Cas pràctic patologia. (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Patologia de l'Audició
Profesor D.L.
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 23/03/2015 (Actualizado: 23/03/2015)
Descargas 1

Vista previa del texto

PATOLOGIA. Casos Pràctics CAS 1.
- Nen de 4 anys.
- Clínica:    Infeccions de les vies respiratòries superiors (VRS).
Es toca l’orella freqüentment.
Està molt distret.
-Acumetria:  Rinne – bilateral. Weber ?? -Exploració :    Hipertrofia adenoide Pèrdua de matisos de la membrana timpànica.
Bombolles a l’orella mitjana.
Descartariem otitis aguda a que té un retràs del llenguatge. Hauríem de fer-li una audiometria adaptada a la seva edat.
TIMPANOGRAMA  hauríem de fer-li una audiometria infantil.
*OTITIS MITJANA CEROSA Tractament: treure els adenoides i posar un drenatge. Seguidament necessitaria un tractament logopèdic (el pot començar abans, ja que després la seva millora serà més ràpida).
1/3 de nens en les guardaries tenen OTITIS SEROSA  no tots tenen retràs del llenguatge.
CAS 2.
- Noia de 19 anys.
- Clínica:  Estadis: otàlgia (dolor orella) + febre + sensació de tapament de l’orella dreta + otorrea, seguit d’una millora.
- Acumetria:  Rinne – dret; Weber dret.
- Otoscopia   Otorrea en CAE.
Perforació timpànica.
AUDIOMETRIA: neurosensorial. Tot i que el més normal en perforació del timpà sol ser un audiograma de transmissió o mixta. *Pot sortir Rinner – sent una neurosensorial.
*OTITIS MITJANA AGUDA Tractament mèdic. Miringoplastica.
CAS 3.
- Dona de 32 anys.
- Clínica:   Hipoacusia progressiva bilateral que empitjora amb l’embaràs.
Acúfens a l’orella dreta.
- Acumetria:  Rinne – bilateral; Weber ORELLA ESQUERRA.
- Otoscopia:  Normal *OTOESCLEROSIS.
Proves: podríem fer; l’audiometria (amb emmascarament per acúfens), la timpanometria, potencials evocats (no són necessaris perquè la via òssia està bé, són útils en cas d’hipoacusia neurosensorial), audiometria verbal (els demanen segons el que surt en l’audiometria tonal., etc.
CAS 4.
- Home de 45 anys.
- Clínica:    Otorrea fètida de varis anys per l’orella dreta.
Hipoacusia esquerra.
Antecedents d’otitis durant la infància.
- Acúmetria:  Rinne – dret; Weber dret.
- Otoscopia:   Abundants pells en CAE.
Perforació perifèrica atical.
AUDIOMETRIA: transmissió  s’hauria d’emmascarar (per saber realment on està la via òssia, ja que hi ha molts dB de diferència entre l’aèria i aquesta).
També li practiquen una TOMOGRAFIA COMPOTERITZADA (TC): *OTITIS MITJANA CEROSA. COLESTEATOMA.
Tractament quirúrgic. Timpanoplastia.
CAS 5.
- Noi de 28 anys.
- Clínica:   Acúfens.
Hipoacusia brusca a l’orella dreta. 1 anys més tard, hipoacusia progressiva a l’esquerra.
- Acumetria:  Rinne + bilateral; Weber centrat.
- Otoscopia:  Normal.
Li fem una AUDIOMETRIA TONAL (neurosensorial bilateral) I UNA VERBAL.
També demanaríem una prova de POTENCIALS EVOCATS  i els resultats dirien que es tract d’una *HIPOACUSIA ENDOCOCOLEAR.
Hi ha diferents opcions per a que el pacient pugui escoltar (Tractament): ...

Tags: