Cavitat toràcica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 9
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 10

Vista previa del texto

CAVITAT TORACICA MÚSCUL TRANSVERS DEL TÒRAX Làmina fineta ventral. Per la part de dins. A la zona del recés costomediastínic.
O: Estèrnum I: Articulació costocondral F: Expiratori FÀSCIA ENDOTORÀCICA Teixit conjuntiu que revesteix les parets de la cavitat toràcica.
PLEURA Pleura pulmonarCoberta serosa que embolcalla el pulmó. Separa cada pulmó.
Pleura parietal  Enganxada a la fàscia endotoràcica per la part de dins. Cobreix el diafragma. A partir de l’ílium dóna la volta i recobreix el pulmó. Llavors s’anomena pleura pulmonar.
 Pleura mediastínica  Recobreix el mediastini que és la part central de la cavitat toràcica.
o Pleura pericàrdica  És la pleura que revesteix el cor.
 Pleura costal  Recobreix les costelles.
 Pleura diafragmàtica Recobreix el diafragma.
Cavitat pleuralEntre pleura parietal i pulmonar. És com un sac on hi ha el buit. Les dues pleures es troben molt enganxades i entre elles hi ha un líquid viscós. Si hi entrés quelcom tindríem problemes respiratoris com l’hemotòrax (Sang), neumotòrax (Aire) i piotòrax (Infecció).
Cúpula pleural Fons molt cranial on es fica el vèrtex del pulmó. Sota la primera costella.
Recessos pleurals:  Són les zones on la pleura parietal acaba i dóna la volta, deixant una zona en forma de U.
 Recés costodiafragmàtic Entre la pleura costal i la diafragmàtica. Entre diafragma i costelles.
 Recés costomediastínic  Entre la pleura costal i la mediastínica. Entre costelles i mediastini, a la part ventral de la cavitat toràcica.
 Recés lumbodiafragmàtic  A la part dorsal. Entre el diafragma i les vertebres lumbars.
MEDIASTÍ Mediastí cranial (cranial al pericardi, conté grans vasos, tràquea i esòfag) Mediastí caudal (caudal al pericardi, conté l’aorta i l’esòfag) Mediastí medià (conté el cor) Mediastí dorsal (entre el pericardi i les vèrtebres) Mediastí ventral (entre el pericardi i l’estèrnum) Plec de la vena cava (des del pericardi al diafragma, conté la vena cava caudal) DIAFRAGMA Porció lumbar Dorsal. S’agafa a la primeres vèrtebres lumbars.
 Pilar dret Zona per on el diafragma s’agafa a les vèrtebres. Entremig hi ha els hiats.
 Pilar esquerre  Hiat esofàgic Zona per on travessen el diafragma l’aorta i l’esòfag.
 Hiat aòrtic Porció costal Enganxada a les costelles.
Porció esternal Centre tendinós (entre les porcions lumbar, costal i esternal) Zona brillant que és tendinosa.
 Orifici de la vena cava Per on travessa el vena cava caudal. Es troba sota el lòbul accessori del pulmó dret.
ARTÈRIES: Arc de l’aorta Tronc braquiocefàlic  Surt profund i separat en gos i suid de l’artèria subclàvia esquerre.
o Tronc bicarotidi  No el trobem com a tal en el gos però sí a la resta d’animals domèstics.
 A.caròtide comuna (esquerra) La primera en sortir del tronc braquiocefàlic del gos.
 A.caròtide comuna (dreta) La segon en sortir del tronc braquiocefàlic del gos, més profunda.
o A.subclàvia (dreta) La última en sortir del tronc braquiocefàlic del gos, molt profunda perquè ha de ser superficial al costat dret. Té les mateixes branques que la subclàvia esquerre.
A.subclàvia (esquerra)  Surt separada del tronc braquiocefàlic en suids i carnívors. Té diferents branques. Més superficial que el tronc braquiocefàlic.
o A.vertebral  La primer generalment, va molt dorsal en direcció a les vèrtebres.
o Tronc costocervical  El segon en sortir, va en direcció va cap a la primera costella.
 Intercostal dorsal I  Normalment la primera, va cap a la primera costella.
 Escapular dorsal  Normalment la trobem tallada perquè va cap a la regió de l’escàpula.
 o o Cervical profunda  La última en sortir, es fa profunda.
