4. Exploració neurològica en l'aparell locomotor (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Avaluació Clínica en Fisioterapia de l'Aparell locomotor
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 15/11/2014
Descargas 37

Vista previa del texto

Exploracio neurologica en l’aparell locomotor.
1. Extremitats superiors.
Plexe: conjunt d’arrels que s’uneixen formant un entramat nerviós que ens donarà una sèrie de nervis perifèrics que donaran una innervació a la musculatura que ens permetrà fer els moviments de les articulacions. Aquest nervis aniran donant ramificacions a un grup de músculs determinats.
- Braquial: intervindran de C4 fins T2. Aquest acabarà donant el nervi axil·lar, el radial, el medial, el cubital i el musculocutani.
1.1. Exploració articular.
  Espatlla: o Abducció C5 (en solitari) o Adducció C6 i C7.
Colze: o Flexió C5 i C6 (reflexe bicipital) o Extensió C6 i C7.
  Canell: o o Dits: o o Flexo-extensió C6 i C7.
Prono-supinació C6.
Flexo-extensió C7 i C8.
Músculs de la mà T1.
1.2. Exploració de proximal a distal.
- - - - - Nervi accessori: innerva el múscul trapezi.
Nervi escapular dorsal: innerva al múscul romboides.
Nervi dorsal llarg: innerva al múscul serrrato anterior, la seva paràlisis produeix aleteig de l’escàpula al pressionar amb el palmell de les mans contra la pared (patologia de l’escàpula alada) Nervi pectoral extern: innerva al múscul pectoral major (fascicle clavicular), es palpa quan el braç del pacient està per sobre de la horitzontal i empeny cap endavant contra la mà del examinador.
Nervi pectoral intern: innerva la porció esterno-costal del múscul pectoral major, es palpa quan el pacient abdueix el braç contraresistència.
Nervi supraescapular: passa per sobre de l’escàpula protegit per un lligament. Inerva al múscul supraespinós (abducció del braç) i al múscul infraespinós (rotació externa del braç. Mantenint el colze en angle recte i prevenint la abducció del braç.
Nervi toracodorsal: innerva al múscul dorsal ample..
Nervi subescapular: innerva al múscul rodó major, es palpa quan el pacient abdueix el braç, prèviament elevat.
Nervi musculcutani: innerva al múscul bíceps braquial que es pala quan el pacient flexiona el braç supina contra resistència (bíceps supinador i posteriorment flexor).
Nervi axil·lar: innerva al múscul deltoides.
Nervi radial: innerva a extensors i supinadors: o Múscul tríceps braquial que es palpa quan el pacient fa extensió del braç contra resistència recolzant el colze sobre la taula.
o Múscul supinador llarg que es palpa amb la flexió del braç contra resistència mantenint-lo en una posició neutra entre pronació i supinació o Músculs radials externs: extensió del canell, en inclinació radial.
Nervi interossi posterior (branca del radial): innerva extensors i supinadors: o Múscul cubital posterior, extensió del canell, en inclinació cubital.
o Múscul extensor comú dels dits, es palpa quan estan la ma del pacient fermament subjecta, fem una extensió de les metacarpofalàngiques.
o Múscul abductor llarg del polze, localització palmar al tendó del extensor curt del polze, al abduir el polze en l’articulació trapezi-metacarpiana.
o Múscul extensor llarg del polze, el tendó es pot palpar quan el pacient extern el polze a nivell de l’articulació interfalàngica.
o Múscul extensor curt del polze, extensió del polze contra resistència a nivell de l’articulació metacarpofalàngica.
- - - Nervi medià: innerva flexors i pronadors.
o Múscul pronador rodó, pronació del avantbraç contra resistència.
o Múscul palmar major, flexió en inclinació radial del canell.
o Múscul flexor superficial dels dits, flexió del dit a nivell de l’articulació interfalàngica proximal amb la falange proximal fixada; però no elimina la flexió de la interfalàngica proximal per el flexor profund dels dits. (per valorar seccions d’aquest múscul es bloqueja la resta de dits per observar el dit corresponent) o Múscul abductor curt del polze, abducció del polze contra resistència cap el pla que forma angle recte amb el palmell de la mà.
o Múscul oponent del polze, tocar la base del dit petit amb el polze.
o Primer múscul interosi-lumbrical (innervat també per el nervi cubital) extensió del dit per la seva articulació interfalàngica proximal, amb l’articulació metacarpofalàngica híperestesa i fixada.
