Examen juny 2009 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Química de l'aigua
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

QUÍMICA DE L’AIGUA.CCAA. JUNY 2009.
1ª Part Nom.......................................................................................Grup.....................
20p.1.- Calcular el pH d’una solució formada per un mol de NaAc i : a) 0,5 mols de NaCl; b) 1 mol de HCl; c) 1mol de KAc; d) 0,5mols de HCl; e) 1,5mols HCl. Sempre es parteix d’un mol de NaAc i s’afegeixen les quantitats indicades en cada apartat, i el volum final sempre és 1L. pK de la parella HAc/Ac- = 4,8 20p.2.- Es valora 10 mL d’una solució 0,1M de Na2CO3 amb HCl 0,1M. Calcula el pH de la solució quan s’han afegit les següents quantitats de HCl: 0 mL, 5 mL, 10mL, 15 mL, 20 mL, 22mL. Calcula quin seria el pK del indicador/os adequats per aquesta valoració. Els pK1 i pK2 del àcid carbònic son 6,4 i 10,2.
10p. 3.- Indicadors àcid-base 10p 4.- Control del pH en aigües clorades ...