Trastorns Emili soro tema 7 part 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Trastorns del Desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 11

Descripción

Apunts de l'assignatura de Trastorns del Desenvolupament basats en els power points i el que s'ha explicat a classe.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emartinezpavia58 TEMA 7: TDAH. PRIMERA PART.
El TDAH és un trastorn d’origen neurològic que afecta al desenvolupament cognitiu des de la infantesa, i que afecta entre el 5 i el 10% dels nens, el 50% dels quals segueix presentant el trastorn a l’arribar a l’edat adulta.
En el 80% dels casos el TDAH s’adquireix per herència, però també hi ha causes adquirides com ara problemes en l’embaràs o el naixement que el poden provocar. En tots aquests casos, es donen anomalies cerebrals que poden ser:  Químiques: alteracions en els neurotransmissors, fomanentalment la noradrenalina i la dopamina.
 Estructurals: les persones amb TDAH solen presentar alteracions al lòbul prefrontal i als circuits frontoestriats, així com una disminució en el volum del cervell i concretament del nucli caudat i del cerebel.
DIAGNÒSTIC El TDAH es diagnostica per mitjà d’un diagnòstic clínic, és a dir, es basa en els símptomes que presenta la persona. A l’hora de fer el diagnòstic es té en compte la història clínica de la persona i, a més, a vegades es fa un estudi neuropsicològic per determinar la Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 intel·ligència, les funcions executives, els trets conductuals i altres característiques que poden estar alterades en el TDAH.
Les principals característiques del TDAH són l’alteració de l’activitat motriu, ja que solen ser persones molt mogudes; la impulsivitat i la manca d’atenció, tot i que hi ha moltes diferències entre cada persones i com es veurà la prevalença d’unes característiques o d’unes altres determinarà de quin tipus de TDAH estem parlant.
A més, les persones amb TDAH solen tenir problemes de son, per exemple tenen els cicles de son i vigilia alterats i poden tenir problemes de control nocturn vesical.
Un altre símptoma comú és un dèficit en les funcions executives com la planificació, l’organització, la memòria de treball i la flexibilitat (les persones amb TDAH sovint tenen dificultats per adaptar-se a noves situacions). Per tal d’avaluar les funcions executives es pot fer servir el BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function).
CRITERIS DSM 5 A continuació es resumeixen els criteris més rellevants del DSM 5 per al diagnòstic del TDAH: A) Inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 En nens i joves menors de 17 anys, per donar per bo aquest criteri s’han de presentar almenys sis símptomes d’inatenció (parlaríem de la presentació inatenta), d’ hiperactivitat-impulsivitat (parlaríem hiperactiva-impulsiva) o de les de presentació dues (presentació combinada). En persones de més de 17 anys n’hi ha prou amb que es donin 5 símptomes per diagnosticar-ho.
 La presentació hiperactiva-impulsiva sol cridar més l’atenció i per aquest motiu se sol diagnosticar, abans dels 8 anys. És més freqüent en nens que en nenes i està associada a problemes de conducta.
Normalment la hiperactivitat va disminuint a mesura que el nen es va fent gran.
 La presentació inatenta passa desapercebuda en molts casos, Normalment i es afecta igual manifesta a nens perquè i a nenes.
l’infant té problemes de rendiment acadèmic, i per això no se sol diagnosticar fins que els continguts de l’escola no comencen a ser més difícils (entre finals de primària i principis de secundària).
A més dels problemes Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 acadèmics, les persones amb el tipus inatent solen oblidar les coses i perdre objectes quotidians.
B) Almenys alguns dels símptomes ja estaven presents abans dels 12 anys.
C) Els símptomes estan presents en almenys dos contextos: per exemple si un nen només complís els criteris diagnòstics a l’escola no se’l diagnosticaria, però si també els presentes a casa seva si.
D) Els símptomes interfereixen amb el funcionament social, acadèmic i/o laboral.
A més a més, segons el DSM 5 també s’ha d’especificar si es tracta d’un TDAH en remissió parcial, és a dir, si durant els últims sis mesos no s’han complert tots els criteris diagnòstics (que en algun moment es van complir) però els que se segueixen complint segueixen deteriorant el funcionament. A banda d’això, el TDAH pot classificar-se en lleu, moderat o greu.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 COMORBILITAT És habitual que una persona que presenta TDAH també presenti algun d’aquests altres trastorns:  Trastorns de l’aprenentatge, per exemple dislèxia.
 Tics.
 Trastorns de la conducta.
 Trastorns d’ansietat.
 Depressió.
En les següents parts d’aquest tema es parlarà de les possibles intervencions que es poden realitzar a un nen amb TDAH: en la segona part des d’un punt de vista coordinat, és a dir, tenint en compte l’acció conjunta de família, escola i especialistes i, en la tercera part, des d’un punt de vista multimodal: concretament es parlarà de les intervencions farmacològiques, conductuals, cognitives i en habilitats socials.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 ...