Resumen talleres EUIT (CST) (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Practicum I
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 19/01/2015
Descargas 14

Descripción

Resumen de algunos talleres de practicas

Vista previa del texto

Taller suport vital bàsic Lloc d’aturada respiratòria 10% hospital 90% Fora hospital Causes mort sobtada Causes cardíaques - Malalties coronàries - Lesions valvulars - Hipertensió arterial   Fibril·lació ventricular Taquicàrdia ventricular   Altres causes - Ofegament - Ennuegament - Asma - Intoxicació Asistòlia Activitat elèctrica sense pols Evidències Aturada cardíaca presenciada  supervivència 7 vegades més gran que quan no es presenciada Si comença la maniobra de seguida, supervivència de 2 a 3 vegades més gran RCP realitzada correctament, supervivència 20 vegades més gran.
Desfibril·lació precoç (<5min.)  procediment que salva més vides Compressió toràcica aconsegueix una perfusió coronària, quan deixa de fer-se es deteriora.
La introducció de la priorització del DEA  disminució del nombre de compressions.
Cal dedicar el major temps possible a fer circular bé la sang.
Primers 8 min.  Inici RCP i desfibril·lació si cal.
RCP adreçada per víctima que no respon i/o no respira.
Cadena de supervivència 1.
2.
3.
4.
Seqüència ordenada - Millora la - Totes tenen la mateixa d’actuacions supervivència importància Ràpida detecció de l’atac de cor IC aturada i activar la prevenció d’aturada cardíaca RCP immediata per guanyar temps Desfibril·lació precoç per restablir la circulació Cures post-ressucitació per mantenir la qualitat de vida Treure a la persona del lloc de perill.
Esta conscient? Si: No canviar de posició. Què ha passat? Vol ajuda? Revalorar al pacient No:  Respira? Si: Posar al malalt en posició lateral de seguretat. Trucar al 112/061 No:  30 compressions Alterna 30 compressions / 2 inhalacions Obstrucció de la via aèria per un cos estrany Valori la severitat de la obstrucció: Greu (total)  Tos no efectiva Parcial  Tos efectiva - Encoratgi a tossir  Revaluar contínuament - Inconscient  Inici RCP al malalt - Conscient  5 cops esquena  5 compressions Heimlich Embenaments terapèutics Indicacions - Oferir protecció - Subjecció Compressió - Suport Saber terapèutica, tècnica i material - Fixació i contenció - Identificar símptomes Prevenir complicacions - Material - Gases Gasa cotó Bena elàstica adhesiva Tubulat cotó compressiva - Tubular cotó protectora Bena de crepe Cotó sintètic Fèrula de guix encoixinada - Cotó i/o cel·lulosa Guix Esparadrap Tisores Important - Informar al pacient Sol·licitar col·laboració Símptomes de compressió venosa i nerviosa - Verificar posició còmoda Rentat de mans Tipus d’embenaments - Circular: dona la volta solapant la volta anterior per complet.
Espiral: puja per l’extremitat del cos solapant meitat o dos terços.
Espiga: fer una inversió de la bena o meitat de cada volta Embenament en vuit: voltes obliqües solapades que pugen i baixen.
Recurrent: dues voltes circulars i a la meitat de la segona es desplaça.
Exploració física i constants vitals Signe: manifestació d’una malaltia, perceptible per l’observador. Que un cop avaluada, serà un factor diagnòstic.
Símptoma: qualsevol fenomen anormal. Funcional no sensitiu, percebut pel malalt, indicatiu de malaltia. Oposat a signe.
L’exploració ha de ser cefalo-caudal.
Tècniques d’exploració física - Observació - Palpació - Percussió - Auscultació Exploració física - Aspecte general (coloració, pell/mucoses, higiene, hidratació...) Comportament (actitud, caràcter...) - Nòduls tiroïdals Ulls: - Coloració conjuntiva Tòrax: - Respiració - Tamany pupil·les - Deformitats tòrax Nas: - Desviacions nasals Esquena - Mucosa seca - Desviació - Respiració nasal Abdomen: - Distès o depresible Boca: - Coloració llavis - Defensa a la palpació - Hidratació boca - Hèrnies umbilicals Dents: - Peces dentàries - Dentadura postissa - Halitosi Oïda: - Sagnats - Supuració Coll: - Goll Ganglis Extremitats superiors - Amputacions - Ungles - Deformitats dits - Cianosi distal - Tremolors distal Extremitats inferiors - Amputacions - Acurtaments - Cianosi distal - Edemes mal·leolars Palpació Superficial: Amb el tou dels dits deprimit 1 cm.
