Exàmens V (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 4º curso
Asignatura Endocrinologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/08/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

362 APMED.UdL d) Si existeix infiltració traqueal, sense evidència de metàstasis a distància, realitzarem una cirurgia agressiva, amb la intenció d'eliminar el màxim de teixit tumoral possible. e) La dosi de levotiroxina sòdica després de la cirurgia ha de ser suficient com per mantenir els nivells de tirotropina dins de la normalitat. (ha de ser suficient per mantenir els nivells de tirotropina per sota de la normalitat) 14.- Pacient home de 43 anys que portem a la consulta externa pel seguiment d'un carcinoma fol·licular de tiroide, mínimament invasiu, intervingut amb tiroïdectomia total fa un any, amb posterior tractament ablatiu amb radio-iode. Assenyaleu l'opció certa: a) Si el considerem lliure de malaltia li donarem d'alta per fer seguiment pel seu metge de família. b) Una tiroglobulina estimulada indetectable, després de l'administració de TSH recombinant o bé de la suspensió de la levotiroxina sòdica, és suggestiva d’absència de malaltia neoplàsica. c) El PET amb PD-glucosa és fonamental per avaluar la remissió complerta i el pronòstic. d) Demanarem un rastreig corporal total amb radio-iode o un SPECT per avaluar la presència de malaltia residual. e) La presencia de anticossos anti tiroglobulina és diagnòstica de persistència de malaltia. 15.- Consulta una dona de 27 anys amb símptomes de taquicàrdia, tremolor, nerviosisme, pèrdua de pes, hipersudoració i intolerància a la calor. A l'exploració hi ha exoftàlmia bilateral de predomini dret. Quina afirmació considereu correcta?: a) La gammagrafia tiroïdal és imprescindible per al diagnòstic b) L'exoftàlmia no pot tenir relació amb el possible hipertiroïdisme, ja que en aquest cas hauria de ser simètrica e) La tirotropina (TSH) serà probablement elevada d) La tiroxina lliure (T4L) serà probablement baixa e) Les TSI (immunoglobulines estimuladores de la tiroide) seran probablement positives 16.- Si la pacient del cas anterior decidim que s'ha de tractar amb radio-iode què hauríem de tenir en compte?: a) Hi ha risc d'agranulocitosi APMED.UdL 363 b) Pot empitjorar I'oftalmopatia c) Pot aparèixer hipotiroïdisme d) Totes són certes e) Només b) i c) són certes 17. En l’hipotiroïdisme secundari: a) La dosi substituvia de tiroxina s’ajusta pels nivells de T4 lliure b) La dosi substitutiva de tiroxina s’ajusta pels nivells de TSH (en hipotiroïdisme primari) c) Si hi ha un hipocortisolisme associat s’ha d’iniciar la tiroxina abans d’iniciar el tractament de l’hipocortisolisme d) Cursa amb una TSH elevada com a conseqüència del dèficit d’hormones tiroïdals e) L’associació amb altres dèficits hormonals és excepcional 22. Contesteu la falsa, entre les complicacions post-operatòries d’una tiroïdectomia hi ha: a) Hipoparatiroïdisme transitori b) Hipotiroïdisme permanent c) Hematoma asfíctic d) Lesió recurrencial e) Apnea de la son Glàndules suprarenals 12. Assenyala la resposta falsa pel que fa a les masses suprarenals que es detecten casualment: a. La PAAF s'ha de fer com evaluació inicial en les masses de més de 4 cm. b. El feocromocitoma presenta unes característiques en el RMN que ajuden a orientarse en el diagnòstic. c. La majoria dels incidentalomes suprarenals solen ser adenomes no funcionants. d. Cal descartar amb proves bioquímiques la producció tumoral de glucocorticoides, mineralcorticoides i catecolamines o els seus metabòlits. e. La virilització és un signe que ens ha de sospitar un carcinoma suprarenal. 