T07: Aliments orgànics i transgènics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Nutrició
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

@aserrasanchez T08: PRODUCTES ECOLÒGICS/TRANSGÈNICS 1. ALIMENTS ORGÀNICS/ECOLÒGICS El seu procès de producció no s’han afegit additius(insecticides) que fagin que l’aliment tingui una maduració artificial.
Producció orgànica (ecològic,biològic) Producció convencional Hi ha una sèrie de reglaments que controlen aquests aliments: Saludables?? ↑ rendiment per superfície,persona i diners invertits Consistència ambiental,animal i social ↓ cost energètic i econòmic Absència productes químics i OMG ↑ taxa de creixement ↑ cost econòmic Agricultura no sostenible(erosió del sòl, contaminació del sòl, rius,llacs..) Temps d'emmagatzematge Ús de pesticides i herbicides químics/sintètics · Reglament(CE) nº1831/2003, avalua i autoritza els additius destinats a l’alimentació animal (hormones,antibiótics…) · Reglament UE(CE) 834/2007, regula la producción i etiquetatge dels productes ecològics de la UE.
· Òrgan de control a Catalunya: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica(CCPAE) Ha d’haver una certificació dels productes ecològics .
Menys protegits a la contaminació PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A ESPANYA:     Espanya és el 5é país del món i 1r en la UE en superfície ecològica 83% producción origen vegetal i 17% d’origen animal 1% gast alimentari total A Espanya21€/habitant i any, allunyat del consum de productes ecològics d’altres mercats.
1 @aserrasanchez EVIDÈNCIES CIENTÍFIQUES DELS ALIMENTS ORGÀNICS Agricultura ecològica: ↑alguns antioxidants ↓pesticides ↓metalls tòxics(Cd) Absència d’ús de productes químics(Fungicides) provoca: Creixement de fong(Aspargillus) Contaminació fruits secs Producció aflatoxines(AFB1) AFB1 és cancerígen(cáncer de fetge) Perfil lipídic de la llet ecològica: ↑Greixos omega-3 ↑α-tocoferol(VitE) ↓Iode i Seleni Influències de l’alimentació en animals: Perfil lipídic de la carn ecològica Pasturatge vs pinso ↑Greixos omega-3 ↓Greixos omega-6 ↓Greixos saturats(mirístic i palmític) 600.000 dones edat mitjana:   50% dieta convencional 50% dieta ecològica No s’observa disminució del risc global de cáncer en la dieta ecològica CARACTERÍSTIQUES DELS ALIMENTS ORGÀNICS - - No són més segurs(regulació estricte en la producción tant en la producción ecològica com convencional) Aliments ecològics: o ↑Sostenibilitat mediambiental o ↓Petjada de C ↑nutrients?  productes de proximitat i temporada(maduració òptima) Consum d’aliments ecològicsOpció personal( factors econòmics, socials i culturals).
2 @aserrasanchez ELS ALIMENTS TRANSGÈNICS: S’obtenen aliments transgènics a partir de l’enginyeria genética. S’introdueix un gen de manera artificial al genoma d’un altre organismo per obtenir OMG que aportaran beneficis al nou organisme.
El gen s’introdueix mitjançant diferents tècniques a bacteris, plantes o cèl·lules d’animals implantats per l’indústria alimentària.
Els aliments transgènics, al igual que els orgànics segueixen una sèrie de reglaments: - Legislació europea: reglament(CE) 1829/2003, sobre la traçabilitat i etiquetatge dels aliments i pinsos transgènics.
Legislació española: llei 9/2003, sobre les activitats amb OMG Hi han 68 cultius GM aprovats per la EFSA: Blat de moro Cotó Soja Llavors oleaginoses Remolatxa sucrera ….
Ha d’haver un correcte etiquetatge especificat si contenen OMG(si contenen >o igual a 0.9%) APLICACIONS DELS TRANSGÈNICS       Gens antisentit, inhibició expressió de proteïnes Gens resistents a insecticides i herbicides Gens resistents a insectes Gens de resistència a antibiòtics Gens per alterar la qualitat nutricional, per exemple per augmentar el contingut d’aminoàcids, minerals i vitamines Gens de factors de creixement(disminució del temps de creixement) AVANTATGES ↑PRODUCTIVITAT CULTIUS RESISTENS A PLAGUES I HERBICIDES ↓ ÚS PRODUCTES QUÍMICS ↑QUALITAT NUTRICIONAL INCONVENIENTS ↑ AL·LÈRGIES RESISTÈNCIA A ANTIBIÒTICS ALTERACIÓ VALOR NUTRITIU ↓BIODIVERSITAT 3 @aserrasanchez CONCLUSIONS:COM ESTAR SEGURS QUE MENGEM SA? Excès informació Tria opció adequada Eines alimentació correcta Opinió pròpia Esperit crític Contrastar informació 4 ...