Apunts Economia i instruments analítics per l'estudi del Dret Tema 4 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Economia i instruments analítics per a l'estudi del Dret
Año del apunte 2013
Páginas 9
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5 – L’EMPRESA ALS MERCATS COMPETITIUS: 1. MERCAT DE COMPETÈNCIA PERFECTA: 1.1 CARACTERÍSTIQUES: -Els béns que s’ofereixen són tots iguals / idèntics / homogenis -Hi ha compradors i venedors que cap d’ells pot influir en el preu de mercat (preuacceptants).
-Les empreses poden entrar o sortir lliurement del mercat.
2. L’OBJECTIU DE L’EMPRESA: LA MAXIMITZACIÓ DE BENEFICIS: -Com prenen la decisió sobre quina quantitat produir? -Partim del supòsit que l’objectiu de l’empresa és maximitzar el benefici.
-Llei d’oferta: les empreses están disposades a produir i vendre més Q a mesura que augmenta P.
-Aleshores com maximitza beneficis? -Cost total: és la Q total que gasta per aconseguir factors de producció.
-Ingrés total: és la Q total que percep el productor per la venda de la seva producció.
-B = IT – CT -Al tema 4 hem analitzat l’estructura de costos i la relació amb l’oferta de l’empresa.
Veiem ara els ingressos… 3. TIPUS D’INGRESSOS: -Ingrés total: com que l’empresa al mercat competitiu és petita en relació al mercat, el preu ve donat per la situación de mercat. Per tant, l’ingrés total será proporcional a la Q de producción: IT = P x Q -Ingrés mitjà: ingres que obté per una unitat representativa del bé: IM = IT / Q à (P x Q) / Q à Preu (En totes les empreses dels mercats competitius l’IM és el preu del mercat.
-Ingrés marginal: ingres que obté si produeix 1u més: IMg = ^IT / ^Q à (en totes les empreses dels mercats competitius l’IMG és el preu del mercat).
-Ara ja coneixem què són i com funcionen els costos i els ingresos per a l’empresa competitiva: B = IT – CT.
-Ara sabem que l’empresa el que voldrà és maximitzar el diferencial entre IT i CT, per tal d’obtenir màxim benefici.
-Per tant, compra els costos i els ingressos.
3.1 MAXIMITZACIÓ DE BENEFICIS: -Però si pensem en termes marginals…   2   -Gràficament CMg = corba d’oferta.
L’empresa maximitza beneficis produint la quantitat per la qual CMg iguala l’IMg.
4. DECISIONS DE PRODUCCIÓ: -La decisió no és sempre quina quantitat produir.
-Pot decidir tancar temporalment: decisió a curt termini de no produir res durant un temps a causa de la situación del mercat.
-Pot decidir sortir definitivament del mercat: decisió a ll/t d’abandonar el mercat.
-Per què les decisions a c/t són diferents que a ll/t? -Perquè la majoria de les empreses no poden evitar els seus CF a c/t, però sí que poden estalviar-se’ls a ll/t. És a dir: • Tancar temporalment: segueix pagant CF, s’estalvia CV.
• Sortir definitivament del mercat: estalvia CF i CV.
4.1 DECISIONS DE PRODUCCIÓ A CURT TERMINI: -De què depèn la decisió de tancar? -Si tanca, perd els ingressos derivats de la venda, segueix pagant CF però estalvia CV de producció.
-Per tant, l’empresa tanca si l’ingrés que obtindria produint (preu) és menor que els costos variables de producción.
  3   -A curt termini (tancar), els CF són costos irrecuperables o costos enfonsats, però si la decisió és sortir, els CF no són irrecuperables. Ex: agricultor. A curt termini la mida dels CF no importa per a la presa de decisions.
-Gràficament: 4.1.1 UN EXEMPLE DE DECISIONS PERSONALS: -Els costos enfonsats també són importants a nivell individual: • Valor de veure una pel·lícula al cinema = 15 euros • Preu de l’entrada = 10 euros • Pagues l’entrada perquè benefici > cost -Si perds l’entrada en compres una altra? • Cost total que suposa comprar-ne una altra = 10 eu. + 10 eu. = 20 eu.
• El benefici segueix sent major que el cost d’oportunitat: 15 > 10 euros -Els 10 euros de l’entrada que ha perdut els considera com a costos enfonsats (irrecuperables) à compra una altra entrada.
4.2 DECISIONS DE PRODUCCIÓ A LLARG TERMINI: -De què depèn la decisió d’entrar o sortir del mercat? -Si surt, perd els ingressos derivats de la venda, però estalvia tant CF com CV de producción.
-Per tant, l’empresa surt si l’ingrés que obtindria produint (preu) és menor que els costos totals de producció.
-El criteri d’entrada és exactament l’oposat al de sortida.
  4   -Gràficament: -Resum:   5   5. ANÀLISI DELS GUANYS: -Empresa competitiva: màx. B à P = CMg -Exercici: • Completeu la taula d’una empresa competitiva i dibuixeu les corbes de cost.
• Quina Q maximitza beneficis? Calcula’ls.
6. LA CORBA D’OFERTA DEL MERCAT COMPETITIU: -Ara que ja hem vist la corba d’oferta de l’empresa, passem a veure com es trasllada això a la corba d’oferta del mercat: -A curt termini: és difícil que les empreses entrin o surtin del mercat, per això en aquest horitzó temporal estudiem el mercat amb un nombre d’empreses fix.
-A llarg termini: el nombre d’empreses es pot ajustar a les condicions del mercat. Per això estudiem un mercat amb un nombre d’empreses canviant.
  6   6.1 A CURT TERMINI: -Considerem un mercat amb 1000 empreses idèntiques.
-Per un preu donat l’empresa ofereix Q tal que P = CMg.
-Mentre el preu > CVM les corbes de CMg = corbes d’oferta.
-Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + Qs4 + … + Qn -Com que les empreses són idèntiques Qs = n * Qs1 6.2 A LLARG TERMINI: -Suposem igual accés a tecnología i L à les corbes de cost idèntiques.
-Mentre P > CTM à entren empreses i quan P < CTM à surten.
-Fins al punt on P = CTM. En aquest punt les empreses que ja hi són encara no marxen i les que no hi són no entren per manca d’incentius.
-La lliure entrada i sortida obliguen a P = CTM mínim perquè les empreses produeixen al punt d’escala eficient. B = 0.
-Per entendre la condició de guanys 0 a llarg termini: B = IT – CT.
-A nivel econòmic el cost inclou tots els costos d’oportunitat monetaris o no, explícits, implícits.
-Per tant, el que significa és que a llarg termini, els ingressos de l’empresa han de comensar als amos per tots els costos d’oportunitat (temps, diners, esforç, etc).
  7   6.3 EXEMPLES DINÀMICS: -El mercat comença en equilibri a llarg termini. P = Qs = Qd -Amb les empreses tenint guanys 0.
- Aleshores un increment de la demanda fa augmentar el preu, P1 à P2 -I les empreses tenen benefici a curt termini.
- Els beneficis fan que entrin noves empreses al mercat.
-L’oferta augmenta i el preu disminueix. P2 à P1 -I es restaura l’equilibri a ll/t. Amb més empreses que satisfan la major demanda.
  8   6.4 A LL/T L’OERTA SEMPRE ÉS TOTALMENT ELÀSTICA? No sempre: -Recursos limitats: si entren més empreses els factors de producción resulten més cars i això fa augmentar els costos i el preu final.
-Costos diferenciats entre empreses: les noves empreses que entren tenen costos més elevats. El preu ha d’augmentar per a que aquestes empreses entrin.
  9   ...