13. Una pacient de 27 anys ve al servei d’urgències per anys de malestar general, dolor abdominal, nàusees i vòmits. Com únic antecedent presenta un hipotiroïdisme primari, diagnosticat fa 1 any. La TA és de 70/40mmHg i a l’exploració física només 364 APMED.UdL detecta hiperpigmentació de mucoses i signes de deshidratació. Marca la resposta falsa. a. Amb la sospita d’una insuficiència suprarenal primària, iniciarem tractament intensiu amb sèrum i glucocorticoides endovenosos amb dosis d’estrès (per exemple hidrocortisona 100mg/8h). b. Abans d’iniciar el tractament és indispensable fer una analítica per determinar el cortisol per confirmar el diagnòstic. c. Si els nivells de cortisol a l’analítica que s’ha fet abans d’iniciar el tractament és lleugerament baix (230nmol/L) indicarem una prova d’ACTH (Synactech®) per confirmar el diagnòstic d’hipocortisolisme. d. El cortisol d’orina de 24h no serveix per confirmar el diagnòstic d’insuficiència suprarenal. Aquesta determinació s’utilitza com a sospita d’hipercortisolisme. e. Si es confirma el diagnòstic de sospita d’adrenalitis autoimmune la pacient necessitarà tractament crònic amb glucocorticoides i mineralcorticoides. 14. Quines de les mesures següents recomanaria un pacient amb insuficiència suprarenal crònica? a. Ingerir almenys 5g de sal al dia. b. En cas d'infecció respiratòria lleu anar al seu CAP perquè li administrin hidrocortisona per via parenteral. c. En cas de patir una gastroenteritis aguda amb vòmits persistents, doblar o fins triplicar la dosi habitual via oral. d. Portar sempre a sobre alguna placa o documentació identificativa de la seva malaltia. e. Cap de les anteriors és correcta. 15. Ve a la consulta una dona de 50 anys amb HTA mal controlada amb tres fàrmacs. Assenyala la resposta correctes a. S'ha de descartar una causa secundària, amb el feocromocitoma com causa d'origen endocrina més freqüent. b. S'ha de descartar una causa secundària, amb hiperaldosteronisme primari com a causa d'origen endocrí mes freqüent. c. La presència d'un potassi elevat i acidosi metabòlica ens fa sospitar un hiperaldosteronismo primari. d. Si ACTH està suprimida sospitarem 1 hiperaldosteronisme primari. e. Totes són falses. APMED.UdL 365 16. Pacient home de 69 anys que consulta per quadres intermitents de cefalea, sudoració i taquicàrdia acompanyats de crisi d'HTA (210/110mmHg). Sospitarem que tindria un feocromocitoma. Assenyala la resposta correcta: a. Com a primera mesura dóna diagnòstica realitzarem una RMN que és la prova més sensible i específica per detectar feocromocitomes. b. Com a primera mesura dóna diagnòstica realitzarem una determinació de catecolamines i metanefrines en orina de 24 hores. c. En cas que el feocromocitoma fora múltiple, o s'hagi detectat en una edat jove, descartaríem gairebé amb seguretat total com a causa genètica. d. Si trobem 1 feocromocitoma menor de 2 com el tractament a llarg terme pot ser tant mèdic com quirúrgic. e. Les respostes A i D són correctes. 17. Assenyala la resposta falsa en relació a la hiperplàsia suprarenal congènita o dèficit de 21-hidroxilasa: a. La forma "no clàssica" de la malaltia pot passar desapercebuda en els homes. b. És una malaltia d'herència autosòmica recessiva. c. El diagnòstic bioquímic es fa mesurant els nivells de 17-hidroxiprogesterona en sang. d. Els portadors en heterozigosi d'una mutació lleu presentessin símptomes lleus d'hiperandrogenisme en la pubertat i els portadors en heterozigosi d'una mutació greu es diagnostiquessin en la infància per signes de virilització acompanyats o no de dèficit de glucocorticoides. e. S'utilitzen dosis baixes de dexametasona nocturna pel tractament de les formes lleus. 26. Una dona de 55 anys consulta a urgències per astènia intensa, dolor abdominal i vòmits. La pacient està conscient, deshidratada, hipotensa 70/40mmHg i taquicàrdica 110bpm. Com a únic antecedent d’interès té un hipotiroïdisme primari autoimmunitari diagnosticat als 30 anys. Per aquest motiu, pren levotiroxina diàriament. Quina de les següents és falsa? a) Una hiperpigmentació a les línies palmars, genives o cicatrius recents orienten al diagnòstic etiològic. b) Si s’objectiva que la pacient està hiperpigmentada el diagnòstic més probable és el coma mixiedematós per abandonament de la presa de tractament substitutiu tiroïdal c) Una glucèmia normal amb cossos cetònics a la sang capil·lar negativa, descartaria el diagnòstic de cetoacidosi diabètica. ...