Ètica i deontologia - RRPP - Tema 3 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Ètica i deontologia - RRPP
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/11/2014
Descargas 11

Vista previa del texto

TEMA 3 ASSOCIACIONS DE RP 3.1 Marc internacional de les associacions ICCO (Internacional Communications Consultancy Organisation) • Constituïda en el 1986 com un espai de discussió entre els components de la industria de RRPP. Suposa una oportunitat de compartir experiències, casos.
• L’ organització Internacional de Consultores de Comunicació veu de les consultories de RRPP en tot el món.
IPRA (Internacional Public Relation Asosiation) • Constituïda a Londres en 1955. Actualment la formen representants de 82 països.
• IPRA és una associació internacional que agrupa a los mil professionals de Relaciones Públiques més destacats del món.
• IPRA Students — Relació a nivell internacional de estudiants de RRPP i IPRA News letter.
• Funcions: - Promocionar intercanvis d’informacions i cooperació, en cada àrea de la professió.
- Elaborar un programa de desenvolupament d’oportunitats professionals i iniciatives que fomenten més la participació de les RRPP en temes internacionals.
3.2 Marc Europeu de les associacions CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques) • Fundada en 1959 con la participació de professionals de França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i Holanda.
• Actualment està formada por 21 països de tota Europa. 22.000 membres associats.
• El principal objectiu és representar la professió de RRPP y establir contactes, intercanvis, i cooperació entre les associacions de RRPP i dels seus membres internacionals.
• Té estatus de consultora de la Unesco i del Consell d’ Europa.
3.3 Marc nacional de les associacions • 1960 SAE de Relaciones Públicas. Socios: Joaquín Maestre i Joan Viñas.Barcelona.
• 1961 Asociación Técnica de Relaciones Públicas (ATRP). Madrid.
• 1965 Agrupació de Relaciones Públicas (ARP) Centro Español de Relaciones Públicas (CENERP) • 1967 AERP (Associació Espanyola de Relacions Públiques).
• 1970 Asamblea General de Relaciones Públicas “ordenamiento jurídico de las relaciones públicas” • 1980 Col.legi de tècnics de RP.
• 1991 ADECEC. Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación.
• 5 de novembre de 1998, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de creació del Col.legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
3.4 Col·legi de Publicitaris/es i Relacions Públiques de Catalunya Es va crear al 1998. Es regeix per la Llei 13/1982, de 17 de desembre de col·legis professionals de Catalunya, i les disposicions que la despleguen, pel dret administratiu i pels seus Estatuts.
Ha estat el primer col·legi professional d’Espanya i Europa • Doble missió: 1. Protegir i defensar la societat i la professió d’aquelles eventuals conductes o pràctiques publicitàries que siguin èticament reprovables, estiguin o no contemplades por la Llei.
2. Estimular las professionals en l’exercici dels valors d’ofici: creativitat, innovació risc.
• Objectius del col·legi PIRP Com a funcions destaquem: - Vetllar per la ètica professional i pel respecte dels ciutadans,exigint dels col·legiats el compliment de les obligacions deontològiques, legals i estatutàries.
- Organitzar activitats i serveis comuns, de caràcter voluntari, de tipus professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs, que siguin de l’internes pels col·legiats.
- Exercir la representació i defensa de la professió davant de les administracions públiques.
- Vetllar per la millora de la formació professional.
...