Observem humitat, temperatura, textura, hidratació de la pell i pols superficial.
Profunda: Una mà sobre l’altre o una, deprimint 2 a 3 cm.
Observem pols profund, localització òrgans i volum, àrees sensibles/doloroses, masses, tumors.
Signe Blumberg: dolor a una descompressió profunda. (McBurney +) Percussió Colpejant el dit mig de la mà no dominant.
Determina la localització, el tamany i la densitat de les estructures subjacents.
Ressonant: intensitat moderada-forta Mat: intensitat dèbil o moderada Timpànic: intensitat forta Auscultació Escoltar de manera directa amb un fonendoscopi Sorolls abdominals Peristaltisme  5-34 sorolls/ min >35 hiperperistaltisme <5 ili paralític Constants vitals - Hipertensió: >140/90 mmHg - Hipotensió: < 90/50 mmHg - Tª axil·lar: 36,1 – 37,2°C - Febrícula: 37,2 – 37,9°C - Tª rectal/timp: 37-37,5°C - Febre: >38°C - Tª bucal: 36,5°C - Hipotèrmia: <35°C - Tª inguinal: 36,5°C - FC Neonats: 70-190 x’ - FC Lactants: 80-120 x’ - FC Nens: 70-120 x’ - FC Adults: 60-100 x’ - Taquicàrdia adults: > 100 x’ - FC atletes: 40-60 x’ - Bradicàrdia adults: < 50 x’ - POLSOS CENTRALS: Apical Carotidi Femoral - POLSOS PEROFÈRICS: Radial Humeral Temporal Pedi Tibial Popliti Cubital Braquial - CAROTIDI: 60 mmHg - FEMORAL: 70 mmHg - RADIAL: 80 mmHg - FR Neonats: 28-45 resp/min - FR Nens: 20-40 resp/min - FR Adults: 12-20 resp/min <12 Bradipnea >20 Taquipnea - Glicèmia normal: 70-110 mg/dl <70 Hipoglucèmia >110 Hiperglucèmia - IMC = Pes (kg) / Talla ^2 (m) - PIC (Mitjançant punció lumbar): 3-15 mmHg - PVC: 2-8 mmHg - Equilibri electrolític: Entrades > Sortides: + Sortides > Entrades: - Fisioteràpia respiratòria i sistemes d’inhalació Sistemes d’inhalació Aerosol: és una suspensió estable de partícules sòlides o líquides en un medi gasós amb finalitats terapèutiques. Major efecte farmacològic, menys efectes secundaris.
Sistemes d’inahalació Tipus: - Inhaladors amb cartutx pressuritzat - Càmeres espaiadores o d’inhalació - Inhaladors de pols seca - Nebulitzadors Ordre d’administració 1. Broncodilatadors 2. Anticolinèrgics 3. Antiinflamatoris Important: aguantar el fàrmac 10 seg fent apnea i glopejar.
Fisioteràpia respiratòria Procediments que s’utilitzen al pacient per tal de rehabilitar-ne la seva funcionalitat i prevenir-ne complicacions. Per eliminar secrecions bronco-pulmonars.
Tècniques de fisioteràpia respiratòria Exercicis respiratoris: - Respiracions profunda diafragmàtica - Respiració controlada - Educació de la tos Percussió o clapping Vibracions pulmonars Drenatges pulmonars Espiro/inspirometria incentivada S’utilitza per mesurar la capacitat i flux pulmonar.
Puncions i fluïdoteràpia Punció venosa Venes radial, cefàlica, cubital, cubital mitja, basílica Extracció mostra de sang: 1. Rentat higiènic de mans 2. Verificació nom pacient 3. Verificació petició analítica 4. Preparació material 5. Col·locació guants no estèrils Es pot extreure la sang amb agulla i xeringa, amb palometa o vacutainer.
Hemocultius: per a detectar possible bacterièmia, fungièmia o septicèmia. Aconseguir l’agent responsable.
SEMPRE hem de treure l’aure de dins de l’agulla el més ràpid possible.
Tres tubs, dona igual l’ordre.
Quan son dos tubs, primer l’anaeròbic y desprès aeròbic.
Punció arterial S’utilitza per fer gasometries.
Cateterisme perifèric o vies.
Instaurar un catèter perifèric per l’administració de medicació i/o perfusió a nivell sanguini.
Cal escollir el calibre del catèter en funció de la vena que selecciona i de la funció que tindrà.
Fluïdoteràpia Multiplicar número de sèrums de 500cc x 7 per aconseguir les gotes/min.
Medicació parenteral Plec Absorció Pàpula Grau de punció Intradèrmica No Subcutani Sí Intramuscular No No Sí Sí Sí No No Sempre hem de fer una asèpsia de la zona.
Sempre amb el bisell cap amunt.
Volum 0 0,3 cc màx 45 xeringa – 90 llapis 90 Deltoides: 2cc Recte femoral: 5cc Glutis: 7cc ...