+ raquis (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Avaluació instrumental en fisioteràpia de l'aparell locomotor.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 24/01/2015
Descargas 36

Vista previa del texto

Seminari raquis.
1. Palpació raquis cervical - Atles: angle mandibul·lar, anterior a l’ECOM, toquem l’AT de l’atles.
C3-C7: per darrera l’ECOM i anterior al trapezi palparem AT d’aquestes vèrtebres.
Diferenciar C7-T1: la primera rota i l’altra no.
Hioides: palpem la part anterior i les banyes majors (laterals, anant cap a posterior). El trobem alineat amb C3.
Tiroides: part superior C4, part inferior correspon amb C5.
Cricoides: just posterior trobem els polsos carotidis.
Musculatura: trapezi, paravertebrals, elevador de l’escàpula, escalens, ECOM, milohioideu, digàstric, musculocutani (platisma, pot donar lloc a cervicàlgies), etc.
2. Goniometria Raquis Cervical 2.1Flexió raquis cervical Posició: el pacient en sedestació, amb peus recolzats i columna lumbar recolzada.
Eix de moviment orifici auditiu.
Braç fix: línia mitja cervical en direcció al vèrtex cranial.
Braç mòbil: orientat cap a les fosses nassals. Posició incial a 90ºm sol·licitem el moviment de flexió cervical.
Mobilitat normal: 0-35º/45º flexió.
Altres alternatives: mesura de la distància de la barbeta a la fossa supraesternal (forquilla esternal). Es mesura en centímetres.
2.2Extensió raquis cervical Posició: el pacient en sedestació, amb peus recolzats i columna lumbar recolzada.
Ei de moviment orifici auditiu.
Braç fix: línia mitja cervical en direcció al vèrtex cranial.
Braç mòbil: orientat cap a les fosses nassals. Posició inicial a 90º, sol·licitem el moviment 0-35/45º extensió.
Altres alternatives: mesura de la distància de la barbeta a la fossa suprasternal (forquilla esternal). Es mesura en cms.
2.3Rotació del RC Pacient en sedestació, amb peus recolzats i columna lumbar recolzada.
Eix de moviment sobre el vèrtex cranial.
Braç fix: seguint la línia biacromial. Posició inicial a 90º.
Braç mòbil: orientat a l’extrem del nas Sol·licitem el moviment de rotació cervical.
Mobilitat normal: 0-60º/80º rotació.
Altres alternatives: mesura de la distància del mentó o barbeta a l’apòfisi acromial. Es mesura en cms.
2.4Inclinació del RC Pacient =.
Eix de moviment sobre darrera espinosa cervical (c7).
Braç fix: seguint l’alineació de les apòfisis espinoses dorsals.
Posició inicial a 0º.
Braç mòbil: la línia mitja del cap, prenent com a referència el vèrtex.
Mobilitat normal: 0-45º inclinació o flexió lateral.
Altres alternatives: mesura de la distància entre l’apòfisi mastoides i l’apòfisi acromial.
Es mesura en cms.
3. Palpació - Escalè anterior: just posterior a la inserció a l’ECOM.
Escàpula: normalment separades per uns 10cm.
Costelles: per sobre del pit: 4a costella (normalment); i per sota: 6a costella.
Fetge: palpació dolorosa o més prominent pot ser un signe d’insuficiència cardíaca.
4. Balanç articular Raquis Global Nota: aparició de ganglis en la zona supraclavicular és un símptoma greu, raó suficient per enviar a urgències de forma immediata.
4.1Inclinació lateral del tronc Posició: pacient en bipedestació, espines ilíaques anterosuperiros alineades i perpendiculars al terra.
Eix de moviment sobre espinosa S1.
Braç fix: es situa per sobre de les espinoses del sacre.
Braç mòbil: la línia mitja vertebral, tenint com a referència C7 que resulta una espinosa força prominent.
Mobilitat normal: 30º inclinació.
Altres alternatives: mesura distància al terra des dels dits homolaterals al moviment de lateralització. Es mesura en cms.
4.2Rotació del tronc Opció 1 Posició: pacient en bipedestació, amb el tronc lliure per fer la flexió/extensió de tronc; l’avaluador es situa posteriorment.
Localitzem primer punt, en l’espinosa de L5.
Localitzem apòfisi xifoides.
Cal prendre la distància entre els dos punts en repòs. Tornarem a repetir la mesura un cop sol·licitem el moviment de rotació de tronc.
Opció 2 Eix de moviment sobre el vèrtex.
Braç fix: alineat amb la línia que uneix les dues EIAS.
Braç mòbil: alineat amb la línia que uneix els dos acròmions.
Mobilitat normal: 30º rotació.
4.3Flexo-extensió de tronc Posició: el pacient en bipedestació, amb el tronc lliure per la flexo-extensió de tronc, l’avaluador es situa posteriorment.
Localitzem primer punt, 5cms per sota de la línia horitzontal que uneix les dues EIPS.
Localitzem un punt a 10 cms de la línia horitzontal que uneix les dues EIPS: Sol·licitem el moviment de flexió i extensió. Al final de cada recorregut fem una nova mesura de la distància entre els dos punts.
...