Exercici 4 Inversions específiques (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia de l'empresa II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 4: L'empresa ITP té la possibilitat de produir les turbines de baixa pressió del motor Trent 500, fabricat per l'empresa Rolls-Royce i amb el que s'equipa als avions Airbus A340. Produir aquest motor requereix que ITP inverteixi 200 milions d'euros i permet produir en deu anys un total de 2.500 turbines. Els costos variables de produir una turbina són de 320.000 euros, i el valor de cada turbina per Rolls-Royce és de 420.000 euros.
a) Si suposem una taxa d'interès nul, quina és la riquesa que genera la inversió? En el món només existeixen dos productors més de motors d'avions: Pratt & Whitney i General Electric.
Si ITP, un cop realitzada la inversió, decidís vendre les seves turbines a un d'aquests fabricants, hauria de redissenyar-les i modificar el procés productiu per adaptar-lo als motors que fabriquen aquestes empreses. Els costos que generen aquests canvis es calculen en 125 milions d'euros. Per aquestes empreses el valor de cada turbina és el mateix que per Rolls-Royce, 420.000 euros.
I = 200 MM nq = 2.500 turbines cv = 320.000€ p = 420.000€ Calculem el VAN per veure la riquesa que genera la inversió: -200 + 2.500 · (0,42 – 0,32) = 50 MM b) Un cop realitzada la inversió, determina el preu que s'acabaria fixant com a conseqüència del procés de negociació entre ITP i Rolls-Royce (poder negociació ITP, α=0).
𝑛𝐶 = 2500 · (0,42 − 0,32) = 250 𝑀𝑀 𝑛𝐶 0 = 250 − 125 = 125 𝑀𝑀 𝛼 = 0 Com que no hi ha cap poder de negociació, Rolls − Royce s ′ apropiarà de totes les quasi − rendes i ITP només podrà aconseguir 125MM Rolls-Royce oferirà un preu perquè ITP pugui guanyar com a mínim aquests 125 MM: 125 = 2.500 · (𝑝 − 0,32) → 𝑝 = 370.000 En aquest punt, ITP li és igual entre vendre a Rolls-Royce o a l’alternativa, ja que un cop feta la inversió, guanyarà el mateix.
c) Calcula la quasi-renda expropiada en aquest cas i el grau d’especificitat de l’actiu.
Quasi-renda expropiada: QR = nC – nC0 = 250 – 125 = 125 ; Expropien tota la QR perquè el poder de negociació és 0.
Grau d’especificitat de l’actiu: 𝑒= 𝐼 − 𝑛𝐶 0 200 − 125 = = 37,5% 𝐼 200 El 37,5% de la inversió pot ser expropiada.
d) Amb aquestes condicions, acceptarà ITP dur a terme la inversió? I si el poder de negociació fos del 100%? Justifica-ho numèricament.
VAN = -200 + 125 = -75 < 0 ITP no acceptarà la inversió si el seu poder de negociació és 0.
Si és 100%, no es podran apropiar de la seva renda, per tant: VAN = -200 + 250 = 50 > 0 Si que li interessarà la inversió perquè les seves QR estaran íntegrament assegurades.
e) Amb un poder de negociació del 50%, quines condicions contractuals (durada del contracte i preu de les turbines) previsiblement exigiria ITP per fer la inversió? 0,5 · 250 + 0,5 ·125 = 187,5 < 200 Amb un poder de negociació del 50%, no cobreix la inversió inicial, pel que no es farà la inversió amb contractes de mercat.
Podrà fer contractes a llarg termini amb clàusules determinades tal que ITP aconsegueixi un VAN positiu: VAN = -200 + 2.500 · (p - 0,32) ≥ 0 ; p = 400.000€ per turbina Si el poder de negociació fos 50%, 0,5 · 0,42 + 0,5 · 0,37 = 395.000€, pel que no es faria, per això exigiria els 400.000€.
La durada està inclosa implícitament en la quantitat de turbines, ja que si ven 2.500€, la durada li és igual.
...