ADOLESCÈNCIA TEMA 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Desenvolupament a l'Adolescència, Maduresa i Senectut
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 10

Descripción

Apunts AMS Núria Ribera

Vista previa del texto

AMS CANVIS COGNITIUS 3. Canvis cognitius -Desenvolupament cognitiu 1) Piaget • • • • a) “El real” com a subconjunt del “possible” Pensament abstracte: idees i conceptes sense referent concret Pensar en possibilitats (mons, persones... inexistents però amb lògica interna) b) Pensament interproposicional Sil·logismes Domini de: o Disjunció (A o B) o Conjunció (A i B) o Condicional (Si A B) • • c) Raonament hipotètic-deductiu Pensar abans de fer Teories, hipòtesis i experiments • • • • • • • • d) Esquemes operacionals formals Combinatòria Proporcions (regla de tres) Coordinació de dos sistemes (velocitat i temps) Equilibri mecànic Probabilitat (atzar) Correlacions (símptomes i malalties) Conservació més enllà de l’experiència (gravetat) Compensacions multiplicatives Argumentació + fonts d’evidència e) Crítiques • • • • Massa èmfasi en la lògica i el pensament científic Diferències intraindividuals i influència de la familiaritat Diferències interindividuals: no tothom arriba a les operacions formals als 10 anys, alguns arriben més tard, altres només en alguns camps específics, etc.
o Influència del nivell educatiu o Habilitats lingüístiques o Estil cognitiu Explica molt bé el desenvolupament però falla en les diferències entre individus • • • • f) Conclusions sobre el pensament operacional formal de Piaget Apareix després del pensament operacional concret Edats varien en funció del nivell educatiu Només es manifesta en àrees en que es té molta experiència A mesura que s’avança (edat i nivell educatiu) s’amplia i s’aplica a més situacions 1 AMS CANVIS COGNITIUS • Més fàcil aplicar quan no hi ha situacions emocionals + pressió de temps 2) Processament de la informació • • Molts autors Símil entre ordinadors i ment humana a) Capacitat de processament • L'adolescència és un moment en que tornen a haver canvis al cervell o Increment capacitats bàsiques (canvis en el hardware) es processa més informació a més velocitat o Més i millor ús d'estratègies (per aconseguir propòsits) o Moltes d'aquestes estratègies es van automatitzant i generalitzant, ja no ocupen espai perquè es fan de forma automàtica. Aquest espai es pot utilitzar per altres coses • Estratègies acumulades o Per recordar: paraules difícils, ortografia, itinerari, text llarg...
o Per solucionar conflictes o Etc.
b) Base de coneixement/organització • Experiències viscudes (hi ha coses que es van lligant entre sí per formar coneixement. El mateix passa amb les paraules) • Lectures • Estudis c) Metacognició • Major coneixement sobre el propi funcionament cognitiu. Hi ha més consciència i capacitat de saber què saps i com has arribat a saber-ho, com funcionem • Major capacitat de planificar, supervisar i avaluar el propi pensament -Coneixement social a) Generalitats • Del més superficial al més profund • Capacitat de generalitzar per sobre de les variacions accidentals i/o temporals: es pot mirar una línea de temps més àmplia per arribar a conclusions (en comptes de jutjar a una persona per com està aquell moment, ho jutges segons les interaccions que has tingut amb ella) • Capacitat de preveure i especular sobre comportaments futurs. Permet tenir una visió global i veure quina serà la reacció d'una persona o posició d'una institució respecte un fet 2 AMS CANVIS COGNITIUS • Ampliació del interès a entorns socials més grans (grup/institució/país). Les coses importants per a un nen són un cercle reduït, a l'adolescència s'amplia la relació amb altres grups b) Esbiaixos egocèntrics • Immaduresa del pensament adolescent o Idealisme i caràcter crític o Tendència a discutir: demostrar les capacitats de raonament (advocat del diable): defensar alguna cosa encara que no la creguis o Distància entre l'ideal i l'esforç necessari (vol dir coses però no actuar en conseqüència per aconseguir-les) o Autoconsciència: confusió entre el seu pensament i el dels altres Audiència imaginària: tothom està pendent d'ells Faula personal: ser únic i especial / ser invencible • • • Audiència imaginària o Tots estan tan atents a nosaltres com un mateix o Sensació de que tots els miren, avaluen i opinen d'ells o Excessiva autoconsciència, menor espontaneïtat Faula personal o Sóc molt diferent que els altres o El que els passa als altres no em passa a mi / el que em passa a mi no els passa als altres o Els altres no m'entendran Per què? o Visió tradicional: canvis cognitius o Visió alternativa: desenvolupament de la pròpia identitat o Segons els trets de personalitat pot no ocórrer sempre a la adolescència c) Adopció de perspectives 3-6 anys. Capacitat egocèntrica indiferenciada: puc etiquetar els sentiments de l'altre però no la seva perspectiva. Dificultat per establir causes i efectes 6-8 anys. Perspectiva informativa del punt de vista de l'altre: l’altre pot tenir una perspectiva diferent perquè ha rebut una informació diferent. Dificultat per coordinar dues perspectives 3 AMS CANVIS COGNITIUS 8-10 anys. Perspectiva autorreflexiva del punt de vista de l'altre: entén que l'altre té una perspectiva diferent. Dificultat per veure les dues perspectives simultàniament 10-12 anys. Perspectiva del punt de vista d'un tercer: pot adoptar el punt de vista d'un tercer i considerar les dues perspectives 12-15 anys. Perspectiva social del punt de vista de l'altre: entén que es pot tenir una perspectiva segons el grup social al què pertany i anticipar la resposta que tindrà segons el grup social al que pertanyi - Desenvolupament moral • • • Fonaments del desenvolupament moral o Saber què està bé i què està malament, i segons quins criteris o Hi ha una part genètica que ens fa sentir empatia pels altres, ser conscients dels sentiments dels altres o Com són les famílies (implicació en el recolzament als altres, afectivitat) o Socialització en una comunitat més extensa (escola, cercle d’amistats familiars...) o Reflexió sobre els contractes socials Tipus de moral segons Piaget: o Moral heterònoma: sorgeix de l’acatament de l’autoritat, normes fixes i inalterables o Moral autònoma: sorgeix de la reflexió, la discussió i el consens, normes resultat d’un acord i modificables amb el consentiment mutu Estadis del desenvolupament moral segons Kohlberg: o Nivell 1: pre-convencional. El que necessito jo Estadi 1: orientació cap a l'obediència i el càstig (no robar perquè em castigaran) Estadi 2: orientació hedonista ingènua (robar una medicina per la mama del meu amic perquè a mi no m'agradaria quedar-me sense mama) o Nivell 2: convencional. Hi ha una visió més social Estadi 1: orientació cap al bon noi. Mirar més els rols petits (rol de fill, d'alumne) que no la societat en general (robaré la medicina perquè sóc un bon fill) Estadi 2: orientació cap a la llei i ordre (no està bé robar perquè hem de tenir unes lleis i un ordre) 4 AMS CANVIS COGNITIUS o Nivell 3: post-convencional Estadi 1: orientació cap al contracte legal (benestar de la majoria) Estadi 2: orientació cap a la consciència i els principis. Hi ha una escala de valors per sobre (he robat la medicina però he salvat una vida, està per sobre la vida que els diners) • Crítiques a la proposta de Kohlberg o Caràcter seqüencial i irreversible dels estadis o Universalitat dels estadis o Relació entre judici moral i comportament o L'entrevista com a únic mètode de recollida de dades o Tractament igualitari de tot tipus de norma 5 ...