EXAMEN ANATOMIA 2 OCTUBRE 2014-ALUMNES (2015)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ingeniería Biomédica - 2º curso
Asignatura Estructura y Funciones I (EiF I)
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 0
Subido por

Descripción

Examen de anatomía, primer parcial

Vista previa del texto

Departament d´Obstetricia-Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia ENGINYERIA BIOMÈDICA 2014-2015 ANATOMIA NOM I COGNOMS: TEST 2: TE 1. El calcani és un ós que forma part del peu: a. I en concret, de la primera filera del carp b. S´articula amb l´astràgal per tres cares articulars c. Té una superficie articular per l´escafoide o navicular d. No està en contacte amb el terra en cap punt 2. La tibia i el peroné s´uneixen per una membrana interòssia. Aquesta unió es produeix entre: a. La vora medial del peroné i la vora lateral de la tibia b. La vora lateral del peroné i la vora medial de la tibia c. Les vores medials de la tibia i el peroné d. La vora anterior de la tibia I la vora posterior del peroné 3. A l´extremitat proximal del fèmur trobem dos estructures característiques: el trocánter major i el trocánter menor,que, a. A la part anterior s´uneixen per la cresta intertrocanteria b. A la part posterior s´uneixen per la linia intertrocanteria c. D´ells surten unes linees que van a parar a la linia aspra d. a i b son correctes 4. Els ossos coxals s´uneixen per les seves cares auriculars al sacre a l´articulació sacroilíaca formant el maluc o cinturó pelvià. A més, els ossos coxals, a. Tenen la cara glútia a la part medial i la fossa ilíaca a la part lateral b. Presenten una cresta pectinia a la branca superior del pubis que passa a anomenar-se linia arquejada c. Una escotadura ciàtica que separa l´espina ciàtica major i l´espina ciàtica menor d. Un acetàbul a la seva cara medial que serveix per l´articulació amb el femur 5. Les vèrtebres lumbars presenten estructures característiques que les diferencien del reste de vèrtebres de la columna vertebral. Identifica 1,2 i 3 a la imatge: a. 1. Apòfisi mamil.lar; 2. Apòfisi costal o costiforme; 3. Apòfisi accessòria b. 1. Apòfisi mamil.lar; 2. Apòfisi accessòria; 3. Apòfisi costal c. 1. Apòfisi costal; 2. Apòfisi accessòria; 3. Apòfisi mamil.lar d. 1. Apòfisi accessòria; 2. Apòfisi costal; 3. Apòfisi mamil.lar 2 3 1 6. Totes les costelles s´uneixen per la part posterior a les vèrtebres toràciques: a. A les cares costals del cos vertebral i a la majoria d´apòfisis transverses b. A les apófisis articulars superiors i inferiors c. Per la part anterior a l´estern d. S´uneixen pel cap de la costella a l´apòfisi transversa de la vèrtebra 7. Tant a la mà com al peu tenim un ós anomenat escafoide o navicular, però: a. Tant a l´extremitat superior com a l´extremitat inferior son medials b. Tant a l´extremitat superior com a l´extremitat inferior son laterals c. A la mà és medial i al peu és lateral d. A la mà és lateral i al peu és medial 8. L´articulació humeroradial, l´articulació humerocubital i l´articulació radiocubital proximal constitueixen l´articulació del colze, i en particular: a. Al cap del cúbit, l´apòfisi coronoide arriba fins la fossa coronoide de l´humer b. L´olécranon entra a la fossa olecraniana a la part posterior de l´húmer c. El cap del radi al seu extrem distal entra a la fossa radial de l´húmer pels moviments de flexió del braç d. Totes son correctes 9. L´húmer constitueix l´ós més llarg de l´extremitat superior,però, sabries orientar el de la imatge?: a. Visió anterior i esquerre b. Visió anterior i dret c. Visió posterior i esquerre d. Visió posterior i dret 10. Clavicula i escàpula constitueixen la cintura escapular. A més: a. Es troben unides per l´extrem acromial de la clavicula a l´acromi de l´escàpula b. S´uneixen per lligaments que surten del tubercle conoïdal i linia trapezoïdal de la clavicula a l´apòfisi estiloide de l´escàpula c. La clavicula es posterior respecte a l´escàpula que és anterior d. a i b son correctes ...