comunicacions en temps real (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 0

Descripción

comunicacions en temps real

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 14 A la sessió 14 hem après sobre comunicacions en temps real Temps real és el moment en quan ho volem és rellevant.
Retard és el temps que pasas entre l’emissor i el receptor R<Rmax (Retard que cadascú pot aguantar en una aplicació) Jitter variació de retard Streaming Buffer depen de la teva connexió de rebre i la que et pot donar el servidor. Entra amb una velocitat i surt a una altre. S’intenta que el buffer sigui d’un tamany optim per que no es pari mai (Retard) (UDP) - Downloading fins que no et descarregas tot el fitxer, no pots veure la informació (film, pdf...) (HTTP,TCP) Streaming es descarrega tros a tros, guardant-ho al buffer, i pots veure en temps real, mentre es descarrega el buffer es va omplint. No hi ha emmagatzematge. (UDP) Progressive downloading descarrega el fitxer i al mateix temps pots anar veien en tems real (Emmagatzematge, TCP) Protocols 1. Garantir o netejar la informació (ample de banda, retard, jitter) 2. Temporal de sincronització( garantir que el reproductor sincronitzi paquets, per exemple, video i audio) 3. Sessió (saber el que vaig a veure, serveix per saber si ho vull veure o no) RTP/RTCP (Real Time (Control) Protocol) Transporta la informació multimedia i la marca temporalment amb timestamp RTP envia dades a nivell 4 (transport) en un port determinat RTP controla les dades enviades per el RTP a nivell 4 en el port del RTP+1 ( és un canal per controlar l’altre canal RTP) ...