3.1. Norma social (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducción a la sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 18/11/2014
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

NORMES SOCIALS, CONTROL I DESVIACIÓ 1. Normes socials Regla per a l’execució d’alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu comportament.
Poden estar formalitzades o poden ser informals però, tot i així, estar acceptades pel conjunt de la societat.
2. Control social Forma de pressió social informal i difusa que té com a objectiu evitar la conducta desviada.
Agents o mecanismes de control: - Conformitat: interiorització de les normes mitjançant processos de socialització i aprenentatge.
- Coerció: protecció de les normes. Capacitat sancionadora i punitiva (incentius i penalització). → El sistema jurídic i penal és una forma institucionalitzada de control, tot i que no ho porten a terme només els sistemes jurídics i policials.
3. Desviació social Transgressió de normes socials establertes (acceptades o no). Les conductes desviades, per tant, són relatives a cada societat. → Delictes: transgressió d’una llei, acte punible en una societat determinada.
Funció de la desviació: fomentar la innovació social. Quan comença a haver-hi individus que es comporten de manera estranya, pot resultar que a través del seu càstig es reformi la norma vigent i es fomenti la innovació social, assenyalar que les normes s’han de canviar.
...