05 - 3 - Garanties, suspensió i deure dels drets (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Esquema tema 6 Funcions de les eleccions:  Generar participació dels ciutadans en els afers públics.
 Produir una representació al si de les institucions polítiques.
 Proporcionar govern: crear un suport polític que doni suport al govern i crear una oposició que controli i al govern.
 Oferir legitimació: legitimar el govern i les institucions polítiques.
Components del sistema electoral:  Circumscripció electoral. És la unitat territorial a la qual s’atribueixen uns escons. Ex: a Espanya és la província.
 Forma de la candidatura: Tipus: o Llista tancada i bloquejada: l’elector vota una llista ja donada i no pot alterar l’ordre.
o Llista tancada i no bloquejada: l’elector vota una llista ja donada però pot alterar l’ordre dels candidats, ja sigui escollint preferentment a uns o eliminant d’altres.
o Llistes obertes: l’elector escull els candidats que vol.
 Barrera legal: és la quantitat mínima de vots que necessita un partit per tal que se li apliqui la fórmula electoral. A Espanya és el 3%:  Fórmula electoral: o Fórmules majoritàries:  Fórmula de majoria relativa: el partit que obté més vots s’ho endú tot  Fórmula de majoria absoluta: és el sistema que hi ha quan hi ha dues voltes. En la primera volta, perquè un partit guanyi s’ha d’endur més del 50% dels vots. Si cap ho assoleix, es celebra una segona volta i guanya el que obté més vots.
 Vot limitat: cada votant ha d’escollir un número de candidats inferior al número d’escons. Els sistema del Senat espanyol.
o Fórmules proporcionals:  Fórmules de resta major: es reparteixen els escons a partir d’unes quotes. Quantes més quotes té un partit, més escons té.
 Fórmules de mitja més elevada: es reparteixen els escons dividint els vots per cada número d’escons en joc. Dins d’aquestes fórmules hi ha la LLEI D’HONDT.
...