Examen_2016_Solucionado (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Ética per a l'Enginyeria
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 19/06/2017
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

1.
L’empatia: a) No té cap funció en les decisions que prenem davant de conflictes ètics.
b) És sinònim de la simpatia que podem sentir davant de certes persones.
c) Es sent o no es sent, però no es pot desenvolupar.
d) Passa per la identificació dels sentiments i les emocions de l’altre/a.
6.
Els codis ètics professionals: a) Són aplicacions de l’ètica deontològica.
b) Promouen aquells valors que beneficien els professionals implicats.
c) Reflecteixen els principis i valors de la professió.
d) Són extensions de la normativa legal vigent.
2.
Els avenços tecnològics: a) Han de quedar al marge de les consideracions morals.
b) Introdueixen noves preguntes i incerteses de caràcter moral.
c) Sempre ofereixen més avantatges que les alternatives que hi havia fins al moment.
d) Són conseqüència de les demandes de millores per part de la societat.
7.
L’avaluació del risc en un sistema o una instal·lació: a) És una qüestió que es pot determinar amb tanta precisió com es vulgui.
b) Ha d’incorporar elements socials no estrictament tècnics.
c) No és un assumpte que tingui res a veure amb l’enginyeria.
d) No pot invalidar mai un projecte en què s’hi ha invertit molts diners.
8.
3.
La responsabilitat social dels professionals i les professionals de l’enginyeria: a) Queda restringida a allò que estableix la legalitat vigent.
b) Depèn de les creences de cadascun/a.
c) Consisteix en complir al peu de la lletra l’encàrrec rebut.
d) No és correcta cap de les anteriors.
Els col·legis professionals: a) No tenen com a objectiu prioritari la promoció dels seus membres.
b) Són institucions creades per l’Estat per tal d’ordenar les professions.
c) Van sorgir per a millorar la formació acadèmica dels especialistes.
d) Són regits per les persones més destacades en la professió.
9.
Els valors morals: a) Són absoluts. Tenen validesa sempre i arreu.
b) Poden ser interpretats de formes diferents en cultures diferents.
c) Són escollits per consens en cada societat.
d) No és correcta cap de les anteriors.
4.
5.
En els projectes d’enginyeria, el risc: a) Ha d’avaluar-se quantitativament.
b) Ha d’avaluar-se qualitativament.
c) Ha d’avaluar-se quantitativament i qualitativament.
d) És proporcional a les mesures de seguretat establertes.
El relativisme en ètica: a) Té en compte la diversitat cultural que hi ha al món.
b) Va ser postulat i defensat per David Hume i John Stuart Mill.
c) Considera que el bé i el mal estan interrelacionats sempre d’alguna manera.
d) Sosté que totes les veritats estan en relació amb altres veritats.
10. Les possibles conseqüències de les decisions en l’àmbit de l’enginyeria: a) Són el criteri suprem per a valorar-les èticament.
b) S’han d’ignorar perquè no podem endevinar el futur.
c) Han de ser determinades científicament per persones qualificades.
d) No és correcta cap de les anteriors.
11. La responsabilitat passiva: a) És un dels tres tipus possibles de responsabilitat (activa/passiva/neutra).
b) Consisteix a reivindicar la responsabilitat relativa als errors propis.
c) Consisteix a no reaccionar amb temor avant dels errors comesos.
d) És una qualitat indesitjable en totes les professions.
12. L’ètica: a) Analitza el comportament moral en base als deures establerts.
b) Exigeix que totes les decisions es prenguin de manera assembleària.
c) No estableix les formes de vida més apropiades.
d) No és correcta cap de les anteriors.
13. Els sistemes morals: a) Són garantia d’una actuació justa.
b) No es poden comparar entre ells, són mons independents.
c) Evolucionen amb els canvis socials que es produeixen.
d) Depenen de les teories dels filòsofs de cada època.
14. En els conflictes morals: a) Els gustos de cadascú han de ser sempre respectats.
b) Les opinions més esteses són sempre les més encertades.
c) Cada part s’ha d’esforçar per demostrar a les altres on estan equivocades.
d) No és correcta cap de les anteriors.
Taula de respostes 1 a b c d 2 a b c d 3 a b c d 4 a b c d 5 a b c d 6 a b c d 7 a b c d 8 a b c d 9 a b c d 10 a b c d 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d Adrian Tamayo ...