semi 3 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Abat Oliba CEU
Grado Dirección de Empresas (Bilingual Degree) - 3º curso
Asignatura comptabilitat financera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 25/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Signatura del contracte 1/1/2016 213 Maquinaria 150.000 174 Creditors per arrendament financer l.t.
82.500 524 Creditors per arrendament financer c.t.
67.500 Pagament de la quota 31/12/2016 524 Creditors per arrendament financer c.t.
6623 Interessos de deutes amb entitats de crèdit 472 HP IVA soportat 67.500 7.500 15.750 572 Bancs 90750 Per l'amortització de la màquina 31/12/2016 681 Amortització I.M.
30000 2813 Amortització Acumulada de maquinaria 30000 Per la reclassificació de la quota 31/12/2016 174 Creditors per arrendament financer l.t.
524 Creditors per arrendament financer c.t.
70.875 70.875 Pagament de la quota 31/12/2017 524 Creditors per arrendament financer c.t.
6623 Interessos de deutes amb entitats de crèdit 472 HP IVA soportat 70.875 4.125 15.750 572 Bancs 90.750 Per l'amortització de la màquina 31/12/2017 681 Amortització I.M.
30000 2813 Amortització Acumulada de maquinaria 30000 Per la reclassificació de la quota 31/12/2017 174 Creditors per arrendament financer l.t.
11.625 524 Creditors per arrendament financer c.t.
11.625 Pel pagament de l'opció de compra 31/12/2017 524 Creditors per arrendament financer c.t.
6623 Interessos de deutes amb entitats de crèdit 472 HP IVA soportat 572 Bancs 11.625 3.847 2563 18035 Per vendre una immobilitazat Amor.acu(28) (2)Preu adquisicio Bancs(572) HP IVA repercutit sobre preu vende (671)perdues de valor (771)benefici vende per vende inmmo immo ...