14 Necessitats bàsiques (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Bases Teòriques de la Infermeria
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Resum de les 14 necessitats bàsiques de Virginia Henderson.

Vista previa del texto

14 Necessitats fonamentals 1. Respirar PARÀMETRES Tipus de respiració Permeabilitat de les vies aèries Freqüència respiratòria (adult) Ritme Amplitud Soroll Coloració pell, mucoses i ungles Reflex de la tos Mucositats MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Eupnea Respiració lliure nas. Vies permeables 12 -20 resp /minut Regular Profunda i abdominal Respiració silenciosa Rosada Present Escasses, transparents i fluïdes.
2. Beure i menjar PARÀMETRES Desig de menjar Masticació Reflex de deglució Digestió Numero d’àpats Tipus de dieta MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Gana Lenta i boca tancada S’empassa els aliments Fàcil 3 – 5 diàris Equilibrada, variada i suficient per les necessitats nutricionals Tria de manera conscient els aliments i begudes 18’5 – 24’9 kg/m2, pes normal.
Elecció personal IMC = ( ) 3. Eliminar Eliminació intestinal PARÀMETRES Freqüència de les deposicions Color Forma Consistència Olor MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA 1 vegada cada 1 -2 dies Marró fosc Cilíndrica Tova D’àcid – agre (fermentació) a fètid (putrefacció) Eliminació urinària PARÀMETRES Diüresi Color Olor pH Freqüència Característiques MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Orina (substància eliminada) 700 – 1500 cc/dia Ambre clar i transparent Poca olor 5 – 6’5 (lleugerament àcid) Micció (sortida d’orina a través del meat urinari) 5 -6 vegades/dia Espontània, voluntària i no dolorosa Eliminació cutània PARÀMETRES MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Quantitat (pèrdues sensibles i insensibles) Aprox. 500 cc/dia PIB (pèrdues insensibles basals)= 0,5 x kg x h Eliminació a través dels pulmons PARÀMETRES Quantitat MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Aprox. 400 cc/dia 4. Moure’s i mantenir la postura adequada PARÀMETRES Característiques de la postura Activitat física Circulació sanguínia MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Correcta, equilibri i sense tensió Realització d’activitat física moderada i de forma regular i continuada (30’ 5vegades/set) Freqüència 60 – 80 pulsacions (batecs) / minut Ritme Regular Pols To Fort Volum L’artèria es nota plena Tensió arterial 120 – 139 mmHg / 60 – 89 mmHg 5. Dormir i reposar PARÀMETRES Quantitat d’hores de son Característiques Nombre de períodes de repòs Durada d’aquests períodes Activitats MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Son 7 – 9 hores Fàcil de conciliar, tranquil, continuo, reparador Repòs Concretar Concretar Llegir, mirar la TV, jocs, passatemps...
6. Seleccionar roba adequada PARÀMETRES Elecció personal Tipus de roba i calçat Qualitat MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA La persona elegeix la roba de manera conscient, el calçat i els objectes significatius La roba i el calçat han de ser apropiats a les funcions fisiològiques i a l’activitat que es vol portar a terme. Han d’anar a mida i ser còmodes.
El calçat ha de respectar les curvatures dels peus i la seva amplada.
Roba: suau, flexible, lleugera, resistent, inodora, olor agradable i apropiada a les condicions climàtiques i si es corda han de funcionar correctament els sistemes d’obrir i tancar.
Calçat: Flexible, resistent, apropiat a les condicions climpatiques.
Roba, calçar i complements nets.
Pulcritud 7. Mantenir la temperatura PARÀMETRES Axil·lar Oral Òptica Rectal Temperatura de la pell al tacte MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA 36 – 37ºC +0.5º +0.8º +1º Tèbia 8. Anar net PARÀMETRES Estat dels teguments Integritat de teguments Pell Color Textura Gruix Elasticitat Ulls Nas Conjuntiva palpebral Conjuntiva bulbar Textura MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Pell i fàneres: netes cuidades i olor agradable Intactes Uniforme Suau vellutat Fina excepte als palmells i dits de les mans i dels peus on la pell és més gruixuda La pell torna a la seva forma prèvia després de pessigar-la. Una pell elàstica indica que està ben hidratada.
Color: rosat Humitat: humida Color: transaprent Suau Humitat Cabell Ungles Dents PARÀMETRES Distribució Textura Gruix Elasticitat Textura Color Gruix Consistència Humida MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Uniforme Suau i brillant Gruixut Elàstic Llis Blanc – gris a blanc - groc Les dents són més gruixudes a la part del coll i es van aprimant a la part més distal Dura 9. Evitar perills Mesures preventives adoptables PARÀMETRES Físic Psicològic Sociològic MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Prevenció d’infeccions, malalties, accidents...
Repòs, relaxació, control de les emocions...
Mediambientals, prevenció social 10. Comunicar-se PARÀMETRES Expressió verbal Expressió no – Paralingüístic verbal MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Llenguatge clar, precís.
Com diu les coses, articulació de paraules, ritme veu, accentuació, riure, plor, expressions (ah, em..) Cinesis o del Gesticulació, moviments corporals, moviment expressions facials, postura, mirada...
Proxèmic Espai que utilitza l’individu Tàctil Tocar el cos d’un altre: pot provocar reaccions + o Canal corporal Físic Canal artificial Elements per modificar el cos Canal entorn Cultura, població, decoració entorn, netedat de la casa...
Percepció La persona percep el missatge i el verifica Persones de referència i relació Identifica persones de referència i estables i manté relacions significatives 11. Actuar segons les creences i valors PARÀMETRES Pràctiques relacionades amb seves creences i valors Efectes d’aquestes en la persona MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA les Dieta, vestuari, complements, lectura, pregària, reflexió, participació ONG...
Positius per la persona, integrada en la comunitat i es troba bé a nivell físic Freqüència d’aquestes pràctiques Concretar Temps que destina Concretar 12. Actuar per sentir-se útil PARÀMETRES Activitats que la fan sentir útil Efectes de les activitats Freqüència destinada a les activitats Temps que destina a les activitats MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Activitats significatives que proporcionen benestar a la persona (recolzament a la família, cura d’éssers vius, llegir...) Expressions i conductes que indiquen que la persona es sent valorada, es sent bé amb ella mateixa i fa allò que per ella dóna sentit a la vida.
Concretar Concretar 13. Recrear-se PARÀMETRES Activitats recreatives Efectes de les activitats Temps que dedica a les activitats MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA Nens: comportaments lúdics relacionats amb el seu estat de desenvolupament Adolescents i adults: pràctica esports, passatemps...
Plaer: somriures, crits, salts alegria Tranquil·litat: relaxació muscular, sensació de calma, serenitat Concretar 14. Aprendre PARÀMETRES Interès per aprendre Eines que utilitza coneixements Aprenentatges adquirits per MANIFESTACIONS D’INDEPENDÈNCIA L’usuari pregunta, escolta amb atenció, proposa alternatives, receptiu adquirir Utilitza diaris, revistes, llibres, TV... que ofereixen informació fiable i constatada en relació a temes vinculats amb la salut i sanitat Manifestació de comportaments, canvi d’actituds i habilitats per mantenir i millorar la salut.
...

Tags: