TEMA 7 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Empresa y Tecnología - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7: El sector públic a Espanya i la crisi fiscal 2008-2012: Evolució dels ingresos, despesa pública, els saldos pressupostaris i el deute Sector sotmès a profundes transformacions a tot el mon i en concret, a l’economia espanyola.
Va créixer molt a partir de la Segona guerra Mundial a tots els països, fins la decada dels 80 on es va estabilitzar. Actualment, amb tota la crisi econòmica s’està replantejant amb profunditat.
7.1 Delimitació del sector públic espanyol El sector públic a l’economia espanyola correspon a un estat descentralitzat en tres nivells de govern: Central, autonòmic i local. Cadascun d’aquest nivell de govern està format des d’un punt de vista de l’organització, per administracions públiques i empreses públiques.
Administració Central: Compost: Ministeris, tots els organs de l’estat. Seguretat Social i empreses públiques estatals.
Comunitats Autonòmiques: Administració autonòmica i empreses públiques autonòmiques. Les empreses cada vegada tenen menys pes en el sector públic ja que s’estan privatitzant.
Local: Corporacions locals: Ajuntaments, diputacions, consells comarcals i les empreses públiques locals.
Des de que Espanya es va integrar a la UE, hi ha un nivell de govern de la UE.
Es un estat descentralitzat per la banda de les despeses, per la part d’ingressos no.
Despesa Comunitats Autonomes Corp. Locals Central 1975 1985 2005 2012 0 10% 36% 30% 10% 90% 11% 79% 13% 51% 11% 59% 7.2 Despesa Administracions públiques La despesa pública, com a percentatge del PIB va augmentar continuament, sobretot del 85 al 86. Va augmentar molt fins l’any 1993 que va representar el 49% del PIB.
Classificació econòmica de l’any 2012.
Consum final (tot el que compren les administracions públiques + remuneració dels assalariats) Interessos del deute Prestacions socials Inversió 2012 Representa 35% Sense les transferències socials.
És un 6’5% de tota la despesa.
40% de la despesa 13% de la despesa En comparació amb 1995, totes les partides han pujat per igual. De cara als propers anys, amb ‘atur tant elevat que hi ha, les prestacions socials seguirà pujant. Pensions també. El que ha pujat més es la sanitat.
Perque és gasta? Com va la despesa? 2001 vs 2007 Serveis públics bàsics 20% total despesa Estat del benestar 65% despesa: 24% pensions, atur 6%, salut 14%, educació 10%, cultura esports i religió 3.3% Temes econòmics 12%: Infraestructures.
Medi ambient i serveis comunitaris 3.4% Habitatges...
TREBALL: Buscar aspectes primordials creixement, polítiques economiques, problemes periode d’expansió 7.3 Ingressos Públics L’origen de l’actual sistema tributari està a la reforma fiscal de 1977. Aqui es va introduir els impostos sobre la renda i el patrimoni. Aquesta reforma es va trencar el 1986(espanya va entrar UE) amb l’introducció de l’IVA. Els ingressos de les administracions públiques provenen sobretot de 3partides: Cotitzacions socials (37% dels ingressos). Impostos directes sobre la renda, patrimoni i el capital (28%) i els impostos indirectes sobre producció i importacions (28%). El total de la recaptació es gairebe de 400mil milions d’euros.
Cotitzacions socials: HA tingut un cert creixement en els darrers anys.
Renda, patrimoni i capital: Es mante. El més important és el IRPF, d’aquests 28 punts, 21 corresponent al IRPF. L’impost sobre societats és només un 5%.
Impostos indirectes: L’impost més important representa 15 punts dels 28. També hi ha impostos sobre alcohol, tabac, petroli....Importacions que no venen UE(3 de 28) ...