Macromagnituds 6 a 12 (2013)

Otro Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Economia Espanyola
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Macromagnituds per la prova del 8 de gener de 2014.
Lliçons 6ª a 12ª del programa definitiu.
1. Límit del MIP de deute net exterior (2011) (% del PIB): -35,0% 2. Valor del deute net exterior d’Espanya i Alemanya a 2011 (% del PIB) -91,7% 32,6% 3. Valors mitjos d’ingrés de les AAPP 2002‐2006 (% del PIB): 39,2% 4. Valors mitjos de despesa corrent i de capital de les AAPP 2002‐2006 (% del PIB): 38,6% 5. Valors mitjos del saldo ingressos‐despeses corrents i de capital de les AAPP 2002‐2006 (% del PIB): 0,6% 6. Valors mitjos d’ingrés de les AAPP 2008‐2011 (% del PIB): 36,2% 7. Valors mitjos de despesa corrent i de capital de les AAPP 2008‐2011 (% del PIB): 44,1% 8. Valors mitjos del saldo ingressos‐despeses corrents i de capital de les AAPP 2008‐2011 (% del PIB): -7,9% 9. Ingressos, despeses i saldo de les AAPP a 2012 (% del PIB): 36,3% 42,3% -6,0% 10.Previsions d’ingressos, despeses i saldo de les AAPP a 2013 (% del PIB): 36,6% 41,9% -5,3% 11. Ingressos tributaris a Espanya a 2007: volum absolut (mm de euros): 201 12. Ingressos tributaris a Espanya a 2012: volum absolut (mm de euros): 160 13. Ingressos per IRPF a Espanya a 2012: pes sobre total dels ingressos tributaris (en % del total): 43,3% 14. Ingressos per Impost de Societats a Espanya a 2012: pes sobre total dels ingressos tributaris (milers de milions d’euros): 8,9% 15. Ingressos per IVA a Espanya a 2012: pes sobre total dels ingressos tributaris (milers de milions d’euros): 32,2% 16. Ingressos per Impostos Especials a Espanya a 2012: pes sobre total dels ingressos tributaris (milers de milions d’euros): 11,4% 17. Els canvis a la tributació de les rendes del capital des del 15% d’Aznar de 1996: la situació a 2013 (% de tributació): 28% 18. Ingressos públics no financers a Espanya i a la mitjana de l’àrea de l’euro: valors mitjos 2008‐2011 (en % del PIB): 36,2% 45% 19. Despesa pública per compte corrent i de capital a Espanya i a la mitjana de l’àrea de l’euro: valors mitjos 2008‐2011 (en % del PIB): 44,1% 49,7% 20. Saldo ingressos‐despesa pública per compte corrent i de capital a Espanya i a la mitjana de l’àrea de l’euro: valors mitjos 2008‐2011 (en % del PIB): -7,9% -4,7% 21. Valors 2007 del deute públic a Espanya i a la mitjana de l’àrea de l’euro (en % del PIB): 36% 67% 22. Valors previstos del deute públic a 2015 a Espanya i a la mitjana de l’àrea de l’euro (en % del PIB): 104% 96% 23. Canvi en el pes del deute públic 2007‐2015 del deute públic a Espanya i a la mitjana de l’àrea de l’euro (en punts percentuals del PIB): 68pp 29pp 24. Valors mitjos de les entrades potencials de joves de 16 anys al mercat de treball 1986‐1990 (en milers de persones): 668 25. Valors mitjos de les entrades potencials de joves de 16 anys al mercat de treball 2001‐2005 (en milers de persones): 425 26. La caiguda dels joves de 16 a 34 anys natius (nascuts a Espanya) entre 1995 i 2012 (milions de persones): -3,3 27. L’augment dels individus natius de 35 a 64 anys natius (nascuts a Espanya) entre 1995 i 2012 (milions de persones): 3,0 28. El impacte de la immigració en la població potencialment activa: valors absoluts a 1996 i a 2013: 5199 687 29. El impacte de la immigració en la població potencialment activa: pesos sobre el total de població potencialment activa a 1996 i a 2013 (en %): 2,6 | 17,0 30. El impacte de la immigració en la població potencialment activa de 16 a 34 anys: pesos sobre el total de població potencialment activa a 1995 i a 2012 (en %): 2,5 | 21,3 31. Previsions demogràfiques 2011‐2021: la davallada de la població de 20 a 39 anys (milions de persones): -3.634 32. Previsions demogràfiques 2011‐2021: l’augment de la població de 40 a 64 anys (en % sobre el total de la població): 1.647 33. Les tres crisis del mercat de treball a Espanya 1974‐1985, 1991‐1994 i 2007‐2013: davallada de l’ocupació (en % del total d’ocupació l’any inicial): -14,5% ¨ -9% -18,1% 34. La pèrdua d’ocupació entre els tercers trimestres de 2007 i de 2013: total i a homes i dones -33,5% -24,2% -9,3% 35. La pèrdua d’ocupació entre els tercers trimestres de 2007 i de 2013: total i per nivells educatius (baix, mig i elevat): -50% -32,2% -19,9% +2,1% 36. La pèrdua d’ocupació entre els tercers trimestres de 2007 i de 2013: total i per grans sectors productius (primari, indústria, construcció i serveis): -115,4 -12,1% -36,9% -62,9% -3,5% 37. La pèrdua d’ocupació entre els tercers trimestres de 2007 i de 2013: total i segons contractes d’assalariats de caràcter temporal i indefinit: -48% -38,6% -9,4% 38. La pèrdua d’ocupació entre els tercers trimestres de 2007 i de 2013: total i en el sector privat i en el sector públic: -24,7% -21,7% -3% 39. Valors de la taxa d’atur a 1985, 1995 i 2013 (% de la població activa): 22% 23% 26% 40. El canvi a l’atur 2007‐2013 (milions de persones): D’1,8 a 6,0 milions (4,2 milions més) 41. Taxa d’atur a 2013: total i per nivells educatius (baix, mig i alt): 64% 35% 24% 15% 42. Previsions demogràfiques 2011‐2049 per la població de 20 a 39 anys (milions de persones): 10 milions 43. Previsions demogràfiques 2011‐2021 per la població de 40 a 64 anys (en % sobre el total de la població): +11% 44. La reforma del sistema de pensions a 2011: l’elevació de l’edat legal de jubilació abans i després de la reforma: abans 65 i després 67.
45. La reforma del sistema de pensions a 2011: l’elevació dels anys mínims per tenir dret al 100% de la pensió abans i després de la reforma: dels 35 als 37 anys.
46. La reforma del sistema de pensions a 2011: l’elevació del nombre d’anys que es tindran en compte pel càlcul de la pensió abans i després de la reforma: dels 15 als 25 anys.
47. La reforma del sistema de pensions a 2011: any final en que la reforma tindrà efectes plenament: 2027.
...