GENERALETATS DEL SISTEMA ENDOCRÍ (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura FISIOLOGIA
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

SISTEMA ENDOCRÍ GENERALITATS DEL SISTEMA ENDOCRÍ Estructura de les hormones Una hormona és qualsevol substància química amb paper regulador. Aquesta substància ha de ser transportada per la sang fins a la seva cèl·lula diana. Una característica important és que actuen en concentracions molt baixes.
Podem classificar les hormones segons la seva estructura química en: - Hormones polipeptídiques o proteiques: Formades per la unió d’aminoàcids. Ex: insulina, glucagó i PTH.
Hormones esteroides: Deriven del colesterol. Ex: Hormones adrenals i sexuals.
Hormones amíniques: Deriven d’un dels dos aminoàcids, triptòfan o la tirosina. Ex: Hormones tiroïdals o catecolamines.
Les activitats cel·lulars dels teixits i dels òrgans estan coordinades per l’acció de diferents missatgers químics: - Neurotransmissors: Substàncies que s’alliberen a les terminacions nervioses entre neurones.
- Hormones neuroendocrines o neurohormones: Senyals químiques secretades a la sang per neurones.
- Hormones produïdes per glàndules endocrines.
- Substància paracrina: Substància produïda per una cèl·lula que afecta a una cèl·lula veïna.
- Substància autocrina: Substància produïda per una cèl·lula que afecta a ella mateixa.
Glàndules endocrines Una glàndula endocrina produeix una hormona, aquesta passa a la sang, arriba als diferents teixits i òrgans i, finalment, s’uneix a un receptor específic que produirà un efecte concret.
Tipus de glàndules endocrines: - HIPOTÀLEM SNC HIPÒFISI PÀNCREES ENDOCRÍ TIROIDES GLÀNDULA PARATIROÏDAL GLÀNDULES ADRENALS GÒNADES: ovaris i testicles.
PLACENTA(transitòria) SNP El sistema nerviós i el sistema endocrí es superposen tant en estructura com en funció.
L’hipotàlem controla la hipòfisi i aquesta última a les glàndules perifèriques.
- La hipòfisi es una estructura formada per dues glàndules: Adenohipòfisi o hipòfisi anterior(vertadera glàndula endocrina) Neurohipòfisi o hipòfisi posterior(extensió del teixit nerviós) Una hormona que controla la secreció d’una altra hormona es coneix com a hormona tròfica. Per exemple la GHIH o somatostatina, inhibeix l’hormona del creixement, GH.
L’hipotàlem secreta hormones alliberadores(-RH) i inhibidores(-IH) que actuen sobre cèl·lules endocrines de l’adenohipòfisi per influir en la seva secreció. De la mateixa manera, l’adenohipòfisi actua sobre sobre altres glàndules endocrines o directament sobre cèl·lules diana.
La neurohipòfisi emmagatzema i allibera dos neurohormones, les quals es sintetitzen en el cos de neurones de l’hipotàlem.
Funció fisiològica d’hormones hipotalàmiques Efectes fisiològics d’hormones hipofisiàries ACTH: Hormona adrenocorticotròpica o corticotropina. Actua sobre l’escorça adrenal per controlar la síntesi i alliberació de l’hormona esteroidea, cortisol).
FSH: Hormona foliculoestimulant. Actua sobre els ovaris(creixement i producció) i sobre els espermatozoides(creixement).
LH: Hormona luteïnitzant. Actua sobre els ovaris(ovulació) i sobre els espermatozoides.
GH: Hormona del creixement o somatotropina. Actua sobre molts teixits.
TSH: Tirotropina. Estimula la secreció d’hormones tiroïdals.
MSH: Hormona estimulant dels melanòcits.
PRL: Prolactina. Controla la producció de llet en la mama de la dona.
PTH: Hormona paratiroides.
El factor P-RF actua sobre la prolactina però no se sap ben bé com ho fa.
La FSH i LH actuen d’una manera o una altra depenent del sexe. Tenen efectes tròfics sobre els ovaris i els testicles.
4 GLÀNDULES FONAMENTALSà GLÀNDULES ENDOCRINES SEXUALS CÈL·LULES ENDOCRINES EN ÒRGANS QUE NO TENEN FUNCIÓ PRIMARIÀMENT ENDOCRINA: Pèptid natriurèticà Polipèptid alliberat per les cèl·lules musculars de l’aurícula cardíaca com a resposta a un augment de la pressió arterial. Té efecte vasodilatador i actua amb la finalitat de reduir aigua, sodi i greix en el teixit adipós.
Eritropoetinaà Hormona glicoproteica que estimula la formació d’eritròcits. Es produïda pels ronyons.
Insulina-like growth factor(IGF1)à Proteïna amb una alta similitud de seqüència a la insulina. Té un paper important en el creixement infantil i en l’adult continua tenint efectes anabolitzants.
Adiponectinaà Hormona sintetitzada en el teixit adipós que participa en el metabolisme de la glucosa i els àcids grassos. També augmenta la sensibilitat a la insulina en diversos teixits com el fetge, múscul esquelètic i teixit adipós.
Hormones gastrointestinalsà Secretada per cèl·lules enteroendocrines de l’estómac, el pàncrees i l’intestí prim, que controlen varies funcions dels òrgans digestius.
Transport de les hormones Hormones hidrosolubles(pèptids i catecolamines): Circules dissoltes en plasma.
Hormones esteroïdals i tiroïdals: Circules unides a proteïnes com ara l’albúmina o altres proteïnes específiques.
L’hormona que actuarà és l’hormona lliure, ja que la proteïna només la transporta.
Receptors hormonals - Receptors Receptors Receptors Receptors Receptors lligats a canals iònics lligats a la proteïna G lligats a enzims intracel·lulars i activació de gens.
citoplasmàtics.
Si la glàndula endocrina produeix una hormona i aquesta produeix un efecte fisiològic, això fa que es produeixi més o menys hormona.
El canvi de temperatura és detectat per l’hipotàlem, el qual produeix TRF i TSH. D’aquesta manera augmenta la producció d’hormones per augmentar la calor corporal quan fa fred.
...