Tràquea i pulmons (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 12

Vista previa del texto

TRÀQUEÀ I PULMONS TRAQUEA CARTÍLAGS TRAQUEALS  Forma d’anells. Estan oberts dorsalment.
Múscul traqueal  Unint els cartílags dorsalment; en carnívors és extern. Fa constricció.
Lligaments anulars  Teixit conjuntiu entre els cartílags traqueals.
Bifurcació de la tràquea  Principi dels bronquis esquerre i dret.
Carina traqueal  Cresta de la bifurcació de la tràquea.
CAR BRONQUIS Bronquis principals (esquerre i dret) Són els primers dos bronquis que apareixen i que després es ramifiquen.
Bronquis lobulars  Són les ramificacions dels bronquis principals. Es corresponen amb els lòbuls pulmonars i per això del bronqui principal dret surten bronquis lobulars cranial, caudal, accessori i mig. De l’esquerre surten només el cranial i el caudal.
Bronqui traqueal (su i re) És el bronqui lobular cranial que en suids i remugants surt a nivell de la tràquea.
Bronquis segmentaris (dorsals, ventrals, medials i laterals)  Surten dels lobulars. Finalment donen lloc als bronquíols.
PULMONS Base del pulmó  Caudal.
Vèrtex del pulmó Punta rostral.
Cara costal:  Impressions costals  Relleu de les costelles perquè és la cara que es troba en contacte amb elles.
Cara medial:  Porció vertebral  Rostral i recolzada a les vèrtebres Porció mediastínica:  Entre pleures.
o Impressió cardíaca  Relleu del cor.
o Impressió aòrtica  Relleu de l’aorta.
o Impressió esofàgica  Relleu de l’esòfag.
Cara diafragmàtica  Toca amb el diafragma i té relleu de cúpula. És ventral.
Cares interlobulars  Entre els lòbuls.
Cantell dorsal Cantell ventral Cantell basal (entre la cara diafragmàtica i la cara costal) Hílum (hil) del pulmó (bronquis, artèries i venes pulmonars)  Zona per on entren les diferents estructures com les venes i les artèries.
Cissura interlobular cranial (pulmó dret)Línies entre lòbuls.
Escotadura cardíaca del pulmó dret  Voreja el cor.
Escotadura cardíaca del pulmó esquerre  Voreja el cor.
Solc de la vena cava caudal (pulmó dret) Entre el lòbul caudal i l’accessori.
LOBULACIÓ PULMONAR 1.-Pulmó dret:  Lòbul cranial: o Porció cranial (re) o Porció caudal (re)  Lòbul intermedi (no en eq)  Lòbul accessori  Lòbul caudal 2.-Pulmó esquerre:  Lòbul cranial: o Porció cranial (no en eq) o Porció caudal (no en eq)  Lòbul caudal LIMFOCENTRE BRONQUIAL Nòduls limfàtics traqueobronquials  Cranials (ventrals presents en re i su) Al costat del bronqui traqueal.
 Esquerres  Bifurcació del bronqui principal esquerre.
 Drets (inconstants en re, absents en ov) A la bifurcació del bronqui principal dret.
 Mitjans (dorsals, inconstants en re, absents en ov)  Al mig de la bifurcació.
Nòduls limfàtics pulmonars DIFÈRENCIES ENTRE ESPÈCIES REMUGANTS  Ho té tot. Presenta el lòbul cranial dret traqueal i dividit en dues parts cranial i caudal. L’esquerre cranial té dues parts la cranial i la caudal. La tràquea té forma de llàgrima.
SUIDS  Lòbul cranial esquerre dividit en cranial i caudal. Dret cranial no dividit. El lòbul cranial dret és traqueal.
CARNÍVORS  L’esquerre cranial té dues parts la cranial i la caudal. El dret cranial no està dividit i no tenen lòbul traqueal. Són de color fosc.
ÉQUIDS  Molt poques divisions. L’esquerre cranial no està dividit. No té lòbul intermig dret.
CIRCULACIÓ: Per l’hili entren l’artèria pulmonar i surten les venes pulmonars. Es divideixen per lòbuls. Hi ha dues circulacions: 1. Nodridora  L’artèria broncoesofàgica que surt de l’aorta i vascularitza l’arbre bronquial. És molt petita.
2. Funcional  És el recorregut que oxigena la sang.
GATO PERRO VACA CERDO ÉQUIDO Pulmó Dret de Gos Pulmó Esquerre de Gos Visió Caudal del Pulmó de Gos ...