Genital masculí (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 27

Vista previa del texto

APARELL GENITAL MASCULI Les ramificacions dels vasos testiculars per sota de la túnica albugínia ens permet diferenciar entre espècies.
   En el toro són molt sinuosos.
En el porc són perpendiculars a l’eix longitudinal.
En el cavall protrueixen al cantell lliure.
A més en el gos el cap de l’epidídim és petit mentre que en els remugants és molt gros i fa protrusió.
COBERTES DEL TESTICLE I DEL CORDÓ ESPERMÀTIC Escrot  Bossa de pell que conté els testicles Per sota del testicle i no les podem Túnica dartos separar. Trobem TD, FE,FI i LP.
Fàscia espermàtica externa (fàscia del múscul oblic extern de l’abdomen) Múscul cremàster (fibres del múscul oblic intern de l’abdomen)  Es troba per darrere del cordó espermàtic, entre fàscies espermàtiques. Serveix per pujar el cordó caudal del testicle.
Fàscia espermàtica interna (fàscia del múscul transvers de l’abdomen) Túnica vaginal  Làmina parietal  Es troba molt endins enganxada a la fàscia. En una castració tallem fins aquí.
 Làmina visceral  Més externa. Cobreix el testicle pròpiament dit.
*Entre elles trobem la cavitat vaginal que es troben entre túniques vaginals. S’anomena així perquè és un pas estret.
S’anomena canal vaginal a la zona del cordó espermàtic perquè és molt estret.
TESTICLES Extremitat cefàlica (cranial a la majoria d’espècies, dorsal en remugants) És on trobem el cordó espermàtic.
Extremitat caudada (caudal a la majoria d’espècies, ventral en remugants)  On trobem la cua de l’epidídim.
Cara lateral  On trobem el cos de l’epidídim.
Ens serveix per a saber de quin costat del cos és.
Cara medial  On trobem el conducte deferent.
Cantell lliure (ventral a la majoria d’espècies, lateral en remugants) Cantell epididimari  Contacta amb l’epidídim.
*Entre el testicle i l’epidídim tenim la bossa testicular.
En seccionar-lo:      Túnica albugínia  Es troba per sota de la vaginal visceral. Es troben molt unides. És molt fibrosa i serveix per a mantenir la forma la forma del testicle, no el permet expandir-se.
Mediastí del testicle (absent en èquids)  És la zona on conflueixen els septes de la túnica albugínia.
Septes del testicle Lobels del testicle Parènquima del testicle  Només el veiem al microscopi.
o Túbuls seminífers contorts o Túbuls seminífers rectes (connecten els túbuls contorts amb la xarxa testicular) o Xarxa testicular (al mediastí del testicle)  Xarxa de conductes que surten al mediastí testicular.
o Conductes eferents del testicle  Al cap de l’epidídim. Provenen dels túbuls mesonèfrics.
Van al cap de l’epidídim.
EPIDÍDIM Cap de l’epidídim  Replegat sobre si mateix a l’interior. Fa protrusió en els remugants.
Cos de l’epidídim  Lateral, és un tub. En el porc és gruixut.
Cua de l’epidídim  Es troba ventral.
Conducte deferent (cordó espermàtic) El conducte deferent + A-V.
Testiculars. Formen el cordó espermàtic.
Lligament propi del testicle  Uneix el testicle a la cua de l’epidídim.
Lligament de la cua de l’epidídim  Uneix la cua de l’epidídim a la túnica vaginal parietal.
*Els dos lligaments provenen del governacle testicular.
Les arteries i venes testiculars formen la xarxa pampiniforme.
PENIS Hi ha dos tipus de penis en funció de com es doni l’erecció: 1. Fibroelàstics (Re, Su)  L’erecció no es produeix per acumulació de sang sinó per la pèrdua de la flexura. Es relaxa el múscul retractor del penis.
