3. MITOLOGÍAS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Estructures Socials i Tendències Culturals
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 26/03/2016
Descargas 16
Subido por

Descripción

Llibre Mitologías

Vista previa del texto

Mitologías (1957) Barthes planteja un mecanisme d’anàlisi del significat: el signe és un procés de significació. El mite no és simplement un objecte o una imatge, sinó una imatge insertada en una trama ideològica. Per tant cal suposar que tindrà una certa història (està carregat de significats).
“Mitologías” és l’anàlisi més d’arrel, refinat i flexible que hi ha sobre el tema. Barthes va comentar que entre tots donem sentit a la imatge i el fem evolucionar cap a altres significats. I és tot aquest procés el que crea el mite. Ho fa a través de la construcció social.
Aquest llibre coincideix amb una altre que es diu “The Uses of Literary” de Hoggart, que es fa una pregunta similar a Barthes. Es pregunta que hi ha darrere d’una telenovel·la, d’una imatge d’una cursa de cavalls. Va més enllà de l’objecte o la imatge.
També cal parlar de De Saussure que va publicar el “Curs de Lingüística General” (1916).
Estudia la llengua i la història de la formació de la llengua. Acabarà amb un esquema simple que diu que:  El llenguatge està fet de: - Significants (que són la part material de la llengua), - Significat (allò que mentalment inspira les paraules que jo dic, el ens ve al cap al dir la paraula arbre...) - Signe: La relació entre significant i significat.
 AQUESTA RELACIÓ ÉS ARBITRARIA (Això garantitza que amb un número de significats limitats produiré molts signes...) De Saussure diferencia entre: - Llenguatge (és una manera d’ordenar la comunicació) Parla (actualització d’aquest conjunt de normes, que és la única manera que té de funcionar i actuar).
La comunicació a vegades a parteix per l’absència d’un signe (sistema binari de comunicació), quan normalment la comunicació acostuma a aparèixer quan hi ha la presència d’un signe o llenguatge.
Barthes no s’atura on ho fa De Saussure. Aquest principi de significació, el mite l’aga dintre i transforma el pack Significant/Significat/Signe i ho transforma en un significant (per tant ha perdut informació). Per tant es crea un altre nivell on apareix un altre signe.
Exemple: - Nivell 1  Significant ---> Es veu un nen negre que fa la salutació a la bandera francesa (és més objectiu)  El mite el que vol és rescatar algo més d’aquesta operació i vol extreure aspectes ideològics, culturals, històrics... a banda de tota la part objectiva de la imatge. Per tant, vol no quedar-se en aquest primer nivell d’anàlisi.
LLENGUaTGE - Nivell 2  Significant ---> conjunt extret en el primer nivell (ja no és tant objectiu)  Per tant fa saltar tota la informació d’aquest primer nivell i ho uneix amb un altre significat (el nen pot està mostrant admiració a la bandera, pot ser respecte a colonialitat, pot sembla la submissió a l’imperi... Hi ha moltes interpretacions més possibles.
PARLA (es veu com s’actualitza, evoluciona) Tot això plegat crea un mite.
Sentit / Forma Significació Concepte Barthes destriarà un: 1) Procés de significació de Dretes (mite de dretes) ----> especulació financera 2) Procés de significació de D’esquerres (mite d’esquerres) ----> treball productiu També arribarà a dir que la burgesia és molt rica perquè està més a prop d’un procés de significació oberta. Diu que la burgesia està disposada a que hi hagi un procés de significació obert i no tancat. Fa un anàlisi d’estils de vida, objectes, imatges... associades a una pertinença a la classes socials.
La creació del mite és un procés generatiu que mai es tanca. El mite té una gran capacitat de fer-nos oblidar (només es queda en la idea, no mira al voltant). Fer el mite artificial és ser conscient de que hi ha altre coses al món i que hi ha gent que té problemes i no ets únic). Treu allò de natural que el mite té.
Mite ----> Procés de significació El mite pot funcionar com una coartada. La ubiqüitat del significant ...