Intro salut publica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

Infermeria de salut publica i comunitària Seminaris no son obligatoris, però major, salen preguntes en los examines.
Prova part 1 y 2. Aquesta prova val 20%.
La segona prova. Text elecció múltiple 40%.
Treball 20% de la nota final (individual o grupal).
Fer un tríptic de 4 persones. 20% de la nota final.
Salut Es un concepte totalment subjectiu. En un estudi es va preguntar a diferents col·lectius, sobre el que eren per a ells la salut. La salut no es lo oposat a la malaltia. Te uns aspectes positius i negatius. Es maximalista e igual per tots.
Creences son interpretacions culturals en aquest cas de la malaltia, idees sobre el infortuni, adversitat, mala sort, sobre el cos, imatges… Evolució de la salut        Les malalties transmissibles continuen ser la causa a prioritzar en els països pobres.
Estan sorgint noves malalties transmissibles En els països rics augmenten els problemes de salut no transmissibles.
En aquests països, no substitueixen a les malalties infeccioses, si no que se sumen.
Els factor mediambientals que afecten a la salut, s’han convertit en problemes internacionals.
Crisi Envelliment en la població.
La salut publica Salut publica Es la disciplina encarregada de la protecció i millora de la salut de la població.
Te com a objectiu millorar la salut, així com el control i eradicació de malaltia. Es una ciència de caràcter multidisciplinari, que utilitza els coneixements d’altres branques, com biològiques, conductuals, sanitàries, socials...
Funcions de la salut publica   Pròpies dels serveis de la salut: programes de prevenció, protecció i restauració de la salut.
Funcions generals: gestió, administració, docència e investigació.
Període actual 1972 Winslov intervenció, planificació, ecològica i social per eliminar riscos, prevenir, curar, rehabilitat i educar.
1973 OMS Preocupació pels problemes de salut. Sistemes i serveis.
La salut publica, com a filosofia social integra idees d’equitat i de justícia social i en la convicció de que la salut no es un be individual sinó col·lectiu.
Serveis de salut publica          Protecció de la salut Promoció de la salut i prevenció de la malaltia Drogodependències i salut mental Vigilància de la salut publica Seguretat alimentaria Salut laboral Avaluacions mediques Comunicació, foment i suport.
Pla interdepertamental de salut publica, docència, formació i recerca.
Infermeria comunitària Es la part de la infermeria que desenvolupa i aplica de forma integral, en el marc de la salut publica, les cures a les persones, família i comunitat.
Contribueix de forma especifica a que les persones, famílies i comunitat adquireixin habilitats, hàbits i conductes que fomentin l’autocura en el marc de l’atenció primària de salut, la qual compren la promoció, protecció, recuperació i rehabilitació de la salut, a mes de la prevenció de la malaltia.
Funcions infermeria comunitària    Funció assistencial: Programes de salut, atenció domiciliaria, seguiments de malalts crònics, programes comunitaris, activitats preventives, tècniques i cures d’infermeria.
Funció docent: Formació de futurs professionals i dels de nou ingrés.
Funció investigadora: Potenciar la investigació pròpia i dissenyar projectes per avaluar innovacions o canvis.
Historia i evolució de la salut publica       aC Antecedents sobre higiene i profilaxis. Alomeon de Crotona “miasmes”.
Període primitiu o sacerdotal Hi ha sanadors de la mitologia grega. La curació s’obtenia per ofrenes, sacrificis i voluntat divina. Apareix el tractament i la curació per herbes medicinals. Apareix el primer epidemiòleg, Hipòcrates. L’objectiu es el cos i el sanament del medi. Va ser un període de moltes epidèmies.
Creences religioses Rebuig de la naturalesa i del cos considerats font de corrupció.
Moviments de masses: es van produir guerres i creuades religioses.
Període científic Període social i/o millora.
...