Nervi interossi anterior (branca del medià): o Múscul flexor profund del primer i segon dit, el pacient ha de flexionar la falange distal del índex contra resistència i amb la falange fixa.
o Múscul flexor llarg del polze, el pacient flexiona la falange distal del polze contra resistència mentre es fixa la falange proximal.
Nervi cubital: o Múscul cubital anterior, abducció del dit petit o flexió e inclinació cubital del canell.
o Múscul flexor profund del tercer i quart dit, el pacient flexiona la articulació interfalàngica distal contra resistència, mentre es fixa la falange mitja.
o Múscul abductor del dit petit, inclinació cubital del dit petit contra resistència, mantenint el dors de la ma i els dits plans sobre la taula.
o Múscul flexor del dit petit, flexió del dit petit per l’articulació metacarpofalàngica amb les articulacions interfalàngiques esteses.
o Múscul primer interossi dorsal, inclinació radial del dit index mentre la palma i els dits es troben plans a sobre la taula.
o Múscul segon interossi palmar, mentre la palma i els dits estan plans sobre la taula, inclinació cubital del dit índex.
o Múscul adductor del polze, el pacient ha d’abduir el polze contra resistència, cap el pla que forma l’angle recte amb la palma de la mà. (signe de Froment) 2. Exploració de les extremitats inferiors.
2.1. Exploració articular.
- - - Maluc: o Flexió L2 i L3 o Extensió L4 i L5 Genoll: o Extensió L3 i L4 (reflexa rotulià) o Flexió L5 i S1 Turmell: o Flexió dorsal L4 i L5 o Flexió plantar S1 i S2 (reflexa aquíli) 2.2. Exploració perifèrica.
- - - - Nervi femoro-cutani: nervi sensitiu, que pot ser comprimit a nivell del lligament inguinal ocasionant dolor i parestèsies característiques conegut com meràlgia parestèsica o malaltia de Roth.
Nervi femoral o crural: per sobre el lligament inguinal innerva al múscul psoes ilíac (l’explorem quan el pacient realitza flexió del maluc). Distal al lligament inguinal, innerva al múscul quàdriceps (extensió del genoll contra resistència) i al múscul sartori (flexió, rotació externa i abducció del maluc) Nervi obturador: innerva al múscul adductor menor, el adductor medià, el recte intern, el adductor major (compartida amb nervi ciàtic), el pectini (compartida amb el nervi crural) i el múscul obturador extern.
Nervi ciàtic: innerva els músculs semitendinós, semimebranós i el bíceps femoral.
Posteriorment es divideix en: o CPE (ciàtic popliti extern) o peroneo comú: molt superficial en el coll del peroné. Innerva:  El compartiment anteroextern de la cama: múscul tibial anterior, múscul extensor comú dels dits, múscul extensor propi del primer dit i múscul peroneo anterior.
 El compartiment extern: múscul peroneo lateral curt, múscul peroneo lateral llarg i, en el peu, múscul extensor curt dels dits.
L’explorem dement al pacient que realitzi una flexió dorsal del peu (branca peronea profunda) i pronació del mateix (branca peronea superficial ).
o CPI (ciàtic popliti intern) o tibial: innerva els bessons, el soli i els músculs del compartiment posterior profund: múscul tibial posterior, múscul flexor comú dels dits, múscul flexor llarg del primer dit.
Es divideix en: els nervis plantar extern i intern, que innerven tota la musculatura intrínseca del peu.
L’explorarem comprovant la potencia de flexió dels dits del peu. La debilitat de flexió del primer dit reflexa alteració en el nervi plantar intern, mentre que la resta de dits ens indica afecció del nervi plantar extern.
...