Correcció 1r examen EFB (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Estructura i funció de biomolècules
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

1r Grau en Biologia CORRECCIÓ PRIMER EXAMEN ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 1. Els quatre organismes vius es troben entre els elements més lleugers i amb capacitat de formar enllaços covalents 2. No fa ponts d’hidrogen la molècula en la que hi ha unida una molècula d’hidrogen unida a un carboni.
3. Ordre decreixent d’energia: enllaç covalent, pont d’hidrogen, Van der Waals 4. Incorrecta de l’aigua: les molècules d’aigua es dissolen fàcilment compostos com NaCl perquè incrementen les interaccions iòniques entre Na+ i Cl5. A les reaccions químiques que tenen lloc en els éssers vius quan el procés és constituït per diverses reaccions acoblades la ∆G’º global és la suma de les ∆G’º de les reaccions individuals 6. Si una reacció química que es produeix dins la cèl·lula té un valor ∆G’º positiu, pot avançar en el sentit de la formació de productes gràcies al control de les concentracions de reactius i productes 7. Respecte l’ATP, és cert que la seva hidròlisi del seu enllaç fosfat en passar a ADP és més exergònic en condicions cel·lulars normals que en condicions estàndard 8. De les propietats dels aminoàcids és cert que la Cys i la Met contenen sofre 9. Quina de les característiques explicaria per què els aminoàcids són solubles en dissolució aquosa però no ho són tots els pèptids? Els aminoàcids individuals són “zwitterions” a pH fisiològic 10. Si considerem un aminoàcid a un pH per sota del seu pI, aquest aminoàcid tindrà càrrega positiva neta 11. Aminoàcid al que correspon a la corba de titulació és un aminoàcid polar amb càrrega, ja que hi ha més pkas i dos d’ells són àcids parlem de la lisina. Dos grups àcids.
12. Quin dels parells d’enllaços dins d’una cadena polipeptídica mostren una lliure rotació al voltant dels mateixos? Gira el carboni alfa amb el carboni següent o carboni alfa amb el nitrogen anterior: Cα-C i N-Cα 13. Quin dels esquemes descriu millor la cadena principal amb dos enllaços peptídics? Cα-C-N-Cα-C-N 14. El pèptid AEGAL té quatre enllaços peptídics 15. Relaciona els aminoàcids amb les propietats: Gly: cadena amb menys impediments estèrics; His:cadena lateral amb un grup de pK pròxim a 7; Trp: cadena lateral aromàtica; Lys: aminoàcid amb càrrega neta positiva a pH fisiològic 1r Grau en Biologia 16. Els ponts d’hidrogen a la hèlix alfa són aproximadament paral·lels a l’eix de la hèlix 17. Pel que fa a l’estructura de la hèlix alfa, cada grup –CO d’un residu està enllaçat amb un pont d’hidrogen amb el grup NH d’un altre aminoàcid 18. A l’estructura plegada en fulla beta poden ser paral·leles o antiparal·leles.
19. Quina característica és comuna als models d’estructura secundària d’hèlix alfa i fulla beta? La formació de ponts d’hidrogen entre grups carboxils i amino de la cadena polipeptídica 20. Quines són les afirmacions correctes? La seqüència aminoacídica de la proteïna determina la conformació nativa. En les proteïnes fibroses les estructures secundàries són els elements estructurals dominants.
21. Encaixar conceptes: estructures hèlix (primària, secundària, terciària, quaternària) 22. Quina és l’afirmació falsa? El col·lagen es una proteïna sobretot formada per fulla beta 23. Referent al polipèptid de la imatge, conté el triptòfan 24. Les proteïnes tenen sovint regions que es poden plegar i funcionar com entitats independents de la resta de la proteïna. Aquestes regions es denominen dominis.
25. Els ponts disulfur entre dues cisteïnes es donen mitjançant un enllaç covalent ...