hormones hipofisàries. Les hormones alliberades de l’adenohipòfisi actuen sobre altres glàndules endocrines i estimulen l’alliberament d’hormones a la sang: HIPOTÀLEM (CRH)  ADENOHIPÒFISI (ACTH)  ESCORÇA GLÀNDULA SUPRARENAL PROLACTINA HORMONA DE CREIXEMENT GH TSH ACTH GONADOTROFINES Glàndula mamària (Producció de llet) Fetge Ós i teixits (Creixement) Glàndula tiroïdal (Metabolisme) Còrtex adrenal (Cortisol) Gonades (Característiques sexuals) PROLACTINA Síntesi: adenohipòfisi.
Control: hormona sota control inhibitori continu del hipotàlem - Inhibició: l’hipotàlem redueix la secreció de dopamina perquè es produeixi un nivell suficient de prolactina.
- Estimulació: TRH - Estímuls: succió, estimulació mamària, embaràs...
Accions: - Producció i secreció làctia mamària.
- Conducta maternal.
- Gratificació sexual.
- Inhibició estrogènica (cicle menstrual).
HORMONA DEL CREIXEMENT (GH) Síntesi: adenohipòfisi.
Control: producció diària tota la vida.
- Inhibició: Somatostatina (hipotàlem); IGF (Adenohipòfisi) - Estimulació: GHRH (hipotàlem) Accions: hormona anabolitzant - Accelera la condrogènesi el creixement dels ossos.
- Incrementa la síntesi de proteïnes i disminueix el greix corporal.
- Incrementa la producció de glucosa hepàtica.
- Estimula l’alliberació de somatomedines que són factors de creixement.
HORMONA TIROÏDAL Mecanismes de regulació: - Factor alliberador del hipotàlem: TRH - Hormona alliberada de la hipòfisi: TSH - Hormona efectora (alliberada de la hormona tiroïdal): T3 i T4.
La secreció de TSH està controlada per la hormona hipotalàmica TRH i pel nivell d’hormones tiroïdals en sang. Si disminueix el nivell d’aquestes hormones, es produeix la secreció de TRH i TSH. Quan la TSH arriba a la glàndula tiroide, es produeix l’alliberament d’hormones tiroïdals.
Accions: - Creixement. Maduració òssia, estimula el creixement.
- Sistema nerviós. Creixement i maduració del SNC.
- Cardiovascular. Augmenta la freqüència cardíaca.
- Metabolisme. Augmenta la producció d’energia, el consum d’O2 i augmenta la temperatura corporal.
Disregulació de la hormona: - Hipertiroïdisme. Excés d’hormones tiroïdals. (Alteracions fisiològiques i conductuals: augment del ritme cardíac, alteracions en la temperatura...).
- Hipotiroïdisme. Si es produeix durant el desenvolupament, hi ha una detenció del creixement corporal, reducció de la mida i l’estructura cel·lular del cervell. Això comporta retard en la motricitat, baixa estatura i retard mental, anomenat Cretinisme.
Prevenció: Suplement de iode matern.
HORMONES ADRENALS Síntesi: adenohipòfisi Mecanismes de regulació: - Hormona alliberadora del hipotàlem: CRH - Hormona alliberadora de la hipòfisi: ACTH - Hormones alliberades de la glàndula adrenal: Glucocorticoides (cortisol), Mineralocorticoides (aldosterona) i Andrògens (testosterona).
La secreció de ACTH està controlada per l’hormona del hipotàlem CRH i pel nivell d’hormones adrenocorticals en sang. Si disminueix el nivell d’aquestes hormones es produeix la secreció de CRH i ACTH. Quan l’ACTH arriba a la glàndula adrenal, es produeix l’alliberament d’hormones.
Accions: (coritsol) - Incrementen el catabolisme, el nivell de glucosa en sang.
- Facilita les catecolamines plasmàtiques.
- Immunosupressor.
- És el mediador de la resposta d’estrès: • Estrès neurogènic: emocions, ansietat,...
• Estrès fisiològic: factors inflamatoris...
GLÀNDULES GONADOTROFINES I HORMONES SEXUALS Síntesi:Adenohipòfisi Mecanismes de regulació: - Hormones alliberadores del hipotàlem: GHRH - Hormones alliberadores de la hipòfisi: LH (Hormona que ajuda a mantenir les cèl·lules de Leydig i la producció de testosterona), FSH (Hormona que ajuda a mantenir l’epitel·li espermatogènic) - Hormones alliberades de les Glàndules Gonadotrofines: Hormones Sexuals: Andrògens (testosterona) i Estrògens (estradiol).
Accions: - Testosterona: • Desenvolupament d’òrgans i caràcters sexuals masculins.
• Estimula la síntesi proteica.
• Creixement ossos.
• Desenvolupament muscular.
Hormones sexuals i conducta: - Reconeixement social. L’absència de receptors estrogènics modifica la conducta del reconeixement social a un nou estímul al qual esta deshabituat.
- Impuls sexual (líbido). Experiment de reconeixement facial sobre cares modificades. Hi ha una preferència en l’elecció de cares masculines “masculintizades” en dones durant la fase d’ovulació del cicle menstrual.
MELATONINA Síntesi: Glàndula pineal.
Acció: - Sincronització de la funció corporal en relació al cicle llum – foscor.
Està relacionada amb els cicles de vigília i son.
S’activa en ausència de llum.
Presenta una calcificació progressiva en l’edat adulta.
...