TEMA 1 COMPETITIVITAT I PRODUCTIVITAT (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economía Sectorial
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 09/03/2015
Descargas 27
Subido por

Descripción

Descripció de la capacitat competidora d'Espanya i els factors que la determinen

Vista previa del texto

Tema 1. Competitivitat i Productivitat Capacidad de una empresa o sector para competir con sus rivales en el mercado.
Remunerando adecuadamente y de manera sostenida el capital. La empresa o sector logra mantener o aumentar la cuota de mercado.
FACTORS DE COMPETITIVITAT El factor més decisiu de la competitivitat es la Productivitat dels Factors Productius.
Factors Macroeconòmics Marc Monetari:  Cotització del Tipo de Canvi real ( Tc real= Tc nominal x IPC )  Tipo d’Interés de la Zona € Marc Fiscal:  Impostos i taxes (IRPF, Impost de Societats)  Cotitzacions a la Seguretat Social ( Costos Laborals) Marc Laboral:  Regulació nacional ( salari mínim, hores setmanals...)  Ajust entre Oferta i Demanda al mercat laboral Factors Estructurals (entonrn) Infraestructures de Transport i Comunicacions: 1960’s Millores estructurals: -Apareixen els Peatges per finançar carreteres adients -Competència en el transport de mercaderies -Pèrdua del monopoli de Telefónica en telecomunicaciones -Milloren els subministraments a les empreses i polígons industrials 1984 1ra Reforma Laboral ( 20% Atur, poc creixement economic )  Flexibilització del mercat laboral. Correció de Rigideses tipo franquistes  Augment dels contractes temporals. Taxa temporalitat = 30% això no era gens bó i amb les posteriors reformes es va intentar reduïr 2012 Reforma Laboral del Partido Popular ( profunda i polèmica)  Treu importància a la Negociació Colectiva  Més “flexibilitat” amb els acomiadaments barats i contractes parcials basura Aquest procés de reformes desde 1984 ha beneficiat a les empreses i perjudicat molt als treballadors.
Perden incentius i formació dins l’empresa. Això fa disminuïr el Capital Humà i perjudicar la pròpia empresa.
Diamant de Competitivitat Estratègia i Rivalitat Condicions dels Factors Conjuntura i Governs Condicions de Demanda Serveis Afins i de Suport Estratègia i Competitivitat: + Competència = + Eficiència ( cuestionable ) Serveis Afins i de Suport: Serveis, imputs intermitjos, proveïdors eficients.
Qualitat, preu i proximitat d’aquests serveis.
Condicions de Demanda: Quantitat i Qualitat de Demanda. Ritme i exigència dels Demandants.
Condicions dels Factors: Dotació de Capital humà/físic i estructures. Ritme de creixement d’aquesta dotació.
Conjuntura i Governs: Elements de discontinuïtat cojuntural (guerres, descobriments...) . Polítiques públiques de suport a la competitivitat.
...Comentario de alcom en 2015-03-31 08:52:09
La primera página, el tramo final es ilegible.
Comentario de iludeiromoriyon en 2015-05-05 20:36:20
prueba aumentando la longitud de los márgenes