TEMA 5: LA METAL·LÚRGIA (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Prehistoria
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 18/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

T 5 de Prehistòria

Vista previa del texto

Ramon Audet Sanchez Prehistòria t5 TEMA 5: LA METAL·LÚRGIA Calcolític (kalkos: coure – lithos: pedra) Cronologia: segona meitat del IV Mil·lenni aC (coure). Imprecisions cronològiques.
¿Què és? És un terme que fa referència a criteris tecnològics i és utilitzat per a referir-se a un període en concret on es comença a desenvolupar l’activitat metal·lúrgica. La metal·lúrgia no apareix de manera homogènia a tot Europa, la seva aparició va canviar tot el paradigma establert. És un canvi important però no és el detonant de tots els canvis històrics.
Les matèries primeres: l’estat metàl·lic d’un mineral és el fruit, bé d’un procés natural o bé d’un tractament artificial (antròpic).
Implicacions socials de la metal·lúrgia - els objectes de metall eren exclusius de les elits.
Quan apareix no té gaire importància fins l’arribada del bronze antic Es generalitzarà el seu ús amb l’arribada del ferro.
Revolució dels productes secundaris a Europa Apareix el guerrer i s’incrementen els conflictes bèl·lics Es desenvolupa el vas campaniforme.
Antecedents de la metal·lúrgia - Utilització de metalls natius i certs minerals Desenvolupament de la pirotecnologia Desenvolupament de la mineria Característiques metal·lúrgia - És fàcil de modificar, té capacitat de transformació sense trencar-se per adquirir un aspecte de làmina per acció d’un percussor (MAL·LEABILITAT).
Capacitat de transformar-se sense trencar-se mitjançant l’acció d’estirar-la (DUCTILITAT).
Primers objectes - Apareixen al OP i mitjà; un penjoll a Shanidar (Iraq) fins del IX mil·lenni aC. 8000 aC A Turquia es van trobar 40 objectes entre el VIII-VII Mil·lenni aC (com ara denes i punxons). Tots aquests, són fruit d’un treball de martelleig en fred i calent, però encara no és metal·lúrgia.
Desenvolupament - En el neolític utilitzaven coure natiu, es polia i es perforava, després es martellejava en fred i calent. Es fusionava el coure natiu. S’utilitzava la tècnica de la cera perduda.
Cadena operativa del coure 1. Extracció i recol·lecció en explotacions mineres subterrànies o a cel obert.
(A la PI una de les mes antigues explotacions de coure és a les mines de Gavà.
Ramon Audet Sanchez Prehistòria t5 Característiques del Calcolític - - - - Cronologia diversa que varia segons el territori. La més antiga que s’ha trobar ha sigut al PO (VI Mil·lenni aC). Després als Balcans, Egeu i Europa Oriental cap al V – IV M aC. A Europa Occidental arribarà cap al III M Ac.
Es generalitzarà la metal·lúrgia de l’or i del coure. La del coure no és un fenomen aïllat sinó que és fruit d’unes transformacions més profundes.
El metall era un bé de prestigi, es perfeccionen les tècniques de producció d’aliments i altres productes com els artesans.
Economia; agricultura i ramaderia, però hi ha certs canvis. Es generalitza la utilització de l’arada i també dels fertilitzants als conreus. Cap al 3.500 aC es generalitza l’ús de cavalls, la figura del guerrer i la roda i el carro. Això va permetre una millora importantíssima en el transport i intercanvis de mercaderies. Els bous eren la tracció que portava els carros.
Es dominen a alguns animals salvatges i es continua caçant i recol·lectant.
La ceràmica comença a tenir forats, hi ha presència d’animals castrats amb la finalitat que siguin més grans, s’aprofitava tot dels animals.
Espècies domesticades ; bous, porcs, cavalls, ovelles...
Generalització el regadiu(tècnica del guaret = terres més productives) Productes típics mediterranis Vinya i olivera domesticada al Calcolític (per primer cop conreades a la mediterrània, venien del PO).
Economia d’excedents a causa de l’augment de la productivitat. Els assentaments es fan plenament estables i l’economia d’abastiment domèstic és substituïda per una economia excedentària i d’intercanvi.
Nou model de desenvolupament humà - Hi ha un model de ciutat que s’està desenvolupant.
- Hi ha canvis simbòlics com per exemple el Megalitisme.
