Exercici 1 FGE (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura gestió d'empreses
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 16/03/2015
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Exercici  1       ACTIU 36500 PATRIMONI NET i PASSIU ACTIU NO CORRENT Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material
 Uns Mobles que valen.............3.600€ PATRIMONI NET Fons propis Inversions immobiliàries Diners en efectiu ............ 1.800€ Un local valorat en.........12.500€ 
Inversions financeres a llarg termini Va comprar unes accions per ...... 5.500€ ACTIU CORRENT PASSIU NO CORRENT Existències
 Exigible o deutes a llarg termini Existències de mercaderies.............6.000€ Deutors Els clients li deuen.....3.200€ Li deuen lletres .........1.600€ 
Inversions financeres a curt termini Tresoreria Diners en el c/c del Banc X …4.100€ PASSIU CORRENT Exigible o deutes a curt termini Deu als proveïdors ...........2.400 Té lletres per pagar......2.100€ El Banc Z li ha fet un préstec de .................2.800€   ...