Demografia - Tema6 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Demografia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 13/01/2015
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: IMMIGRACIÓ I ENVELLIMENT La Migració   S’entén per migració el canvi de residència Altera tant l’estructura com la distribució de la població en el lloc d’origen i en el lloc de recepció Característiques de les migracions     Durada: molt variable. Determina la integració Distància: interiors, internacionals (comunitaris i extracomunitaris) Causes: econòmiques, conflictes bèl·lics, catàstrofes meteorològiques i geològiques...
Grau de llibertat: condicions sota les quals els individus prenen la decisió d’emigrar Problemes socio-culturals dels immigrants   Desarrelament del lloc d’origen “Xoc cultural” o La llengua o Canvis d’estil de vida o Atur i baix nivell de renta o Habitatge La salut dels immigrants       Més joves que els autòctons, i no són considerats com grup de risc Les desigualtats socio-econòmiques generen desigualtats de salut Mala salut autopercebuda Utilització xarxa sanitària pública i urgències Motius de consulta i hospitalització es relacionen amb l’ús propi de la població jove Menys participació en programes preventius i acompliment de les pautes terapèutiques Diferències de salut immigrants vs autòctons     Més somatitzacions i clínica de simptomatologia mal definida com a expressió de problemes de salut mental; menys trastorns psicòtics Més accidents de treball Salut infantil: pitjor salut dental, incorrecta o incompleta vacunació Malalties infeccioses: o Incidència de tuberculosi que es manté o augmenta o Infecció per virus HIV. Supervivència de la sida menor Envelliment de la població     “Augment de percentatge de vells (persones > de 65 anys) respecte a la població total” Població envellida: +10% de la població total són vells (societats industrialitzades: 1220%) Tendència mundial L’OMS: Programa: l’envelliment i la salut. “Siguem actius per envellir bé” Efectes de l’envelliment  Augment de la raó de dependència     Increment de la demanda sanitària Necessitat creixent de centres socio-sanitaris Increment de costos en medicació Demanda de personal sanitari especialitzat La demògrafa Mireia Farré “La població s’envelleix a Catalunya i més ho serà en un futur pròxim. Les projeccions demogràfiques fins a l’any 2040 vaticinen un progressiu envelliment de la població, perquè els nascuts als anys 60 i 70 arribaran a l’edat de jubilació” L’esperança de vida    “Nombre mitjà d’anys que pot aspirar a viure una persona en néixer si es mantinguessin les condicions de mortalitat per edat que s’observen en un any en concret” Tenint en compte la taula de mortalitat Es construeix a partir d’una cohort estacionaria de 100.000 persones Anys potencials de vida perduts  Té en compte els anys que una persona deixa de viure si mor a una edat que no és l’habitual de defunció fixada teòricament per aquest col·lectiu.
Esperança de vida sense incapacitats  És el temps de vida sense incapacitats que les persones d’una edat determinada (any x), poden aspirar a viure si les condicions de mortalitat i d’incapacitat d’aquell moment no canvien en el futur.
...