Avaluació inicial Economia (2012)

Otro Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 2º curso
Asignatura Economia de l'Educació
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 27/11/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Avaluació inicial La globalització econónimca Decreixement: una exigencia per als països del nord. Arcadi Oliveres Punts a treballar: 1. On situa l’autor l’inici de la societat de consum? - L’autor situa l’inici de la societat de consum a començaments dels anys seixanta del segle XX, després d’haver recuperat el nivell de vida d’abans de la segona guerra mundial.
2. Quina diu l’autor que és la denúncia més popularitzada sobre la condició “no sostenible”? Qui la va fer? Quan? - La denúncia més popularitzada sobre la condició “no sostenible” va ser a la conferencia de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient de Johannesburg l’any 2002.
3. Quines observacions fa l’autor en relació a l’expressió “creixement sostenible”? - Que l’expressió “creixement sostenible” ah esdevingut una contradicció, un oxímoron, ja que estem fent tot el contrari, provocar un creixement totalment insostenible, el qual ens porta a que les distancies i els nivells de consum entre el primer món(“1.300 milions de privilegiats”) i el tercer món, ja que per portar el nivell de vida que portem nosaltres, “ens caldria poder disposar de tres planetes com el nostre”.
4. El terme decreixement: a. Com el definiries? Des del meu punt de vista, el decreixement, es un alleujament de les condicions de vida i l’enorme ritme de vida que portem les persones del primer mon per tal de poder regular o fer l’esforç d’equilibrar la balança amb les persones del tercer món per tal, de que aquells recursos es puguin destinar a les persones que més ho necessiten i d’aquesta manera fer un esforç per igualar les condicions de vida que posseïm tant nosaltres com les del tercer món.
b. Qui hauria d’assumir les actituds que s’hi relacionen, segons l’autor? Hi estàs d’acord ? Les actituds que s’hi relacionen en el text son la inexplicables necessitat i urgència del desenvolupament per part dels països del sud i el decreixement per part dels països del nord. Considero correcte aquestes actituds, ja que amb un creixement sostingut dels països en vies de desenvolupament i un decreixement del nivell de vida dels països del nord, faria equiparar poc a poc a tots els països per igual, però, a la vegada ho considero utòpic, ja que cap país que tingui potencialitats deixarà d’explotar-les ni baixarà el seu consum per tal que altres puguin créixer.
c. L’autor el veu com una tragèdia ? Perquè ? L’autor veu el terme decreixement com a “un esdeveniment favorable”, ja que es tracta de respectar els límits que té el planeta i complir amb les obligacions amb els països del sud, i amb les pròximes generacions.
d. Quins tres aspectes diu l’autor forçosament ? Hi estàs d’acord ? que s’hi ha de barrejar Els tres aspectes que s’han de barrejar forçosament són: Una eliminació del consum superflu, un canvi de paradigma empresarial i una inexcusable reducció de la jornada de treball. Des del meu punt de vist els dos primers aspectes els considero correctes ja que ajudaria a equiparar el nivell de consum i facilitaria unes millors condicions de vida, però, la tercera la considero incorrecte ja que, llavors ens estaríem equiparant negativament amb les persones del tercer món, i provocaria més inestabilitat i deficiències/carències a la població de classe baixa i mitja en favor de la gent de classe alta que tindrien mes beneficis.
e. Quin paper hauria de jugar l’educació davant aquest panorama? L’educació hauria de jugar un paper fonamental davant d’aquesta problemàtica, ja que s’hauria de dedicar més renda a la fonamentació de l’educació per la gent del tercer món, per tal de ser coneixedors més enllà de les realitats que viuen ells i poder veure solucions i canvis davant d’aquestes problemàtiques, a més, que l’educació es un dels indicadors que formen la taxa de qualitat de vida, per tant si augmenta aquesta, probablement serà perquè tinguin unes condicions de vida més favorables.
...