INFRACCIONS I ITSS (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 4º curso
Asignatura INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES RRLL
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 27/11/2014
Descargas 6
Subido por

Descripción

L'examen és amb el professor Rafael Fernandez Bautitsta

Vista previa del texto

SEGON EXAMEN D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA. INFRACCIONS I INSPECCIÓ. TEMA 5.
Cas pràctic A.
(Explicu amb les meves paraules el que m’enrecordu de l’enunciat) És una empresa “A” que està cometent una infracció ja que a causa de la seva activitat està esparcint un gas nociu per a la salud dels treballadors. El treballador “B” que treballa a l’empresa, té dubtes relacionants amb la seva actuació sobre la infracció.
Pregunta 1: El treballador “B” pot fer algun tipus d’actuació? La resposta és que si. Pot fer una denuncia ja que ell és interessat ja que afecta a la seva salut. Pero després l’Administració decidirà si actuar d’ofici o no. (explicar més. Només donu la idea) Pregunta 2: En el súposit que el treballador tingués un accident com a conseqüència de la infracció, com se li podría jutjar a l’empresa? La resposta és que se li jutja per la vía penal en comptes de per la vía administrativa ja que ha comés un delicte. A més a més, la ITSS té la potestat de paralitzar l’activitat o bé tancar el centre de treball si considerés que hi ha un prejudici que afecta de manera greu i inminent a la seguretat i salut dels treballadors. La inspecció notificarà a l’empresari i a l’Autoritat Laboral. L’empresa haurà dinformar als treballadors, representants dels treballadors, delegats de personal i comité d’empresa. Si l’empresa no estigués dacord amb l’actuació pot reclamar-la davant l’Autoritat Laboral amb un termini màxim de 3 dies. I aquesta tindrà que resoldre en 24h.
Cas B. Explica tot el tràmit per fer un procediment sancionador.
Cas C. Concepte de caducitat, terminis, des de quan es computen, diferencia amb la prescripció, i terminis d’aquesta.
...