Pràctica 3: CarboxiHb en sang (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Sara Sanz Pràctica 3 : determinació de carboxihb en sang El CO és un gas incolor, inodor, insípid i no irritant que s’origina durant la combustió incompleta del carboni. Les fonts més freqüents són estufes, calderes, forns i automòbils en mal funcionament.
En la intoxicació per CO una part de l’hemoglobina es troba en forma de COhb. El percentatge de HbCO és l’únic indicador disponible als laboratoris d’urgències però no presenta una bona correlació amb la gravetat i el pronòstic de la intoxicació.
Què és el que fem? 1) Lisi dels eritròcits aigua + NH3 + mostra o calibrador. Agitar per inversió 2) Reducció de la oxihemoglobina es redueix Oxihemoglobina (HbO2) a Hemoglobina mitjançant ditionit sòdic en medi alcalí 3) Mesurar absorbància a:  542nm (punt màxim absorció HbO2  556nm (punt isosbèstic = punt de l’espectre on es tallen totes les corbes de cada component). En la següent imatge és el punt amb un asterisc La toxicitat del CO és deguda a la seva combinació amb la HB per formar COhb, la qual no pot transportar O2 perquè ambdós gasos (O2 i CO) reaccionen amb el grup hemo de la Hb i aquesta té una afinitat pel CO unes 240 vegades més que pel O2.
La Hb pot estar present en diverses formes en funció de l’estat d’oxidació i/o coordinació del ferro hèmic: Cadascuna d’aquestes formes de l’Hb presenta un espectre d’absorció visible característic.
El quocient A542/A556 correlaciona amb el percentatge de COHb de la barreja. La gràfica es farà:  X  percentatge de HbCO dels calibradors  Y  A542/A556 5 ...