Dret processal: lliçó 9 (l'oficina judicial) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

LLIÇÓ 9, L’OFICINA JUDICIAL • Es la organització de caràcter instrumental que serveix de suport a l’activitat jurisdiccional de Jutges i Magistrats (art.435.1 LOPJ) i que s’ha creat amb la Llei 19/2003 que ha modificat també la LOPJ.
• La seva actuació es basa en: – Unitat – Principi de Jerarquia – Principi de divisió de funcions – Principi de coordinació – Criteris de funcionament de l’apartat 3 de l’art 435 de la LOPJ: agilitat, eficàcia, eficiència, racionalització del treball...
– Les places han de ser cobertes per funcionaris • L’element organitzatiu bàsic de l’oficina judicial és la unitat. Es preveuen 2 tipus d’unitats (Art. 436.2 de la LOPJ): – UNITATS PROCESSALS DE RECOLZAMENT DIRECTE • Aquella unitat de l’oficina judicial que directament assisteix als Jutges i Magistrats en l’exercici de les funcions jurisdiccionals i la direcció tècnic - processal correspon al Lletrat de l’AJ (437.1 LOPJ) • Existiran tantes com Jutjats, Sales o Seccions tingui el Tribunal – SERVEIS PROCESSALS COMUNS (art.438.1 LOPJ) • Aquella unitat que sense estar integrada en un òrgan judicial concret, assumeix tasques centralitzades de gestió (registre, repartiment d’assumptes, actes de comunicació, execució de resolucions...
Art.438.3 LOPJ) • També estan dirigides per un Lletrat de l’AJ ...