A.toràcica interna:  Va en direcció ventral.
 Branques intercostals ventrals  Innerven els músculs intercostals.
A.cervical superficial  La última branca, molt cranial.
A.axil·lar  És la continuació de la subclàvia esquerra que quan passa a la regió axil·lar canvia de nom. La podem veure al membre toràcic.
Aorta descendent Aa. intercostals dorsals  Innerven els músculs intercostals.
A. broncoesofàgiques  Innerva els pulmons i l’esòfag. Vascularització nodridora dels pulmons.
A. pulmonar (esquerra) VENES V. cava cranial Profunda i molt grossa. Per veure-la hem d’aixecar el lòbul cranial del pulmó esquerre o bé buscar-la per la dreta.
 V. toràcica interna  Acompanya l’artèria toràcica interna i dóna les branques intercostals ventrals.
 V. costocervical (esquerra)  Acompanya l’artèria costocervical esquerre.
 Vv. braquiocefàliques (esquerra i dreta) o V. Subclàvia  Quan la subclàvia esquerre passa per la regió axil·lar s’anomena axil·lar.
o V. jugular externa  V. àziga dreta  Molt gruixuda. És la única que presenta el gos.
o V. intercostals dorsals o V. broncoesofàgiques V. cava caudal  Sota el lòbul accessori del pulmó esquerre. Veiem com entra al diafragma.
Vv. pulmonars (esquerres) NERVIS Tronc simpàtic (esquerre)  Hi ha un a cada costat i s’origina a nivell toràcic. Molt dorsal.
o Ganglis del tronc simpàtic  Són la cadena de ganglis que veiem al tronc simpàtic.
o Gangli cervicotoràcic (estrellat)  Gangli gruixut a l’alçada de la primera costella, a l’espai intercostal.
o Nansa subclàvia  Dóna la volta a l’artèria subclàvia esquerre, va ventral i torna a pujar.
o Gangli cervical mitjà  On es troben les dues parts de la nansa subclàvia.
Plexes cardíac, esofàgic i pulmonar  Fibres del nervi vague que corresponen al parasimpàtic i que innerven les vísceres.
Tronc vagosimpàtic  Format a partir del gangli cervical mig on es troben les fibres del simpàtic i les del parasimpàtic (vague) que baixen. Va cap al crani i està format per les fibres simpàtiques que pujen i les parasimpàtiques que baixen.
Nervi vague (X) (esquerre)  Molt gruixut, comença a anar sol a partir del gangli cervical mig.
o Nervi laringi recurrent  Fa la volta a l’arc aòrtic.
o Tronc vagal dorsal Al mediastí caudal. S’uneixen els dels dos costats, esquerre i dret per a formar-los. Creuen a la cavitat abdominal per l’hiat o Tronc vagal ventral esofàgic per sobre i per sota.
Nervi frènic (esquerre) Innerva el diafragma i és bilateral.
Nervi frènic i vena cava caudal Vena àziga i les branques intercostals VISIÓN IZQUIERDA DE LA CAVIDAD TORÁCICA DE PERRO Branques de l’artèria subclàvia esquerra VISIÓN DERECHA DE LA CAVIDAD TORÁCICA DE PERRO VASOS LIMFÀTICS: Timus (en animals joves) Conducte toràcic Passa lateralment a l’esòfag. Recull la limfa de l’abdomen, recull nutrients i els passa a la sang.
Va cap a al vena jugular. El dret és menor.
Limfocentre toràcic dorsal o Nòduls limfàtics intercostals o Nòduls limfàtics toràcics aòrtics (no hi solen ser en carnívors) Limfocentre toràcic ventral: o Nòduls limfàtics esternals cranials  Prop de l’estèrnum. Petits.
o Nòduls limfàtics esternals caudals Limfocentre mediastínic: o Nòduls limfàtics mediastínics cranials  Englobats al timus normalment.
o Nòduls limfàtics mediastínics mitjos (en remugants) o Nòduls limfàtics mediastínics caudals (en remugants)  Molt grans en remugants.
Limfocentre bronquial: o Nòduls limfàtics traqueobronquials esquerres  És el més important clínicament. En infeccions pulmonars s’inflama. En bovins és d’inspecció obligada a l’escorxador.
Limfocentre Mediastínic Conducte toràcic Timo ...