Intercanvis amb regions llunyanes – s’intercanvia: - - Ceràmica Metalls Sal Objectes de luxe Centres de redistribució; centres d’intercanvi. Paral·lelament apareixen els primers especialistes que sobresurten de la resta perquè treballen la ceràmica, la metal·lúrgia la orfebreria, són soldats, constructors...
Societat estratificada, apareixen classes socials i privilegiades. Hi ha necròpolis diferenciades.
Món funerari: Diferències entre les tombes (grans i petites). Nombre d’individus inhumans i objectes de prestigi, hi havia aixovars: objectes col·locats als difunts.
Només una part de la població estava representada a les necròpolis.
Ramon Audet Sanchez Prehistòria t5 Els pobles més importants tenien producció metal·lúrgica amb tallers. També hi havia diferències de cases.
Calcolític Europeu Un alta fase àlgida del megalitisme. Es produeix la revolució dels productes secundaris (no només es caça sinó que s’aprofiten altres coses dels animals). Les elits controlaven la circulació de béns. Amb la figura del guerrer es produeixen molts conflictes bèl·lics. A Europa hi ha gran varietat i diversitat de productes.
Cultura de la ceràmica corbada: KURGANS (altra manera de anomenar-la): cultura dels guerres (eren molt bel·licosos) desenvolupada a l’Europa Central i l’est. Feien enterraments individuals sota túmuls de pedra o terra. Els cossos apareixien dipositats segons el sexe, els aixovars es troben en dones i homes. Els masculins són estereotipats i es dipositaven, eines, estris de sílex o ós, destrals de combat, tot això eren símbols de prestigi.
La uniformitat cultural dels grups de ceràmiques corbades és difícil d’interpretar; hi ha oposició entre l’esfera masculina i femenina que es veurien reflectides en els aixovars funeraris i en les estàtues – menhir. El vas CAMPANIFORME posa fi a la cultura ceràmica corbada.
Manifestacions simbòliques: canvi important: la desaparició progressiva de la imatge de la deessa mare i l’aparició de l’element masculí associat a les armes. Ens trobem davant de les primeres evidències de l’ascensió del guerrer. Ex: escultures, menhirs, gravats rupestres per tot Europa... (Gravats de Val Camonica – Itàlia?.
Calcolític: consolidació de les elits - controlen els recursos – i les vies de comunicació i béns – protecció dels excedents i béns acumulats - increment dels conflictes.
Durant el calcolític proliferen els aixovars i els gravats, apareixen fosses comunes, esquelets amb clavades o fractures violentes i APARICIÓ DELS PRIMERS POBLATS FORTIFICATS.
FENÒMEN CAMPANIFORME Vas amb forma de campana invertida, encara que a les fases més recents apareixen altres tipus de formes com bols o cassoles... no és una cultura, sinó un fenomen de ceràmica.
Aquest fet del campaniforme s’havia associat a la difusió de la metal·lúrgia (ERROR).
On més ceràmica s’ha trobat d’aquest tipus ha sigut a Rep.
Txeca, façana Atlàntica, Illes britàniques...
2 tipus de ceràmica campaniforme: 1. Marítima/internacional; decoració puntillada o cordada (feta amb corda).
2. Continental o regional; decoracions incises i estampades o pseudoexices, està decorada inclús per dins.
Ramon Audet Sanchez Prehistòria t5 En general, hi havia diferents formes ceràmiques i estils decoratius (decoracions externes i internes). S’utilitzava per a ocasions puntuals.
Context funerari; a Europa central es caracteritza per l’enterrament individual amb el cos flexionat. La ceràmica campaniforme formava part dels aixovars associats a elements de caça i guerra. S’han trobat restes de cereals fermentats i es donarà molta importància a la decoració.
Interpretacions clàssiques: es creia que la ceràmica campaniforme era exclusiva d’una cultura o civilització. S’interpretava en funció de la seva àmplia distribució geogràfica.
Interpretacions actuals: fenomen que transcendeix cultures i presents i té significats diversos. Varietat d’orígens a causa de la seva variabilitat d’estils (VC= vas campaniforme) esdevé la conseqüència d’una sèrie de canvis i no la seva causa i estableix unes xarxes d’intercanvis nova.
Era una espècie de moda de les elits i esdevindrà un emblema de poder, de prestigi.
...Comentario de bsv59 en 2017-07-13 13:40:07
Muy bien