Model examen 2 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments Psicobiologia
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 02/10/2014
Descargas 22
Subido por

Vista previa del texto

Espai grapa Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00        Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa amb el vostre codi personal Examen 10.507 19 01 13 EX Fitxa tècnica de l'examen • Comprova que el codi i el nom de l’assignatura corresponen a l’assignatura en la qual estàs matriculat.
• Només has d’enganxar una etiqueta d’estudiant a l’espai corresponent d’aquest full.
• No es poden adjuntar fulls addicionals.
• No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
• Temps total: 2 h.
• En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l’examen, quin o quins materials poden consultar?    NO   • Valor de cada pregunta:  Les preguntes 1 i 6 tenen un valor d'1 punt cadascuna. Les preguntes 2, 3, 4 i 5 tenen un valor de 2 punts cadascuna     • En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? NO Quant?       • Indicacions específiques per a la realització d’aquest examen:       Enunciats 1. Principals avantatges i inconvenients de treballar amb animals com a subjectes experimentals en recerca en psicobiologia.
Els principals avantatges són que permeten un control exhaustiu de l’historial de l’individu (naixement, dieta, condicions de manteniment, possibles malalties, etc.), facilitat en la manipulació i, sobretot, la possibilitat d’aplicar tècniques que èticament no seria possible aplicar en humans.
Els inconvenients són que hi ha certes diferències estructurals i funcionals entre espècies que poden fer que els resultats no siguin directament extrapolables. A més, els animals no poden verbalitzar els estats en els quals es troben, amb la qual cosa l’investigador ha d’inferir quins són, cosa que pot donar lloc a interpretacions errònies dels processos que s’estudien.
Pàgina 1 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 2. Tipus de neurones segons la seva morfologia. Explica les principals característiques.
Segons la seva la morfologia podem distingir entre neurones unipolars, bipolars i multipolars.
Unipolars: són les neurones més simples i predominen en el SN dels invertebrats. Del soma surt una sola prolongació que es pot ramificar en moltes branques. En mamífers són d'un tipus especial anomenat pseudomonopolars.
Bipolars: Del cos cel·lular surten dues prolongacions. Es troben principalment en els sistemes sensorials, com les cèl·lules bipolars de la retina Multipolars: És el tipus de neurona més comú en el SN dels vertebrats. Del soma surt l'axó i diverses ramificacions dendrítiques. Segons la longitud de l'axó les podem dividir en Golgi I (axó llarg ) i Golgi II (axó curt).
3. Com afectaria el bloqueig del tancament dels canals de sodi controlats per voltatge a la repolarització del potencial d'acció? Justifica la teva resposta.
La repolarització del potencial d’acció segueix la fase de despolarització i es caracteritza pel fet que el potencial de membrana va recuperant la seva negativitat interna fins assolir el valor del potencial de repòs.
La repolarització s’explica pel tancament dels canals de sodi controlats per voltatge, i per l’obertura dels canals de potassi controlats per voltatge. Així, mentre deixa d'entrar sodi, comença a sortir potassi a favor de gradient electroquímic. Per tant, el bloqueig del tancament dels canals de sodi controlats per voltatge farà que el sodi segueixi entrant i no es produirà la repolarització encara que el potassi surti.
4. Què és un potencial excitador postsinàptic (PEP)? Característiques i fonaments iònics.
Un PEP és una despolarització de la membrana postsinàptica que s'observa a les sinapsis excitadores. Són potencials locals i, per tant, la seva amplitud és proporcional a la intensitat de l'estimulació que el provoca.
Aquesta despolarització arriba com a màxim a valors de -10 mV i es propaga per la membrana de manera electrotònica, és a dir, de manera passiva i amb pèrdua d'intensitat fins a desaparèixer.
Es produeixen per l'obertura de canals actius controlats per lligand que deixen passar sodi i potassi simultàniament.
5. Imagina un trastorn psiquiàtric en què es requereix l’augment de la resposta postsinàptica en les sinapsis dopaminèrgiques per tractar d’alleugerir alguns símptomes. Quina d'aquestes substàncies escolliries per aquest objectiu? Raona la teva resposta.
a) Un inhibidor de la recaptació de la dopamina.
b) Un antagonista dopaminèrgic postsinàptic.
c) Un inhibidor de l'obertura dels canals de calci presinàptics.
De les tres opcions l'única que suposaria un augment de la resposta postsinàptica és la inhibició de la recaptació de dopamina, ja que augmentaria la disponibilitat de dopamina a l'espai sinàptic i per tant augmentaria l'activació dels receptors postsinàptics.
Pàgina 2 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 6. Situa al costat del nom de cada estructura de la següent llista el número que li correspon en el dibuix.
Fixa’t que en els dibuixos hi ha més números que estructures a localitzar; només has d’escriure UN SOL número per a cada estructura Lòbul frontal........... 1 o 2 Cissura de Silvi o lateral .......... 9 Cos callós ................ 13 Hipotàlem........ 12 Àrea visual primària ......... 8 Pàgina 3 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 Pàgina 4 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 Pàgina 5 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 Pàgina 6 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 Pàgina 7 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 19/01/2013 09:00 Pàgina 8 de 8 ...