Tema 2.11 Medicaments objecte de publicitat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 12

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 Tema 2.11: Medicaments objecte de publicitat Publicitat de medicaments: tota forma de oferta informativa, de prospecció o de incitació destinada a promoure la prescripció, la dispensació, la venda o el consum de medicaments.
    No es podrà fer publicitat de un medicament que no hagi estat obtingut corresponentment a l’autorització de comercialització.
S'ha de afavorir la seva utilització racional, presentant-lo de forma objectiva i sense exagerar les seves propietats.
No podrà ser enganyosa.
Tots els seus elements han d’ajustar-se a les informacions que figuren en les característiques del producte (fitxa tècnica).
La publicitat pot estar destinada al públic o al professional sanitari.
Article 80: garanties en la publicitat de medicaments i productes sanitaris destinada al públic en general; disposició addicional octava: medicaments objectes de publicitat.
Article 81: garanties en la publicitat de productes amb suposades propietats sobre la salut (les powerbalance, plantilles, coixins chungos, productes milacre, teletienda NO HOMEOPATIA NI PLANTES MEDICINALS). Pot arribar a ser perillós perquè no tenen controls de qualitat.
Article 80: Podran ser objecte de publicitat destinada al públic els medicaments que compleixin els següents requisits:  No finançament amb fons públic.
 Que no requereixi prescripció medica.
 Utilització sense la intervenció del metge, sense diagnòstic ni prescripció. Tot i que requereixen de la intervenció de un farmacèutic (excepte campanyes de vacunació).
 No han der substancies psicotròpiques ni estupefaents.
Article 80.2: com ha de ser l'anunci.
 Ha de quedar clar que es un medicament.
 Ha de incloure la denominació del medicament.
 Remetre al consumidor (que no anat al metge) que té documentació i instruccions per a un consum adequat del medicament (prospecte o embalatge exterior). No olivar la recomanació de consultar la farmacèutic sobre el seu ús correcta. Pantalla blava.
 No ha de incloure expressions que promoguin seguretat de curació, ni us de testimonis, ni us de personalitats amb notorietat pública  No utilitzar l'argument que el haver obtingut autorització sanitària ni cap altra registració.
 Els missatges publicitaris dels medicaments han de tenir accés per a les persones amb discapacitat audiovisual.
Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2015-2016 La publicitat de medicaments sense recepta no requereix una autorització administrativa prèvia, però l’administració farà controls d'aquesta publicitat, amb les represàlies que es consideren (limitar, condicionar o prohibir l’anunci).
Hi han activitats prohibides al fer la publicitat de medicaments: obsequis, regals, descomptes, promocions.
Els productes sanitaris també tenen la seva normativa (no explicada).
RD 1416/1994 regula la publicitat de medicaments d'us humà: Article 6.1: prohibicions establertes per a la publicitat del medicaments d'us humà:  Dir que la consulta medica es supèrflua, assegurar la curació, caràcter superflu, amb to amenaçant.
 No s'ha de suggerir la seguretat de la seva eficàcia ni que manca d’efectes secundaris  No ha de suggerir o indicar que millora el rendiment deportiu o sexual.
 No s'ha de dirigir als nens, però si que poden sortir nens.
 No s'ha de equiparar amb altre tipus de productes, ha de quedar clar que es un medicament.
 No ha de suggerir que la seguretat o eficàcia d'un producte estan garantit perquè sigui una substancia natural (es absurd i no te cap sentit) Hi han algunes malalties per a les que no es pot fer anuncis: tuberculosis, ETS, malalties infeccioses, càncer y altres malalties tumorals, insomni crònic, diabetis y altres malalties del metabolisme.
Article 19.4: l'AEMPS ens ha de dir que un medicament es no subjecte a prescripció medica i que es poden dispensar en una oficina de farmàcia per un farmacèutic que informarà i aconsellarà, instruirà sobre el seu ús.
Article 3.5: es prohibeix la venda telemàtica de medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció. Si es poden vendre els no subjectes a prescripció medica, sempre vinculats a una farmàcia presencial.
Medicaments objectes de publicitat es consideren no inclosos en la financiació publica. Es pot fer un descompte d’aquests medicaments de fins a un 10%.
...