Sessió 2-exercici3 (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació (Periodisme) Pràctica 2 Nom: Mónica Guberna i Arnau Lleonart 3 errors 8,5 REVISIÓ DOCUMENT “PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA MORFOLOGIA ” II.
1) Expliqueu la diferència entre “àmbit” i “registre”, busqueu la classificació de cada un que fa el document i reproduïu-ne algun exemple concret.
Què s’entén per àmbit És un criteri geogràfic que classifica els trets lingüístics segons si són més o menys habituals en diferents dialectes de la llengua.
Què s’entén per registre És un criteri de nivells de l’ús de la llengua segons el qual s’admeten o no uns trets lingüístics determinats.
Classificació per àmbit Classificació per registre Exemple d’una solució per tipus d’àmbit Exemple d’una solució per tipus de registre Distingeix entre àmbit general i àmbit restringit. Un tret d’àmbit general serà aquell que sigui present en, com a mínim, dos del cinc dialectes del català. Un tret d’àmbit restringit, en canvi, serà aquell que tan sols forma part d’un dialecte però que compta d’un cert prestigi.
Es diferencia entre registres formals i registres informals. El primer és gramaticalment més correcte, conceptualment més equilibrat i estèticament més elegant. Utilitza un llenguatge més elevat. El segon es caracteritza per, sense perdre la correcció, l’equilibri ni l’elegància, no renunciar a l’espontaneïtat d’expressió. Utilitza un llenguatge més planer que els registres formals.
Àmbit general: La distinció entra la a i la e àtones, pròpia de l’occidental i del valencià.
Àmbit restringit: L’emmudiment de la –r final dels infinitius.
Registre formal: L’omissió de l’article davant els noms de persones que habitualment l’usen.
Registre informal: Dins de l’àmbit restringint (parlars baleàrics i alguerès), són pròpies les formes nostro i vostro.
2) Quines diferències hi ha entre els dos tipus de registre? Doneu-ne un exemple de cada un extret de la programació dels mitjans.
Diferències: Es diferencia entre registres formals i registres informals. El primer és gramaticalment més correcte, conceptualment més equilibrat i estèticament més elegant. Utilitza un llenguatge més elevat. El segon es caracteritza per, sense perdre la correcció, l’equilibri ni l’elegància, no renunciar a l’espontaneïtat d’expressió. Utilitza un llenguatge més planer que els registres formals.
Exemple: Registre formal: TN Registre informal: Caçadors de bolets Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació (Periodisme) 3) D’acord amb el document, a) corregiu els enunciats següents perquè s’adaptin al model de llengua estàndard oral per a l’àmbit general i el registre formal, i b) indiqueu en quins àmbits o registres es podrien usar tal com estan, o si no es podrien usar en cap.
1. Alguns cambrers han decidit escollir un regal pel xef.
a) Alguns cambrers han decidit escollir un regal per al xef.
2. Los dos ocells picotegen lo terra.
a) Els dos ocells picotegen el terra.
b) No es pot usar en cap àmbit.
b) Àmbit restringit (quin?) i registre informal.
3. Tots els anys ha anat al metge a recollir el certificat.
a) Cada any ha anat al metge a recollir el certificat b) No es pot usar en cap àmbit.
4. La Jennifer Lawrence va guanyar l’Oscar a la millor actriu principal.
a) Jennifer Lawrence va guanyar l’Oscar a la millor actriu principal.
b) Àmbit general, registre informal.
5. El judici va començar amb la intervenció de l’advocadessa de l’acusat.
a) El judici va començar amb la intervenció de l’advocada de l’acusat.
b) No es pot usar en cap àmbit.
6. La trama es basava en la dubte del protagonista.
a) La trama es basava en el dubte del protagonista.
b) No es pot usar en cap àmbit.
7. La solució era més comú del que es pensaven.
a) La solució era més comú del que pensaven.
b) No es pot usar en cap àmbit.
8. La secretària va comprar els llàpissos per als hòmens.
a) La secretària va comprar els llapis per als homes.
b) llàpissos no es pot usar en cap àmbit. Hòmens, és de l’àmbit general.
9. Hai de venir amb les dos solucions preses a) He de venir amb les dues solucions preses b) El tret hai no és recomanable. No fer la flexió de gènere del numeral cardinal dos és admissible.
10.Va conèixe’t quan eres jove.
a) Et va conèixer quan eres jove.
b) No es pot usar en cap àmbit.
...