TEMA 1 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Sociología
Año del apunte 2014
Páginas 31
Fecha de subida 11/09/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Todos los temas, completos y bien explicados

Vista previa del texto

XI. Desigualtat i exclusió social Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Assignatura: Sociologia 2011-2012 Professorat: Teodor Mellén Barcelona www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social CONTINGUT: X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
Barcelona Introducció Pobresa Exclusió social Diferències entre pobresa i exclusió social Empreses i estructura social Conclusions www.eae.es 2 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social X.1. Introducció Barcelona www.eae.es 3 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Estratificació social: el símbol de la piràmide Paisos desenvolupats abans de l’EB Barcelona Països desenvolupats: EB www.eae.es 4 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social L’estratificació social estudia les desigualtats 1. L’estratificació social (l’estructura de les desigualtats) és una característica de la societat en el seu conjunt i no d’alguns dels seus membres considerats individualment 2. El sistema d’estratificació social (de desigualtats) es perpetua de generació en generació, encara que a les societats industrialitzades hi hagi certa mobilitat social 3. L’estratificació social és universal però varia d’unes societats a unes altres 4. L’estratificació social no és només una qüestió de desigualtat econòmica i social sinó també de cultura i està relacionada amb el sistema de creences dels individus (ideologies i sistemes de legitimació) (Macionis (1999) p. 238) 5. La estratificació social genera identitats compartides de classe, gènere, ètnia.
Barcelona www.eae.es 5 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Dues aproximacions: Pobresa econòmica i exclusió social Renda Estratificació social Estructura de classes Pobresa econòmica Status Poder Exclusió social 1. Pobresa 2. Pobresa i Exclusió social Barcelona www.eae.es 6 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social XI.2. Pobresa Barcelona www.eae.es 9 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social La pobresa segons la UE: Una desigualtat socialment inacceptable • UE (1984): Pobre és aquella persona, família o grup que els seus recursos – materials, culturals, socials – són tan limitats que els exclouen del mínim nivell acceptable en els Estats membres en que viuen.
• Banc Mundial: “La Pobresa és la manca pronunciada de benestar" • Definició de Pobresa: construcció social Barcelona www.eae.es 13 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Llindar de pobresa • “Una línia (llindar) de pobresa és una frontera que separa, dins d’una determinada població, als pobres dels que no ho són (o no són definits com pobres)” • Línies adoptades per l’UE 50% o 60% de la mitjana (o de la mediana) de ingressos (o despeses) • Segons l’ECV, el llindar de pobresa a Espanya és de 7.818 Euros com ingrés equivalent de la persona Barcelona • Espanya: 21,8% de la població és pobre • Construcció social que expressa una realitat • Pressupòsit: Una renda suficient eliminaría les privacions “inacceptables” = concepte economicista de la pobresa www.eae.es 14 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Causes estructurals de la pobresa: - Per què és persistent ? - Per què té magnituds diferents segons els països? 1.
L’economia de mercat genera desigualtats de renta, status i poder.
2.
Per evitar la pobresa fa falta produir riquesa i distribuir-la amb justícia...
3.
4.
L’economia de mercat pot funcionar també amb criteris socials que s’introdueixen: 1.
Per polítiques econòmiques estatals 2.
Per la capacitat de negociar dels sindicats 3.
Pels serveis universals de l’EB educació, salut, pensions 4.
Per l’esforç de les polítiques socials i d’immigració 5.
Per les polítiques de gènere 6.
Per l’existència d’una societat civil compromesa amb l’eliminació de les noves formes de desigualtat 7.
Per l’existència d’empreses conscients de la seva Responsabilitat Social És a dir, quan els actors socials es proposen incorporar criteris d’equitat i justícia a les pautes de comportament de les Institucions.
Barcelona 19 www.eae.es www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Anàlisi teòrica de la pobresa: Des de la perspectiva funcionalista: • Els pobres es troben al marge de les institucions, classes i cultura.
• La pobresa és producte d'uns individus que no s'adapten a les normes i valors (cultura dominant).
• Els pobres tendeixen a comportar-se de forma desviada per satisfer les seves necessitats.
Barcelona www.eae.es 20 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Anàlisi teòrica de la pobresa Des de la perspectiva del conflicte: • La pobresa és producte de les relacions de producció i poder desiguals (estructural) • Per a les societats capitalistes funcionar en harmonia necessiten classes socials incloent als pobres per mantenir una reserva laboral i l'estabilitat dels salaris mínims • La pobresa és resultat dels valors individuals que promouen el discriminen • Les classes privilegiades són responsables de la pobresa Barcelona www.eae.es 21 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social http://elsnouspobres.wordpress.com/ No ens fa vergonya explicar que som pobres, perquè aquesta condició, més que definir-nos a nosaltres, els defineix a ells.
Barcelona www.eae.es 22 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social XI.3. Exclusió social Barcelona www.eae.es 23 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Què és l’exclusió social? - L’exclusió social es pot definir com: Una situació d’acumulació i combinació de factors de desavantatge diversos, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política de les persones que generen una situació d’impossibilitat o dificultat extrema per accedir als mecanismes de desenvolupament personal, d’inserció sòciocomunitària i als sistemes de protecció social - És un procés i no un estat.
- Fa referència a un fenomen polièdric.
