TEMA 1 i 2. Vuit criteris (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Psicologia de l'educació
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 01/06/2014
Descargas 0

Descripción

BLOC I. TEMA 1 i 2. Segon document.

Vista previa del texto

Leslie TEMA 1 i 2. 2. 8 CRITERIS Aquests criteris ens serveixen per crear una zona de desenvolupament proper. Són 8 criteris que hem de fer per ser bons/es mestres, i hem de saber, està clar.
1. Explicar als alumnes el que han de fer, els objectius pel qual els servirà.
2. Planificar per la classe quelcom que serveixi per a tots, que ho puguin fer tots.
Ainscow, les tres PPP: tres processos que s’han de donar en una aula: presència (hi ha de ser-hi, atents), participació (pot ser-hi però no participar-ho), progrés (que han d’aprendre).
Taxonomia de bloom: nivell d’exigència cognitiva, que et requereix a tu una tasca d’aprenentatge. (7 verbs: definir, reproduir, etc. ni podrien haver molts més; perquè els hi fem fer moltes més coses).
Fer una còpia, és un nivell d’exigència cognitiva baixa. Hem de saber en quin nivell estem sempre.
Un nivell d’exigència cognitiva mig: analitzar, contrastar, buscar exemples, comparar (contrastar dues informació). Amb la informació que tens has de fer alguna cosa, pensar per analitzar, etc.
Nivell d’exigència cognitiva alta: dissenyar, crear. Generar nova informació.
Adaptar aquelles activitat per garantir que tothom pugui participar, (sigui un repte abordable), i que pugui progressar.
3. Tercer criteri. Incorporar els afectius i emocionals a l’aula per generar un clima de confiança.
4. Quart criteri. Capacitat de ser flexible tant en la planificació de la programació com a l’actuació a l’aula.
5. Per veure la capacitat de saber fer les coses de manera autònoma. Si no ho saben fer s’haurà d’intentar amb l’ajuda.
(Ajuda: retirar-la per a que ells puguin mirar si ho saben fer de manera autònoma.
DELIMITA el que SÍ sap el nen/a. Si no saps el que saps fer, o no sap fer res, o es pot donar una zona de desenvolupament real.) 6. Activar el que saben de coneixement previ. Fent un resum de la classe anterior, fent examen sorpresa, moltes maneres d’activar el coneixement previ. Saber que hi ha dins del cap dels alumnes.
7. Explicitar-ho, explicar-ho tot: objectius, contingut, dir-t’ho molt clarament, al màxim.
Assegurar-te’n que s’ha entès.
8. Ubicar el contingut en un context.
...