Per i per a (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Traducción e Interpretación - 1º curso
Asignatura Llengua Catalana
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/12/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Per i Per a L'ÚS DE LES PREPOSICIONS PER I PER A PER: Causa-Motiu, durada, distribució, mitjà.
PER A: Destinació, benefici, utilitat, funció.
PER 1. Causa-Motiu: Els detesten per la seva ignorància.
Per la pàtria.
CRV: amoïnar-se per, capficar-se, interessar-se...
2. Mitjà: He arribat pel jardí. He entrat per la finestra.
Ho he sabut fer per la TV 3. Durada: «per un període de» Hem llogat l'apartament per dos mesos 4. Relació • Distribució: Quatre cops per setmana, quatre pomes per persona.
• CPred. : Per postres hi ha pomes. Prengué el seu cosí per marit.
• «En la mesura que depèn de»: per mi, ja us la podeu quedar.
• «En la consideració de»: per l'hora que és, ha arribat prou gent.
(!) És molt atlètic per l'edat que té. (tot i l'edat que té...) És molt atlètic per a aquesta competició. (adequació, compleix els requisits) 5. Termes de referència aproximats.
Tiro per amunt, l'han trobat per aquí, per Tots Sants, per Nadal, pels volts de...
6. LOCUCIONS: • Anar per: va per metge, anem per feina • Estar per (prestar atenció): No estic per romanços • Fer per / esforçar-se per: Han fet per manera que no es posessin d'acord.
1 Per i Per a • Per si (de cas): Hem comprat pizzes per si fem curt de menjar.
• Per + adv/adj + que: Per bo que sigui, no el compraré.
• Altres: per descomptat, per exemple...
PER A 1. CN: Només demanem un ajudant per a la cuina 2. Cadj: Un llibre bo per als adolescents 3. CI / Cfinalitat: Han triat un llum per al menjador. No m'agrada per a tu. Una pastilla per a dormir (somnífer = una mateixa idea) 4. Termini temporal concret en el futur: L'han citat per al dia 6. Ha d'estar llest per a dissabte. (data determinada) 5. Destinació d'un moviment (cap a): A les 9 surt un tren per a Catelló 6. LOCUCIONS: • Estar per a (estar d'humor per a): No estic d'humor per a jocs.
• Donar per a: El meu cervell no dóna per a més.
• Fer per a: Aquest barret no fa per a tu.
Són fets l'un per a l'altra ( ≠ L'un per l'altra, al final no han vingut.) • Haver-n'hi: No n'hi ha per a tant 7. Punt de vista (segons alguns lingüístes): Per a mi que això no va així DAVANT INFINITIUS *com per (a) / com perquè + INF • Haver-n'hi per a • Fins al punt de 2 Per i Per a • tan/tant...que La feina no abunda tant que es pugui anar mandrejant.
No n'hi havia per a emprenyar-se pels seus insults.
No va cridar fins al punt d'haver de renyar-lo.
No va tant malament que no pugui aprovar.
FUNCIONS DE PER • Marcador textual: • Atenuació: • Valor causal: per començar, per acabar per dir-ho així, per parlar clar L'han detingut per organitzar una vaga L'han contractat per parlar amb els periodistes (com que ha parlat amb els, l'han contractat) (≠) L'han contractat per a parlar amb els periodistes (la seva funció és parlar-hi) • Acció encara pendent: Hi ha un pis per llogar • V d'acció voluntària (perquè + VOLER): • LOCUCIONS: estar per (acció pendent / imminent) El tren està per arribar.
Lluiten per ser lliures (perquè volen ser lliures) FUNCIONS DE PER A • Després dels adv / adj de relació massa, molt, bastant, prou, suficient... És prou gran per a volar • V d'acció no voluntària (faltar, tenir, guanyar, servir, caldre) = «de manera que serveixi per a» «amb la utilitat de» • V d'acció voluntària però sense S coreferent:L'han contractat per a psicoanalitzar-lo.
3 Per i Per a • V en passiva / passiva pronominal: L'escultura fou concebuda per a provocar.
Quin tractament s'utilitza per a combatre el còlera? El martell es fa servir per a picar.
• Posterioritat: després.
Va començar a cantar com a aficionat per a professionalitzar-se anys 4 ...