Tema 6 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del dret
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 05/02/2015
Descargas 2
Subido por

Descripción

TEMA 6: LA TRADICIÓ GERMÀNICA DEL S.XIX. ELS MÈTODES JURÍDICS. EL ROMANTICISME, L’ESCOLA HISTÒRICA DEL DRET DE F.K.V.SAVIGNY.

Vista previa del texto

TEMA 6: LA TRADICIÓ GERMÀNICA DEL S.XIX. ELS MÈTODES JURÍDICS. EL ROMANTICISME, L’ESCOLA HISTÒRICA DEL DRET DE F.K.V.SAVIGNY.
Tres tradicions jurídiques (1800-1850): •Tradició francesa (Codi de Napoleó i Escola de l’Exegesi) •Tradició del positivisme imperativista britànic (utilitarisme de Jeremy Bentham, John Austin) •Tradició germànica (filosofia del dret de l’idealisme, F.K. Von Savigny, i la Pandectística de B.Windscheid i G. Puchta) Condicions històriques: • Guerra contra Napoleó: nacionalisme pan-germànic.
• Polèmica per la introducció del Codi Civil a Prússia (1814): Savigny-Thibaut • Santa Aliança (1815) • Dels estats “post-westphalians” als “estats liberals” (1815-1848) • Desenvolupament industrial i liberal: Zollverein germànic (1834-1848) • Puixança de Prússia i davallada de l’Imperi Austrohongarès • Sturm und Drang, Romanticisme, Període Biedermeier (1815-1848) Període Biedermeier: Tradició intel.lectual: • Fenomenologia transcendental de I.Kant i fenomenologia dialèctica de W.H. Hegel • Pensament jurídic de la segona meitat del s.XVIII: “sistema iuris” i “usus modernus” (Pütter, escola de Göttingen) • Pensament jurídic de Leibniz (història interna i història externa) i Gustav Hugo (història del dret i “filosofia del dret positiu”) • Col.leccions de lleis dels Monarques il.lustrats (proto-codificacions: 1774; Allgemeines Landrecht: Codi Civil Prussià, 1776, Codex Theresianus) • Tradició universitària germànica x.XVIII • Pensament polític de Burke, de de Maistre, de de Bonald (tradicionalisme de la “contra-il.lustració”) Polèmica Thibaut-Savigny (1815): • A.W.Rehberg, Sobre el Codi de Napoleó i la seva introducció a Alemanya (1813) • A.F.J.Thibaut, Sobre la necessitat d’un Codi Civil General per Alemanya (1814) • F.K.v.Savigny, De la vocació de la nostra època per la legislació i la ciència del dret (1914) A.F.J.Thibaut F.K.v.Savigny Argumentació de Thibaut: • Introducció nacionalista • L’estat del dret civil, processal i penal és confús i poc clar • El dret actual és incomplet (font subsidiària habitual: dret romà i canònic, amb interpretacions múltiples) • Codi nacional prussià per acabar amb la inseguretat jurídica • Comissió d’experts (2-4 anys) Sistema de fonts: • Dret popular (instituts jurídics en els costums del poble) • Dret legislatiu (regla abstracta dels instituts jurídics formulada pel legislador) • Dret científic (descobriment i classificació de l’essència dels instituts jurídics efectuades pel jurista) ...