Resum tots els seminaris (MB) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 43
Subido por

Vista previa del texto

MICROSCOPIS     M.  Òptic   -­‐Llum  visible  font  energia.   -­‐Límit  resolució  fins  a  0,2  μm   -­‐Augments  [objectiu  (10,40,  100)  x  ocular  (10)]  =  màx.  1000  aug.       *Límit  resolució  (D)  =  0,61  *  λ/  n  (índex  refracció)  *  senφ  (apertura  angular)   *Menor  longitud  d’ona  major  energia,  major  resolució.       1)  Camp  clar:  sense  tinció,  llum  travessa  mostra.   2)  Camp  fosc:  sense  tinció,  organismes  vius,  llum  pels  costats  (fons  negre  i  imatge   clara)   3)  Contrast  fases:  sense  tinció  i  vius,  augmenta  contrast  entre  estructures,  joc  llums  i   ombres,  imatge  fosca  amb  fons  brillant  (radiació).     4)  Fluorescència:  autofluorescents  o  amb  fluorocroms  (específics  amb  anticòs).   5)  Confocal:  només  apareix  una  capa  o  pla,  necessari  softwer  per  processament   imatges.       Tincions:   -­‐In  vivo  (sense  tinció)   -­‐Colorants  bàsics  (carrega  positiva):  cristall  violeta,  blau  metilè,  safranina.  (fons  clar)   -­‐Colorants  àcids  (carrega  negativa):  eosina,  nigrosina  (fons  fosc)   -­‐No  colorant:  mordent  (intensificador  tinció)     -­‐Tinció  simple:  1  colorant.     -­‐Blau  metilè  i  cristall  violeta.     -­‐Tinció  diferencial:  tinció  primària  i  de  contrast.   -­‐Tinció  gram:  grampositius  violeta  i  gramnegatius  rosa.  Tinció  primària  cristall   violeta  i  després  contrast  amb  safranina  alcohòlica.     -­‐Tinció  Ziehl-­‐Neelsen:  mycobacterium.  Tinció  primària  fucsina  (color  vermell)  i   després  contrast  amb  blau  metilè.     -­‐Tinció  específica:  per  a  estructures  particulars.     -­‐Tinció  endòspores:  Wirtz-­‐Conklin   -­‐Tinció  càpsules.   -­‐Tinció  flagels:  amb  mordent         M.  electrònic   -­‐Electrons  font  energia.     -­‐Lents  de  camps  magnètics   -­‐100.000  a  10^6  augments   -­‐Límit  resolució  2nm     1)  TEM  (transmissió):  electrons  travessen  mostra  (els  que  rebotin  formen  la  ombra).   Estructures  moleculars.  Mostres  molt  fines.     2)  SEM  (escàner):  rebotació  electrons  de  mostra.  Per  superfícies.  Sensació  3D.  Mostres   recobertes  de  metall  pesant.             Tincions:     -­‐Contrast  positiu  (ombrejat)  amb  vapors  de  metalls,  els  electrons  reboten  la   mostra  i  queda  fosca.   -­‐Contrast  negatiu:  la  mostra  es  dissol  i  queda  un  buit.  Els  electrons  només   travessen  mostra  que  queda  clara  i  el  voltant  fosc.       AILLAMENT  I  SEMBRA   Medis  cultiu  segons  consistència:   -­‐Líquids:  sense  agent  solidificant.   -­‐Semisòlids:  agar  menys  1%.  Estudi  mobilitat   -­‐Sòlids:    agar  1-­‐2%  (aïllament  colònies)     Medis  cultiu  segons  composició  química:     -­‐Medi  definit  (mínim):  concentracions  de  tot  conegut.   -­‐Medi  complex  (ric):  no  definit  composició.  Tenen  coses  afegides:  triptona  (peptona),   extractes  productes  naturals  (llevat,  carn,  sang...)     Medis  cultiu  segons  tipus  funcional:   -­‐General:  creixen  tots  (LB,  TSA,  TSB...)   -­‐Enriquiment:  afavorir  que  creixin  uns  en  concret.   -­‐Selectiu:  inhibició  dels  no  desitjables  (antibacterians,  antifúngics...)   -­‐Diferencial:  identificació  característiques  de  les  colònies  (hemòlisi,  fermentació...)     INSTRUMENTS  AILLAMENT   -­‐Nansa  picadura  (tubs)   -­‐Nansa  col  (placa  agafar  i  sembrar)   -­‐Nansa  digralsky  (plàstic  blanc  per  estendre  per  placa)     TIPUS  SEMBRES:   -­‐Per  esgotament:  amb  nansa  de  col   -­‐Escocès  amb  nansa  de  col     -­‐Sembra  en  superfície  amb  la  nansa  de  digralsky   -­‐En  profunditat:  primer  posem  microorganismes  i  després  el  medi  agar  i  solidifica   sobre     TIPUS  DE  CABINES:   -­‐Cabina  de  flux  laminar:  filtre  aire  que  entra  (filtre  HEPA)  protegeix  la  mostra,  per   manipular  mostres  en  condicions  asèptiques.     -­‐Cabina  de  bioseguretat:  filtra  aire  que  surt  (filtres  HEPA)  manipular  organismes   bioperillosos  (més  o  =  nivell  2).     -­‐Cabina  d’extracció  de  gasos:  manipulació  substàncies  volàtils  tòxiques  (cloroform,   fenol...)   ...