Resumen libro Bianco (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 4º curso
Asignatura Hª Asia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 09/10/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

Hª Asia Lucien Bianco, Asia contemporánea, Buenos Aires, Siglo XXI de España editores, Historia Universal volumen 33, 2002, 349 pg., ISBN: 84-323-02147 (vol.33).
Aquesta col·lecció va ser editada per primera vegada per Fischer Verlag a Alemania.
Busca exposar els fets de l'historia més importants, evitant el màxim possible la tradició historiogràfica europeista de mirar tot a través de les relacions amb Europa.
Utilitza sobretot com a base l'economia i cultura, que la seva influencia és suficientment important per l'historia. En tota la col·lecció han participat vuitanta especialistes de tota la geografia mundial. Podem comptabilitzar trenta-sis llibres, que embarquen des de l'historia a l'actualitat del planeta.
L'autor d'aquesta obra és, Lucien Bianco, va néixer al 1930, va estudiar al Ecole Normale Supérieure i a la Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes de París.
Va ser professor a l' Universitat de Harvard al 1964, durant molts anys va ser director d'estudis a la Ecole des Hautes Etudes a historia social a Paris.
El llançament de la seva obra al 1967, Els orígens de la revolució China 1915-1949, ha demostrat ser una gran influencia sobre l' historiografia especialitzada en China a França, i ha sigut traduïda a varis idiomes.
Bianco va criticar l'acord de pau del 1973 a Paris, que posava final a la Guerra del Vietnam, es va unir a les critiques sobre el tracte als presos politics pel govern del Vietnam del Sud.
Lucien Bianco en definitiva es especialista en l'historia social de China moderna i les seves obres més importants a més del abans esmentat i el que analitzarem, són Campesins sense el Partit[...] al 2001 i La crisis de Siam al 1970.
Comencem amb l'anàlisi pròpiament dit de l'obra, trobem una estructura per la classificació dels fets molt aclaridora i detallada, això es d'agrair per la lectura de llibres amb tanta informació. Són interessants els capítols on l'autor els titola amb una pregunta que tracta de contestar ell mateix.
Trobem el problema que l'obra al pertànyer a una col·lecció es troba limitada moltes vegades i obligada assenyalar segons quins períodes i processos a tractar. Dona la sensació, que com a resultat d'aquest problema, falten alguns processos importants o parts d'aquests que és possible pensar que els trobarem a un altre volum.
L'estudi que es realitza al volum, només tracta de la zona geogràfica d'Asia Oriental i Asia Meridional, no es toca ni el Pròxim ni el Mitja Orient, com ja hem dit es una col·lecció i a cada volum tracta sobre una zona geogràfica determinada i un període.
Aquest fet pot provocar l'aïllament o marginació de processos que van interactuar en diferents zones i èpoques històriques.
L'àrea que treballa sofreix una pressió demogràfica incalculable i és una de les que més importància ha tingut, té i tindrà a l'historia universal. Destaca els precipitats i greus canvis que s'han sofert a la zona en aquest segle XX. Per exemple, a la China que va passar d'un Imperi amb origen abans de Crist a la China Popular de Mao en unes decades.
Hª Asia Trobem una primera divisió en tres parts principals, la primera parla d'abans, la segona durant, i la tercera de desprès de la II Guerra Mundial. La primera part tracta sobre el sorgiment i desenvolupament que van ser capaços de tenir els nacionalismes. La segona part, tracta de com va poder influir la II Guerra Mundial en el triomf dels nacionalismes, destacant els pioners China i Japó al 1937. La tercera i última part, tracta sobre l'evolució d'aquest marc geogràfic a partir de les independències, revolucions o derrotes en alguns casos.
És destacable la percepció que tenim llegint l'obra de la participació de diferents col·laboradors, trobem interactuant diferents punts de vista sobre un aspecte determinat, però és agraïble que encara que hi pot tenir limitacions aquest tipus de projecte el resultat final es notable.
La percepció al llegir el volum, és que s'intenta una ruptura amb l' historiografia més tradicional i europeista, ja que aquesta només es fixa en les relacions dels altres continents amb Europa, és a dir, centralitzant l'historia. En aquest tipus d'obres trobem una historiografia més "regional", interessant i completa.
En definitiva, podem dir que aquesta publicació busca a un públic amb un interès previ en aquest tema i en l'historia però, el redactat facilita la lectura i l'enteniment a gent menys especialitzada.
M'agradaria destacar la tercera part del llibre, degut a que es la més extensa i la que sembla que li dona més "importància" l'autor. L'idea essencial en aquest període es veure la II Guerra Mundial en clau de ser un fet entre dos períodes, és a dir, rupturista.
Trobem en aquesta zona abans d'aquest fet, una tradició i submissió imperialista molt forta, que deixa pas a una independència dels diferents estats, motivada per la guerra que va ser un dels factor que va permetre un canvi d'ordre. Aquest procés no podria haver-ne fructificat sense tenir en compte uns antecedents a l'etapa anterior que ja estaven preparant el terreny. En aquesta etapa és molt influent el que s'anomena a l'obra, la Guerra del Pacífic, de 1914 a 1945 i amb Japó i Estats Units com a màxims protagonistes.
En definitiva, el que l'autor exposa és la problemàtica que l'expansió de Japó va trobar amb els processos nacionalistes en molts països que estaven colonitzats per europeus i en molts casos els va deixar seguir amb l'administració per por a augmentar els problemes, com per exemple Indoxina i els francesos.
Japó en molts d'aquets casos es va presentar com l'alliberador de la dominació "blanca", però progressivament el seu comportament va ser més agressiu que els dels europeus.
Una altre idea essencial del autor és el moment clau durant la II Guerra Mundial, que tant els nipons com europeus, necessitaren la població autòctona pels seus interessos bèl·lics i l'armaren per lluitar. Però, aquest fet provocà que molts d'aquells pobles sotmesos, que ara estaven armats, decideixen trencar amb aquest ordre i lluitar pel seu futur i per aconseguir l' independència, sobretot a l'Asia Sud-oriental.
Hª Asia Molt interessant es l'ultima part de l'obra, Mañana, dos millones de hombres. Trobem la reflexió de l'autor sobre la dinàmica que emportaran cinc dels set països més poblats del món i que estan en la zona geogràfica estudiada. Ell creu que al 2000, s'hauria de saber que futur tindran aquests països, i si seran claus en l'historia de l' humanitat, però l'autor es esclau del temps en el qual va escriure aquell llibre i no pot tenir unes conclusions totalment certes o evidents encara.
Personalment, penso que és molt encertada la seva preocupació per l'àmbit demogràfic, és un factor essencial, però sinó va acompanyat de la possibilitat d'un condicionament de subministrament de primeres matèries, una industrialització, un espai geogràfic òptim, etc. Aquest factor del dinamisme poblacional pot estar molt limitat. Demana a Occident i Orient que posin mans a l'obra per l'avituallament d'unes condicions òptimes, pel desenvolupament d'aquesta àrea tant important per l'historia i el futur de l' humanitat.
...