Barcelona www.eae.es 24 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Una perspectiva diferent: no la “riquesa”, sinó la inclusió social Mercat Participació en la producció I la creació de valor Mec. Int.: Utilitat social Inclusió social AAPP Adscripció política i ciutadania Mec. Int.: redistribució I reconeixement Barcelona Família i xarxes socials Adscripció cultural i connexió amb xarxes socials Mec. Int.: reciprocitat www.eae.es 25 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Dos eixos d’exclusió: ocupació i inserció sociofamiliar i relacional NOTREBALL (No integració laboral i econòmic a) POBRESA ASSISTIDA ZONA DE DESAFILIACI Ó ZONA DE VULNERABILITA T TREBALL (Integraci ó laboral i econòmic a) ZONA D’INTEGRAC IÓ INSERCIÓ Sociofamiliar i relacional Barcelona TREBALLADORS, TEMPORERS, IMMIGRANTS, ETC NO-INSERCIÓ Sociofamiliar i relacional www.eae.es 26 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Tres eixos: treball, relacions i sentit Zona de Marginación Zona de Vulnerabilidad Zona de Integración Trabajo Estable Trabajo Precario Exclusión laboral Aislamiento Social Insignificancia Vital Barcelona Relaciones inestables Autorespeto debilitado Relaciones sólidas Autorespeto fuerte www.eae.es 27 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Factors i àmbits Àmbits de l’exclusió social: – Àmbit Econòmic: Pobresa, dificultats financeres, dependència de les prestacions socials – Àmbit Laboral: atur, subocupació, precarietat laboral o temporalitat, desqualificació, incapacitat – Àmbit Formatiu: sense escolarització, sense accés a l’ensenyament obligatori, fracàs escolar, abandonament, ...
Barcelona www.eae.es 28 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Factors i àmbits Àmbits de l’exclusió social: • Àmbit sociosanitari: sense accés al sistema i als recursos sociosanitaris bàsics, addiccions i malalties, trastorns mentals, discapacitats...
• Àmbit residencial: sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur, habitatge inadequat Barcelona www.eae.es 29 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Factors i àmbits Àmbits de l’exclusió social: • Àmbit relacional: deteriorament de les xarxes familiars, estigmatització, debilitat de les xarxes socials de proximitat • Àmbit ciutadania i participació: sense accés a la ciutadania, privació de drets, sense participació política i social Barcelona www.eae.es 30 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social L’exclusió social, una qüestió de drets i de poder sobre la pròpia vida L’exclusió social és una situació de manca de poder en la qual les persones no poden exercir els seus Drets Humans (polítics, socials i medioambientals) ni controlar realment algun aspecte decisiu de la seva vida. L’exclusió social apareix per manca de bens materials y per manca de accés a serveis bàsics i a oportunitats que porten a una situació d’inseguretat (Adaptació d’una formulació d’Oxfam Internacional) Barcelona www.eae.es 31 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Exclusió social: causes, i mecanismes de perpetuació • L’arrel de l’exclusió social és gairebé sempre l’acció (o la manca d’acció) humana.
• L’exclusió social pot empitjorar a causa de desastres naturals, la violencia humana, l’opressió i la destrucció del medi ambient.
• L’exclusió social es perpetua a causa de desigualtats socials i mecanismes econòmics insititucionalitzats.
(Oxfam International) Barcelona www.eae.es 32 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Una societat més complexa: Diagnòstic i propostes per a polítiques socials Complexitat: Dret a la diferència i a la diversitat Polítiques de reconeixement Individualització Autonomia personal Polítiques de “empowerment” Exclusió social Igualtat Polítiques de redistribució Trets – Valors - Polítiques Barcelona www.eae.es 33 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social XI.4. Pobresa i exclusió social Barcelona www.eae.es 34 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Diferencias entre los conceptos de pobreza y exclusión social Fuente: Tezanos (1999) Criterios de diferenciación Pobreza Exclusión social Situación Es un estado Es un proceso Carácter básico Personal Estructural Sujetos afectados Individuos Grupos Sociales Dimensiones Básicamente unidimensional (carencias económicas) Multidimensional (aspectos laborales, sociales, culturales...).
Ámbito histórico Sociedades industriales o tradicionales Sociedades postindustriales o tecnológicamente avanzadas Variables fundamentales Culturales y económicas Laborales Tendencias sociales asociadas Pauperización Dualización social Riesgos añadidos Marginación social Crisis de los nexos sociales Dimensiones personales Fracaso, pasividad Desafiliación, resentimiento Evolución Residual. Estática En expansión. Dinámica Distancias sociales Arriba-abajo Dentro-fuera Barcelona www.eae.es 35 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social XI.5. Empreses i estructura social Barcelona www.eae.es 36 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Estructura social i empreses • Les empreses estructuren tots els eixos d’estratificació: – Propietat / treball • Treball: polítiques – De RRHH: Salaris, condicions de treball – De gènere – D’edat – D’immigració •  Els grups de pressió empresarials (Patronals) i els sindicats són agents de canvi social i co-responsables de la igualtat /desigualtat, justícia / injustícia de la societat.
• Responsabilitat social empresarial Barcelona www.eae.es 37 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social XI.6. Conclusions Barcelona www.eae.es 38 www.eae.es XI. Pobresa i exclusió social Conclusions finals • La pobresa i l’exclusió no són ni inevitables ni consubstancials al desenvolupament econòmic. Són fenòmens subjectes a resposta des de les institucions públiques, les empreses i la societat civil.
• Els efectes de la pobresa i, sobre tot, de l’exclusió, són extremadament greus per a qui la pateix • La pobresa i l’exclusió social són processos d’anada ... i tornada.
Barcelona www.eae.es 39 www.eae.es Barcelona Barcelona www.eae.es www.eae.es www.eae.es ...