BLOC C (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicologia evolutiva II
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia Evolutiva II Bloc C. Diversitat individual en el desenvolupament. les discapacitats Com una dificultat afecta a la família? OMS: CIDDM (1980) Classificació internacional de deficiències, discapacitats i minusvalidesa - Sorgeix a partir dels treballs iniciats al 1972 a partir de la “Clasificación Internacional de Enfermedades”.
- 1980: Necessitat de considerar també les conseqüències de la malaltia en tots els aspectes de la persona.
- Deficiència – Discapacitat – Minusvalidesa: no relació lineal (un terme no provoca un altre) La millora d’aquesta classificació recau en el fet d’escriure què és el que suposa una discapacitat, deficiciència i minusvalidesa (el darrer terme es va afegir en aquesta nova classificació= DEFICIÈNCIA DISCAPACIT AT •Pèrdua o anormalitat d'una estructura o funció psicològica (només afecta a l'òrgan).
•Anormalitat: desviació significativa. (Sd. Down o TEA) •Incapacitat per fer una activitat en el marge considerat normal.
MINUSVALI •Situació de desavantatge per desenvolupar un rol.
DESA Una deficiència pot provocar una discapacitat però no sempre una deficiència provocarà una discapacitat (una persona amb una deformació al rostre no li incapacita per fer res, però si pot provocar-li una situació de desavantatge (minusvalidesa)).
DISCAPACITAT CIF (2001). Classificació Internacional de Funcionament - Limitacions en l’activitat o Desviació lleu greu o Quantitat  qualitat ~ 32 ~ Psicologia Evolutiva II - Restriccions en la participació (s’afegeix al terme discapacitat) o Problemes que pot experimentar un individu per implicar-se en relacions vitals (substitueix minusvalidesa) a partir del 2001 el terme discapacitat substitueix el terme minusvalidesa que ara inclourà les limitacions en l’activitat.
Quan parlem de discapacitat, parlem d’un individu amb una deficiència que es relaciona amb els factors personals o els factors ambientals perquè aquests seran els que limitin a l’individu. La família (factors contextuals) pot facilitar o limitar aquesta participació en les activitats. D’altre banda, el nivell social, el sexe, l’edat o les experiències vitals modulen també aquesta participació en les activitats que s’aproximin a la “normalitat”. Cal saber com gestionar aquestes dificultats.
Síntesi DISCAPACITAT (Cáceres, 2004) - Resultat de la relació entre les condicions de salut, els seus factors personals i externs (les seves circumstàncies).
- Diferents ambients poden tenir diferents efectes en l’individu: o Entorn amb barreres restringeix la realització de l’individu.
o Entorn facilitador, l’augmenta ~ 33 ~ Psicologia Evolutiva II Es va voler trobar una definició universal de discapacitat però hi ha dos motius que no van fer això possible, atès que és un concepte molt relatiu: - La relativitat de les percepcions és difícil percebre aquesta deficiència (un Asperger és més difícil de determinar que una Sd. De Down) - Actituds subjectes a interpretacions culturals i socials depèn dels valors, del context sociohistòric, creences culturals i religioses.
o Canvien segons la societat o Canvia segons època: abans les persones amb tartamudeig no podien treballar legalment perquè es reconeixia com a incapacitant, però des del 2005 ara si. Aquests factors sociohistòrics afecten a aquesta actitud.
Com afecten en les famílies les dificultats dels seus fills i filles: reaccions emocionals i conductuals ~ 34 ~ Psicologia Evolutiva II La família com a microsistema té molta importància atès que el que passi en ella afectarà al desenvolupament de tots els integrants d’aquesta.
Hi ha moments de canvi o crisi que augmenten exponencialment quan hi ha una deficiència. Es donen reorganitzacions internes per poder-ho afrontar. Hi ha moments de crisi en el cicle vital de la família, en: o La construcció de la parella o Embaràs o Naixement del primer fill: la notícia d’una discapacitat suposa un moment de crisi on les tensions augmenten o L’etapa educativa també suposen problemes: els professors si els pares hauran de decidir i qüestionar-se com són les opcions que hi ha. També han de decidir i triar quina opció és millor, escola pública o privada?, quina?.
o En l’adolescència esdevé un punt molt crític: l’infant se n’adona de que és diferent que els altres nens o En l’edat adulta, sorgeixen problemes sobre què passarà amb ells quan els pares faltin, i això provoca angoixa. I això es manté des del naixement. Sempre tenen els pares l’expectativa de fracàs - Procés dinàmic: les famílies constantment estan afrontant noves adaptacions a les diferents situacions - Reorganitzacions internes ~ 35 ~ Psicologia Evolutiva II - Moments difícils per la presa de decisions i decisions que no son fàcils i que requereixen d’orientació psicològica - Diferents ritmes d’adaptació als canvis. El fet de ser una parella no implica que cada membre s’adapti igual i al mateix temps. Poden haver pares que ho han acceptat ja i mares que estan en fases inicials que es pregunten el per què d’això. Cadascú necessita temps diferents per afrontar el seu dol.
- Crisis infantils: percepció diferències; per què. L’infant també té el seu moment de crisi, així com els germans, que pateixen molt per la situació.