2. Musculocavernosos (Car, Eq)  L’erecció es produeix per acumulació de sang.
Arrel del penis: El penis comença a nivell de l’arc isquiàtic, amb els pilars del penis.
 Pilars del penis  Es troben a nivell de l’arc isquiàtic i són dos.
 Bulb del penis (teixit esponjós)  Teixit esponjós dins els pilars. S’hi acumula la sang durant l’erecció. Els pilars estan recoberts d’una túnica albugínia que és més gruixuda en els Fibroelàstics. No serveix per augmentar el volum durant l’erecció perquè la quantitat de sang que acumulen és mínim. És el punt on s’incorpora la uretra peniana amb el seu cos esponjós.
Cos del penis Des de l’arrel del penis fins al gland. En el cos els pilars es fusionen formant els cossos cavernosos. A més tenim teixit erèctil format per la uretra i el seu cos esponjós recobert per túnica albugínia.
Dors del penis Flexura sigmoïdal del penis (Re, Su)  Té forma de S i es troba en els penis Fibroelàstics. Es manté pel to muscular dels músculs retractors del penis. Quan es relaxen es produeix l’erecció.
Porció lliure del penis:  Gland: o Corona del gland  Part que envolta la punta i que sembla una corona.
o Coll del gland  Per sota de la corona.
o Fossa del gland (Eq)  És on trobem l’orifici uretral extern.
 En carnívors: o Porció llarga (Ca)  Part que va des del bulb del penis fins la punta.
o Bulb del gland (Ca)  Part gruixuda del final que serveix per enganxar-se a la femella durant la copula per evitar que sigui fecundada per un altre mascle. És el que provoca que els gossos quedin enganxats quan copulen. Augmenta molt la seva mida durant l’erecció. És un teixit molt esponjós i erèctil.
o Os penià  Per dins del penis. Si es trenca provoca molt de dolor. Es troba rodejant la uretra.
Cos cavernós del penis  És la continuació dels pilars al cos del penis. Formats per teixit erèctil i rodejats de túnica albugínia.
Cos esponjós del penis  Teixit erèctil que rodeja la uretra a nivell de l’arrel i el cos del penis.
Cos esponjós del gland  Prové del cos esponjós de la uretra. Acumula sang.
Túnica albugínia  Rodeja els cossos cavernosos del penis i el cos esponjós de la uretra. És una capa blanquinosa de teixit fibrós.
Múscul isquiocavernós: Es troba a l’arrel i rodeja els pilars. Es contreuen durant l’erecció.
O: Tuberositat isquiàtica I: Cos del penis Múscul bulboesponjós: Rodeja la uretra i el seu cos esponjós. És la continuació del múscul uretral. Participa en l’ejaculació.
O: Túnica albugínia I: Septe medià Múscul retractor del penis: Molt important en els penis Fibroelàstics. És parell.
O: les primeres vèrtebres caudals I: Cara ventral (uretral) del penis Prepuci: Cobreix el penis. Es retira en l’erecció    Orifici prepucial Cavitat prepucial  Té secreció d’esmegma que lubrica. Enter penis i prepuci.
Fre del prepuci (Re, Fe)  Uneix l’anell prepucial amb el gland.
Uretra     Porció pelviana (preprostàtica i prostàtica) Porció peniana Orifici uretral extern  Es troba al gland.
Procés uretral (no en Su i Fe)  Protrusió de la uretra al gland.
GLÀNDULES GENITALS ACCESSÒRIES Glàndules vesiculars (Un)  Són dobles i rodegen la pròstata.
Pròstata  Rodeja la uretra pelvica i després la bufeta.
 Lòbuls drets i esquerre Glàndules bulbouretrals (no en Ca)  Molt grans al porc. Es troben prop de la uretra peniana.
Ampolla del conducte deferent  Dilatació dels conductes deferents en entrar a la uretra.
DIFERENCIACIÓ ENTRE ESPÈCIES: ...