Peroxisomes (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Biologia Cel·lular
Profesor L.B.S.
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 15/09/2015 (Actualizado: 20/09/2015)
Descargas 9
Subido por

Descripción

Apunts del tema de peroxisomes.

Vista previa del texto

PEROXISOMES Participen en el metabolisme relacionat amb l’H2O. Tenen origen ENDOSIMBIÒTIC. És un grup d’orgànuls heterogeni que es troba en les cèl·lules animals. En les vegetals són diferents i s’anomenen glioxisomes. No fan més d’1 micra de diàmetre. Són d’ estructura cristal·lina amb enzims a dins, els quals fan reaccions d’oxidació útils sense rendiment energètic.
OXIDACIONS Realitzen oxidacions mitjançant oxidases, les quals formen H2O2 (tòxic per les cèl·lules, però està controlat) a partir d’àcids grassos de més de 20 carbonis. Mitjançant catalases es forma H2O + O2 a partir de la degradació del H2O2 (per evitar que s’acumuli en grans concentracions i també s’usa per oxidar a altres compostos).
GLICOXILAT És una variació del cicle de Krebs. També intervenen els mitocondris. Les cèl·lules vegetals transformen lípids (àcids grassos) en hidrats de carboni que faciliten la distribució per la planta (llavors riques en àcids grassos). Les llavors germinen usant energia per créixer.
Glioxilat + AcetilCoA  Malat  Síntesi de glucosa.
BIOGÈNESI Quan la cèl·lula creix, els peroxisomes també i es divideixen. Per créixer calen lípids i proteïnes.
No tenen DNA propi, per tant es transporten les proteïnes (creades amb el DNA del nucli) de fora. La membrana prové de lípids incorporats (fusió amb Reticle Endoplasmàtic Llis (REL)).
La catalasa és una proteïna de quatre cadenes polipeptídiques iguals (s’oligomeritza, estructura terciària) i conté una seqüència senyal SKL (Ser-Lys-Leu) i es troba al C-terminal. La senyal més comuna és la PTS-1 (senyal de transport cap als peroxisomes), però n’hi ha altres com la PTS-2. El PTS-1R reconeix la proteïna i aquesta és transportada als peroxisomes. Un cop incorporada, el receptor és reciclat.
MALALTIES Existeixen malalties per el mal funcionament dels peroxisomes.
- Zellweger: mutacions de proteïnes fan que els peroxisomes no funcionin correctament ja que no s’importen els enzims.
Andrenoleucodistròfia lligada al X: àcids grassos llargs s’esterifiquen allà i falta l’enzim que uneix CoA a l’Acetil.
...