El diagnòstic d’un nen amb discapacitat pot provocar una gran pertorbació o crisi però això afecta de forma diferent a cada membre de la família. Potser objectivament una situació és molt lleu i ho porten molt malament. El dol es diferent en cada família, en funció de la seva vulnerabilitat. Són famílies en risc de tenir una sèrie de dificultats, però no necessàriament són famílies que presenten una disfunció o trastorn.
De què dependrà? Hi ha situacions en què no hi ha un diagnòstic clar perquè: La família o algun membre percep que la evolució del seu fill no és com la resta de nens. Aquesta percepció fa crear dubtes sobre si les coses van bé o no.
Això crea molta culpa o ansietat perquè dubten de la normalitat del seu fill. Si algun membre ho dubta també, entre ells dos, si no hi ha una mateixa percepció, aquesta culpa o angoixa creix.
~ 36 ~ Psicologia Evolutiva II La vulnerabilitat familiar depèn de diversos factors. En funció de la seva estructura i funcionament: - Història de cada membre - Creences familiars: hi ha famílies que poden creure que una deficiència sigui un càstig diví - Conflictes familiars previs: hi ha famílies que no han decidit tenir fills i que si els tenen, la repercussió de tenir un fill amb una discapacitat és molt més forta - Capacitat d’enfrontar-se a situacions de canvi - Nivell d’expectatives: les expectatives que es posen sobre els infants sempre és fan, però quan hi ha l’anunci de la discapacitat es trenquen aquestes expectatives i això provoca que sigui una família amb trastorn.
- Capacitat de relacionar-se amb els altres: els membres de la família se senten culpables de relacionar-se amb els altres quan el seu fill no està bé, que té una discapacitat.
Aquest impacte afecta a diferents àrees de l’individu.
Quan hi ha un diagnòstic definitiu, la família passa per tres fases: 1. Atordiment: és una fase de moltes preguntes.
2. Fase de allau de sentiments i reaccions conductuals 3. Fase d’adaptació – acceptació ~ 37 ~ Psicologia Evolutiva II Cal tenir en compte que no tots els membres passen les fases a l’hora.
Poden aparèixer: - CONFLICTES FAMILIARS, no per la dificultat o discapacitat sinó en funció de les possibilitats de la família de adaptar-se a la nova situació - - CRISIS DE PARELLA, apareixen diverses dificultats: o Dificultats de parella o Pèrdua d’espais compartits de parella o Aïllament social o Predomini funcions parentals sobre conjugals o Divisió de rols: econòmics – educatius Enfortiment o ruptura NECESSARI: Moments de dedicació a d’altres activitats – relacions socials: o Però genera sentiments de culpabilitat ~ 38 ~ Psicologia Evolutiva II Què vol dir exercir de pares? Funcions parentals: - Nutrient - Socialitzadora - Educativa ~ 39 ~ Psicologia Evolutiva II ~ 40 ~ Psicologia Evolutiva II Crisis de parella: canvis en les relacions al llarg del seu propi cicle vital en relació al fill: - Dificultats parella - Pèrdua espais compartits - Aïllament social - Predomini funcions parentals sobre conjugals - Divisió de rols: econòmics – educatius  MARE: seguiment mèdic – educatiu – social. Presa de decisions  CONFLICTES FAMILIARS, no per la discapacitat sinó en funció de les possibilitats de la família per adaptar-se a la nova situació.
 NECESSARI: Moments de dedicació a d’altres activitats – relacions socials o Però genera sentiments de culpabilitat  PARELLA: enfortiment – ruptura  FUNCIONS FAMILIARS: Més difícils de complir per la necessitat de recursos i ajudes necessàries.
o Adaptacions realistes o no o Ajuda la família extensa: absència factor de risc (A) acceptació  Ordre de naixement: si és el segon, el fet de que ja saps que ets competent com a pare, només hauran els sentiments de culpa enfront ser competent amb la discapacitat, no com a pare.
~ 41 ~ Psicologia Evolutiva II RELACIONS AMB ELS GERMANS: - ROLS: no propis, de vegades, promoguts pels progenitors - RELACIONS AMBIVALENTS: gelosia – estimació; culpa pels seus propis èxits - RELACIONS més fàcil en la infància i difícil en l’adolescència - Núñez (2003): simptomatologia somàtica, problemes escolars, conductuals – agressivitat.
Ordre germans (Freixa, 1999) Petit dificultat: o Millor assimilació familiar o Millor adaptació social del germà gran MICROSISTEMA: ESCOLA CRISI: ELECCIÓ ESCOLA ADEQUADA - Integració / E.E - Pública / Concertada - Petita i pública facilita la integració (Verger, 2008) - Professorat especialitzat - Prioritari: benestar – aprenentatge – socialització CRISI: Percepció de la distància progressiva de les pautes del desenvolupament normal - Qüestionament de la qualificació del professorat en cada etapa evolutiva - Pares – Mares: rol d’educadors - Les expectatives del professorat augmenta el rendiment acadèmic - Escola: infravaloració de les capacitats ~ 42 ~ Psicologia Evolutiva II Participació en xarxes socials - Recursos i ajuts: faciliten a les famílies l’adaptació - Orientacions i recolzament influirà en el desenvolupament del fill - Informació sobre: diagnòstic i recursos - Ocasionalment: o No existència de recursos adequats o No acompleixen requisits pel seu benefici ~ 43 ~ ...